خبر ها و رویدادها

اطلاعیه های حوزه معاونت آموزشی

اطلاعیه شماره 1 معاونت آموزشی دانشگاه مطابق بند 2 مقررات پشتیبانی آموزش الکترونیکی با موضوع...

دسترسی به کتاب‌ها، مقالات علمی فارسی، انگلیسی، عربی و مقالات

بر اساس اعلام وزارت علوم و با توجه به شرایط فعلی کشور، دسترسی به کتاب‌ها، مقالات علمی فارسی،...


خبرنامه


تازه‌های نشر


دستاوردها