فعالیتهای اجرایی اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان ابتدا در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله استکبار بر علیه ایران در سال 1365 با عنوان معاونت دفاعی با نظارت مستقیم رئیس دانشگاه شروع شد. اهداف عمده در آن زمان سازمندهی واعزام دانشجویان داوطلب شرکت در جنگ و همچنین رسیدگی به مسائل آموزشی تحصیلی دانشجویان رزمنده بود. آگرچه آمار دقیقی از تعداد دانشجویان اعزامی به جبهه توسط معاونت دفاعی دانشگاه شهید باهنر در دست نیست ولی تعداد 35 نفر از عزیزان اعزامی به جبهه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره 374 تاریخ 20/12/70 ادارات کل امور دانشجویان شاهد وایثارگردر سال 1370 در دانشگاه ایجاد گردید که تاکنون به فعالیت اجرایی خود ادامه می دهد. اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه اکنون حدود 1020نفر دانشجو را شامل می شود که تعداد250نفر از این دانشجویان وابسته به مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی شهر کرمان هستند. از نظر تعداد دانشجو این اداره کل درردیف پنجم دانشگاههای کشوربوده که دانشگاه تهران با بیش از 2000 نفر در ردیف نخست می باشد.
با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه‌ای (مد ظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‌ها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، تاسیس گردید و اهداف آن به شرح زیر است:

-ترویج فرهنگی ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

-ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان

-زمینه‌سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان


شرح وظایف
 

1-اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها،آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارسالی از ستاد مرکزی یا از اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

2-پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

3-تهیه طرح‌های تقویت بنیه‌ی علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به‌منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

4-راه‌اندازی و تقویت کانون‌های علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه.

5-تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

6-پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب از همه منابع ممکن.

7-تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورت جلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

8-اطلاع‌رسانی شایسته و به‌موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره‌مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.

9-ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاری حوزه‌های مختلف دانشگاه.

10-اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق برگزاری کلاس‌های تقویتی، گروه‌های درسی و...

11-اجرای طرح استاد مشاور و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

12-توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‌های تحصیلی و حمایت‌های آموزشی و پژوهشی بمنظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.

13-پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاری و هماهنگی با مسئولان دانشگاه و سایر نهادهای ذیربط.

14-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه‌های علمی، فرهنگی، و پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه‌های تحقیقاتی آنان.

15-برگزاری مراسم، جشنواره‌ها، مسابقات و ... در زمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

16-تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.

17-همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه‌های مصوب و در اختیار گرفتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود

1.     رئیس دانشگاه (رئیس ستاد)

2.     معاون آموزشی

3.     معاون دانشجویی-فرهنگی

4.     رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

5.     مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد)

6.     مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

7.     معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

8.    رئیس اداره آموزش/آموزش عالی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

9.     یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه

10.    دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه