خبر ها و رویدادها

نکات قابل توجه دانشجویان در برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال اول 1400-1399.

برای مشاهده جزیئات نکات قابل توجه دانشجویان در برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال اول...

شماره تماس‌های ضروری دانشگاه شهید باهنر کرمان

ردیف نام واحد داخلی مستقیم فاکس تلفنخانه ...


خبرنامه


تازه‌های نشر


دستاوردها