اعضاء هیات علمی

سعیدرضا نورالهی فرد

سعیدرضا نورالهی فرد

سعیدرضا نورالهی فرد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322920
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
رضا مختاری مطالعه میزان آلودگی انگلی زنبورستان های شهرستان بردسیر به واروا، آکاراپیس و نوزما کارشناسی ارشد --------
سعید شیخ شعاعی بررسی اختلالات شناختی در مدل بیماری اوتیسم القا شده با والپروئیک اسید در فرزندان نر موش آزمایشگاهی بالب سی آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندی کارشناسی ارشد --------
سعید شیخ شعاعی بررسی اختلالات شناختی در مدل بیماری اوتیسم القا شده با والپروئیک اسید در فرزندان نر موش آزمایشگاهی بالب سی آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندی کارشناسی ارشد --------
سعید شیخ شعاعی بررسی اختلالات شناختی در مدل بیماری اوتیسم القا شده با والپروئیک اسید در فرزندان نر موش آزمایشگاهی بالب سی آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندی کارشناسی ارشد 1400/08/29
عین اله شمسی گوشکی بررسی اپیدمیولوژی، هیستوپاتولوژی و فیلوژنیک سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاههای استان کرمان دکتری --------
علی قربانی مطالعه¬ی فون کنه¬های ناقل ریکتزیا و بررسی سروپوزیویتی دامداران، مرتبط با ریکتزیوزیس در جنوبشرق ایران در سال 1399 دکتری --------
علی قربانی مطالعه¬ی فون کنه¬های ناقل ریکتزیا و بررسی سروپوزیویتی دامداران، مرتبط با ریکتزیوزیس در جنوبشرق ایران در سال 1399 دکتری --------
زینب یادگاری بررسی فراوانی آلودگی به ایمریاهای بز در کشتارگاه کرمان و مطالعه ضایعات پاتولوژیک آن کارشناسی ارشد --------
مجید اسدی کرم مطالعه سرولوژیک آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شهرستان شهربابک کارشناسی ارشد 1395/06/24
الهام اصلاح پایان نامه گزارش تحقیق1 دکتری --------
الهه افشاری پور پایان نامه وگزارش تحقیق 2 دکتری --------
مریم اقازمانی پایان نامه3)، تشخیص مولکولی گونه های بابزیا در جمعیت در سگهای آلوده به کنه شهر کرمان دکتری --------
منصور امین زاده گوهری پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد --------
سکینه بیگی بررسی آلودگی های انگلی تک یاخته ای دستگاه گوارش گربه های ولگرد شهر کرمان کارشناسی ارشد 1391/08/02
غلامحسین بهزادی گودری بررسی سرولوژی آنتی بادی علیه توکسوپلاسما گوندی در زنان مراجعه کننده به شبکه مرکز بهداشت شهرستان بردسیر در سال 1396 کارشناسی ارشد 1396/06/28
حجت الله جعفری پایان نامه وگزارش تحقیق 2 دکتری --------
مریم حیدری مقدم مطالعه انگل شناسی و آسیب شناسی آلودگی به کرم های ریوی گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه کرمان در سال 1394 کارشناسی ارشد 1395/12/10
عارف حسین زاده بیگدیلو مطالعه انگل شناسی و آسیب شناسی آلودگی به کرم های ریوی بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان در سال 1394 کارشناسی ارشد --------
سمیرا حسینی هوشیار پایان نامه (3)، تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما های هموتروپیک در جمعیت گربه های ولگرد شهر کرمان دکتری --------
گلناز حمزه پایان نامه وگزارش تحقیق 3 دکتری --------
حسین خوند شناسایی مولکولی گونه های ارلیشیا در کنه های رپی سفالوس جمع آوری شده از سگ های ولگرد با استفاده از Real time-PCR در استان اصفهان دکتری 1399/11/27
هادی رضائی سقین سرا پایان نامه کارشناسی ارشد --------
سعید ستاری تبریزی پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد --------
لیلا سراوانی بررسی مورفولوژیکی و فیلوژنی کنه هیالومای جدا شده از نشخوارکنندگان در استان سیستان و بلوچستان بر اساس توالی میتوکندریایی سیتو کروم اکسیداز 1 کارشناسی ارشد 1394/10/22
رضا سیف زاده کرمانی ارزیابی هیستوپاتولوژیک و هستومورفومتریک آلودگی با دیپتالونما اوانسی در بافت بیضه شتر کارشناسی ارشد 1397/11/14
مهدی شادمهر بررسی آلودگی های انگلی کرمی دستگاه گوارش گربه های ولگرد شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/03/18
هوشنگ شجاع هرمززائی بررسی مولکولی آلودگی به ارلیشیا در کنه های رپی سفالوس جدا شده از سگ های شهرستان زابل کارشناسی ارشد 1396/06/26
میثم شمسی گوشکی پایان نامه وگزارش تحقیق 3 دکتری --------
احسان شوقی تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوداریهای سنتی استان کرمان با استفاده از تکنیک پی-سی آر کارشناسی ارشد --------
حسن صنعتی کلوخی پایان نامه کارشناسی ارشد --------
زهرا فاریابی پایان نامه وگزارش تحقیق 2 دکتری --------
حمیدرضا فرودی پایان نامه ارشد انگل ، مطالعه اثر ضد انگلی عصاره تنباکو برروی انگل مارشالازیا ارسال در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/06/25
امید فضلی پایان نامه ارشد انگل ، مطالعه سرولوژیک آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای نیشابور کارشناسی ارشد 1392/06/25
علی قربانی مطالعه¬ی فون کنه¬های ناقل ریکتزیا و بررسی سروپوزیویتی دامداران، مرتبط با ریکتزیوزیس در جنوبشرق ایران در سال 1399 دکتری --------
علی قربانی مطالعه¬ی فون کنه¬های ناقل ریکتزیا و بررسی سروپوزیویتی دامداران، مرتبط با ریکتزیوزیس در جنوبشرق ایران در سال 1399 دکتری --------
علی قربانی مطالعه¬ی فون کنه¬های ناقل ریکتزیا و بررسی سروپوزیویتی دامداران، مرتبط با ریکتزیوزیس در جنوبشرق ایران در سال 1399 دکتری --------
امید قشقایی مطالعه فون کنه ای و شناسایی کوکسیلا بورنتی در کنه های جدا شده از دامهای اهلی سیستان و بلوچستان با روش Nested.Trans.pcr در سال 1394 دکتری 1396/01/21
یونس قهویی پایان نامه ارشد انگل شناسی، مطالعه سرولوژیک آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوداری های شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1393/06/19
مهدی کمالی بررسی میزان آلودگی و ضایعات هیستوپاتولوژیک میاز بینی ناشی از سفالوپینا تایتیلاتور در شترهای کشتارشده در کشتارگاه شهرستان کرمان در سال 1395 کارشناسی ارشد 1396/06/26
نسیم کوثری پایان نامه ارشد انگل ، مطالعه اثر ضد انگلی عصاره گیاه آرتمیزماسانتولینا (درمنه) بر روی انگل همونکوس کونتورتوس در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/06/25
ناصر محمدیاری بررسی شیوع فاسیولوزیس و رابطه تعداد تخم در کرم مدفوع با شدت آلودگی در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه رودسر(شمال ایران) کارشناسی ارشد 1391/07/04
ساغر مختاری پایان نامه (2)، تشخیص مولکولی باکتری ارلیشیا در کنه های جدا شده از سگهای شهر کرمان دکتری --------
سمانه مشایخی پشت لر پایان نامه وگزارش تحقیق 2 دکتری --------
مهدیه ناروئی دهنوی بررسی سرولوژی آنتی بادی علیه توکسوپلاسما گوندی در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان عنبرآباد در سال 1396 کارشناسی ارشد 1396/06/28
محدثه نخعی مقدم پایان نامه وگزارش تحقیق 3 دکتری --------
احسان نوروزی اصل پایان نامه کارشناسی ارشد --------
مریم هدایتی مطالعه آلودگیهای انگلی خارجی و کرمی در رت های وحشی منطقه زابل کارشناسی ارشد 1394/08/04
ساجده اکبرابادی بررسی حضور جنس آناپلاسما در کنه های جمع آوری شده از نشخوارکنندگان در جیرفت کارشناسی ارشد 1400/11/20
حمیده عارفی پورزارین تشخیص باکتری ریکتزیا در کنه های جمع اوری شده از گوسفند های شهرستان جیرفت در سال1398 باروشReal Time PCR دکتری 1399/10/08
خضر آذرامین پایان نامه ارشد انگل ،بررسی شیوع آلودگی به تیلریا در گوسفندان شهرستان پیرانشهر کارشناسی ارشد 1392/08/19
مجتبی درویشی پایان نامه ارشد انگل ، مطالعه شیوع آلودگی انگلهای روده ای در سگهای خانگی شهر زابل در سال 1391 کارشناسی ارشد 1392/10/22
فهیمه دهنوعلیان بررسی حضور جنس ارلیشیا در کنه های جمع آوری شده از نشخوارکنندگان در جیرفت کارشناسی ارشد 1400/11/20
مهدی درخواه پایان نامه ارشد انگل شناسی ، مطالعه انگل های خارجی با تاکید بر سارکوپتس اسکابئی در گوسفندان در شهرستان کازرون کارشناسی ارشد 1393/10/28
حسین عدالتی شوکت پایان نامه ارشد باکتری ،بررسی آلودگی به کوکسیلا بورنتی (عامل تب کیو) در نمونه های سقطی میش و بز ارجاعی به اداره کل دامپزشکی همدان در نیمه دوم سال 91 کارشناسی ارشد 1392/04/08
حامد فراهانی مطالعه آلودگی به کرم های پهن انگلی در کبد دام های کشتارشده در کشتارگاه جیرفت در سال1398 کارشناسی ارشد 1399/08/17
علیرضا حاجی محمدی پایان نامه ارشد انگل ، مطالعه آلودگی های آیمریایی و کریپتوسپوریدیائی در گاو نژاد سیستانی گاوداری مرکز تحقیقات زهک کارشناسی ارشد 1392/07/20
سیده مهشید مصطفوی ردیابی گونهRickettsia conorii درکنه های جداشده از سگ های شهر کرمان در سال 1398 دکتری 1399/07/28
فاطمه ناظری تشخیص باکتری ریکتزیا در کنه های جمع آوری شده از گاو های شهرستان عنبر آباد در سال 1398 با روش Real Time PCR دکتری 1399/10/07
سعید شیخ شعاعی بررسی اختلالات شناختی در مدل بیماری اوتیسم القا شده با والپروئیک اسید در فرزندان نر موش آزمایشگاهی بالب سی آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندی کارشناسی ارشد --------
سعید شیخ شعاعی بررسی اختلالات شناختی در مدل بیماری اوتیسم القا شده با والپروئیک اسید در فرزندان نر موش آزمایشگاهی بالب سی آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندی کارشناسی ارشد --------