اعضاء هیات علمی

حسین نظام آبادی پور

حسین نظام آبادی پور

حسین نظام آبادی پور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322510
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
امین جمعی نژاد کیف پول سخت افزاری ارز های رمزنگاری شده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه کارگربرزی تخمین عمق در تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/10
شیما کاشف توسعه روش های انتخاب ویژگی در داده های چند برچسبی دکتری استاد راهنما 1397/11/10
صدیقه رجبی بهبود الگوریتم یادگیری تنبل در مدلسازی سیستم های غیر خطی پیچیده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/11/15
زهرا کوهیان تخمین سرعت خودرو با استفاده از روشهای تحلیل تصویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
حمید محمدتقی زاده استخراج ویژگی بافت برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از تبدیل پیچک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
آرمین دخت هاشم پورصادقیان یک روش خوشه بندی گرانشی مشارکتی جدید برای خوشه بندی مستندات وب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/01
سارا نادری طراحی الگوریتم جستجوی گرانشی سه مقداره به منظور حل مسائل بهینه سازی در مهندسی برق کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/08
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی ارام تخصیص توان در شبکه‌های کاربر محور چند-ورودی چند-خروجی انبوه بدون سلول با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدجعفر حسینی بررسی جهش پولی نرخ ارز در ایران و پیش بینی آن به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اسحاق رحیمی بهره برداری بهینه از سد درودزن با استفاده از الگوریتم PSO کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سمیه پورحمیدی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای برآوردارزش های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/14
حمید رضا قطب الدینی استفاده از هوش مصنوعی برای برآورد ارزش های اصلاحی صفات رشد گوسفند کرمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
مهدی رکابی پوست کن صفحه ای گریز از مرکز پسته کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حمید وکیل زاده انارکی بررسی طراحی و ساخت پوست کن گردو کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدجواد جلال نژاد پیش بینی نرخ تشکیل هیدراتهای گازی در خطوط لوله عملیات بهره برداری و انتقال گاز با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/04/13
مصطفی مازینی بهینه سازی لرزش در رشته حفاری توسط الگوریتم وراثتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
لیلا کیانی رنگ آمیزی خودکار تصاویر بااستفاده از شبکه های مولد رقابتی و یادگیری انتقالی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/02
امیرحسین نجف آبادی پور مدلسازی آب های زیرزمینی و تخمین میزان آب ورودی به محیط‌های حفر شده با استفاده از آنالیز مدل‌های آماری، عددی و هوش مصنوعی دکتری استاد مشاور --------
رحیم کامران روتوش اثر بر جای مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1388/06/30
افسانه ماهانی پور ساخت ویژگی و کاهش ابعاد داده با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/07
سلیم پورطاهری بخش بندی تصاویر MRI کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
بهاره باقری بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ترکیب روش های مختلف یادگیری کوتاه مدت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/02
محمد اسماعیلی مکان یابی بهینه مسیریاب ها در شبکه مش بی سیم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/11
سینا غضنفری پور بازیابی محتوایی موسیقی ایرانی دستگاه ماهور کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
هادی مهدی پورحسین آباد تخمین کانال در سیستمهای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1388/06/30
زکیه پورشیخعلی اندوهجردی بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از روش الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/30
فرشاد رحمتی ارائه یک روش طبقه بندی در سطح الگوریتم جدید برای داده های نا متوازن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/02/07
معصومه طاهرپوردهج حاشیه نویسی تصویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/09
سیدمجتبی حسینی ابنوی خوشه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/11/28
محمد دورقی نژاد ارائه عملگرهای جدید برای الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد آن در شبکه مش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/05/08
محمد جواد رستمی ارائه یک سیستم امن برای رمز نگاری تصاویر دیجیتال به روش کلید متقارن دکتری استاد مشاور 1396/06/15
سعید حیدری بهبود پایداری سیستم قدرت با طراحی کنترل مکمل کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمانه نگارچی مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک برای پیش بینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/16
محمدباقر دولتشاهی ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/09
سعید طالبی پیش بینی میزان انحلال متان در آب شور مخزن با روش های هوش مصنوعی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/16
حسین نوری رحمت آباد ترمیم تصاویر دیجیتال مبتنی بر محاسبه ی کانولوشن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/06/30
بهاره نیک پور ارائه روشهای ابتکاری برای حل مسئله طبقه بندی داده های نامتعادل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/25
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی ارام تخصیص توان در شبکه‌های کاربر محور چند-ورودی چند-خروجی انبوه بدون سلول با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حجت رحمانی کاربرد دید ماشین در ماشین های کشاورزی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیر رفعتی تهیه نرم افزار سه بعدی حفاری های انحرافی چاه های نفت و طراحی مته های مناسب آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
هادی یعقوبی ارزیابی توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از استخراج ویژگی های دیداری تصویر دیجیتال دکتری استاد مشاور 1397/08/26
سامان سریزدی افزایش تک تصویری تفکیک پذیری تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/02
راضیه علویان استراتژی های جدید وزن دهی اجرام و انتخاب مجموعه نخبه در الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شیما شاه کرمی پور ثبت و تایید مدارک دانشگاهی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیرحسین تاجیک طبقه بندی سیگنال های مغزی جهت تشخیص بیماری اسکیزوفرنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/07
علی ارام تخصیص توان در شبکه‌های کاربر محور چند-ورودی چند-خروجی انبوه بدون سلول با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
میثم جعفری استلزام های ویژگی در مشبکه مفهوم صوری فازی مبهم با آستانه اعتماد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/04/30
حمید کاظمی تهیه نرم افزار بهینه سازی مته حفاری با الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدحسین امجدی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران و پیش بینی آن به روش های وراثتی و جمعیت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدمهدی آیتی سامانه تشخیص شماره پلاک خودرو در شرایط محیطی ناپایدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
سرور سرافرازی پایان نامه 6 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
علی افضلی ده زیاری کاهش آلودگی پایلوت در سیستم های Massive MIMO کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/06
مجتبی سلطانی زمان بندی و تخصیص پویای پهنای باند در شبکه های نوری منفعل PON کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/29
میلاد خالقی افزایش پایداری سیستمها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1388/06/30
مجتبی اخوان صباغ قابلیت روشهای Hyper Huristic در بهبود پایداری سیستم ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/06/30
علی بنی هاشمی توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها به همراه استفاده از نیروگاه بادی با پیش بینی سرعت باد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته و مدل فازی عصبی تاکاگسی - سوگنو کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/15
مرضیه سعید آشکارسازی پلاک خودرو با استفاده از روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/29
سید عباس حسینی پورقاسم آبادی رنگ آمیزی تصاویر خاکستری مبتنی بر ناحیه با نظارت کاربر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/19
احسان کیومرثی رفع کجی اعوجاج پرسپکتیو و هندسی تصاویر متن دوربینی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/18
نوشین طاهری چترودی رهیافتی ترکیبی برای انتخاب ویژگی در ابعاد بالا به کمک الگوریتم های فرا- ابتکاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/09
علیرضا پورمحمدعلی قاسم آباد ارائه روشی جهت افزایش امنیت و ظرفیت در پنهان نگاری تصویر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/07
رضا حیدری قرایی ارائه یک روش بهبود یافته برای تشخیص داده های پرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی ارام تخصیص توان در شبکه‌های کاربر محور چند-ورودی چند-خروجی انبوه بدون سلول با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زینب اعظمی پیش بینی نوع گزارش حسابرسی با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه نظری رباطی بررسی تأثیر آزاد سازی تعرفه بر ضریب جینی دهک های درآمدی و شاخص فلاکت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/29
احسان اسماعیل نژاد ارزیابی پتانسیل احتراق زیرزمینی برای بهره برداری از منابع نفت سنگین و نیمه سنگین با استفاده از سیستم های هوشمند کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیراحسان فیلی منفرد استاد راهنما,استاد مشاور
فرناز بهمنی باب اناری بهینه سازی تخصیص انرژی زیر کانال برای ارسال بی سیم توان و داده به صورت همزمان (SWIPT) در سیستمهای OFDM کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/28
مهدی نیستانی بررسی توزیع بهینه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1388/06/30
غلامرضا بابایی اردکپان استاد مشاور
محمد دهقان روشی خودآموز جهت افزایش تفکیک پذیری تک تصویر در حوزه موجک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/25
زهرا پاک دامن مطالعه روش های برگشت پذیر نهان نگاری تصویر و ارائه روشی جدید کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/27
عصمت راشدی بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از تلفیق یادگیری کوتاه مدت و یادگیری بلندمدت در فضای معناها دکتری استاد راهنما 1392/05/05
عباس بحرالعلوم ارائه یک سامانه تعاملی برای بازیابی و برچسب زنی تصویر با رویکرد ترکیب اطلاعات حاصل از یادگیری های کوتاه مدت و بلندمدت دکتری استاد راهنما 1395/08/12
مهدی نصری توسعه روشهای حذف نویز ضربه ای تصاویر در حوزه پیکسل دکتری استاد مشاور 1392/05/05
مریم گل پرداز پیش پردازش تصاویر متون فارسی دوربینی برای کاربردهای بازشناسی حروف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
سپیده مردانی ارائه یک رویکرد ترکیبی ابر ابتکاری برای حل مسئله انتخاب ویژگی با استفاده از کنترل فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/09
شیما کاشف بهبود الگوریتم جمعیت مورچگان در انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد داده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/30
الهام قاضی زاده احسائی بهبود سنجش طیف اشتراکی شبکه های رادیو شناختگر با استفاده از روش های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/04/23
سعید قادری زاده احمدی کاهش ابعاد تصاویر فراطیفی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/12
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه سلیمان پورمقدم الگوریتم گرانشی کوانتومی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/19
آرش نارکی ارایه یک الگوریتم هم تکاملی برای انتخاب مجموعه داده آموزش در مجموعه داده های نامتوازن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/01/17
مهین شبانی کردشولی بهبود طبقه بندی داده های نامتوازن با استفاده از مجموعه های فازی نا هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/14
آمنه اسماعیلی راد گسسته سازی داده ها به منظور استفاده در پایگاه های داده ی چند - برچسبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/01/29
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی ارام تخصیص توان در شبکه‌های کاربر محور چند-ورودی چند-خروجی انبوه بدون سلول با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/11
حمید قره خانی درجه بندی خیار با استفاده از دید ماشین کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نفیسه حدیدی تقلیل ویژگی ها در مشبکه های مفهوم صوری فازی مبهم یک طرفه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/10/13
احمدرضا رسولی ارزیابی و مدلسازی پیرولیز نفت سنگین در ارتباط با فرایند احتراق درجا با استفاده از هوش مصنوعی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حامد توحیدی کاهش ابعادویژگی با استفاده از الگوریتم های ابتکاری در طبقه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعید مجدی فر پتانسیل یابی ذخائر مس پورفیری شمال غرب کمان ماگمایی کرمان توسط مدل نروفازی هیبریدی و مدل اوزان شاهد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
انا وجدانی بهبود تصاویر اسناد فارسی تایپی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیر دهقانیان بازیابی معکوس خواص تابشی در پرتونگاری با تابش گرمایی دکتری استاد مشاور --------
منصوره نکوئی طبقه بندی سیگنال های مغزی فعالیت های مختلف ذهنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/23
مریم سیدیزدی حذف نویز از تصویر با استفاده از الگوریتم میانگین های غیر محلی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/04/14
محمدامیر عباسیان پایان نامه 2 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
منصوره صعیدزرندی رفع نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل مبتنی بر مدل های آماری دکتری استاد راهنما 1399/06/26
سیدسعید حیاتی تجزیه تصویر به مولفه های بافت ساختار به منظور افزایش کارآئی یک سیستم بازیابی تصویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
داود حمیدیان کاربرد تبدیل موجک در عیب یابی سدهای قوسی دکتری استاد مشاور 1397/03/08
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بی بی مریم معاشری تشخیص خرابی بافت به کمک تبدیل پیچک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1387/06/30
عسگر جنگاه شیخ لار ارائه یک الگوریتم نوین بهینه سازی ابتکاری مبتنی بر هوش جمعی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/04/24
پوریا حق بیان یک رهیافت گرانشی برای جایگاه یابی توابع چند مدی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/19
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه مرادی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای حل مساله تخصیص وظیفه در توده رباتیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
امیرحسین توحیدی بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادارتی خشکبار ایران ( مطالعه موردی : پسته کشمش و خرما ) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/27
ارسلان برازنده بررسی کل ژنوم گونه شتر برای شناسایی جزایر سی پی جی دکتری استاد مشاور 1395/06/13
نگین هابیل زاده تحلیل مولفه های اصلی و استخراج ویژگی جهت کاهش بعد در داده های تصویر با استفاده از روش های احتمالی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
درنا محمدی کاهش خطا در SLAM با اصلاح گام باز نمونه برداری فیلتر ذره ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
سمیه صیفی شلمزاری ارائه یک راهکار برای بهینه سازی مسائل با ابعاد بالا بر پایه الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/09
بهنام جبلی معرفی دسته جدیدی از موجک ها با دوره محدود کارشناسی ارشد استاد مشاور 1388/06/30
محمدصالح حسنی سیمکی توسعه و بهبود روش های پیش بینی پیوند مبتنی بر یادگیری دکتری استاد مشاور --------
مهدی حجازی معرفی طرح جدید تسهیم راز تصویر با تصاویر سایه تغییر پذیر بر پایه نمونه برداری فشرده و سیگنال های آشوبی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/08
صفدر شکوه سلجوقی ترمیم تصویر بر اساس ریخت شناسی ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/06/30
محمدحسین برات روشهای کور تشخیص جعل تصویر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/11
فرنوش آذری مبارکه ارائه یک روش یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر فواصل کرنل در سامانه های بازیابی تصویرمبتنی بر محتوا کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/01
اسماء شمسی گوشکی بازیابی تصاویر رنگی بر پایه محتوا با استفاده از روشهای چند پرسشی و بازخورد ربط کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/11/23
لیلا زارعیان جهرمی Beamspace Proccessing using Neural Net کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/06/30
بهزاد میرزائی بهبود الگوریتم های چندی سازی برداری در شرایط داده های نویزی برای کاربردهای فشرده سازی و ناحیه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/02
محدثه رضائی استخروئیه بهینه سازی موقعیت نماینده ها در طبقه بند نزدیکترین همسایه با استفاده از الگوریتم های ابتکاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
ابوالحسن قاسمی برنامه ریزی تولید نیروگاهها با استفاده از الگوریتم تفاضلی باینری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1388/06/30
محمد براتی بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم باینری جهش قورباغه و بررسی کارآئی آن در حل توابع ریاضی محک و مسائل مهندسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/06/30
سیدایمان سیدی الگوریتم تک هدفه جهش قورباغه متحرک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/06/30
فاطمه درگه لبه یابی تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/15
مهدی عباسی استخراج متن فارسی از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1388/06/30
مصطفی رستمی بهنه سازی تولید در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدمجتبی میرباقری فیروزآباد قابلیت اطمینان در شبکه های رادیوشناختی اقتضائی با کاربران متحرک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/18
فاطمه افشارمزایجانی آشکارسازی سایه متحرک در ویدئو های ترافیکی با استفاده از ویژگی های تصویر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نائر رحمانی ترکیب روشهای شناخت طیفی و شناخت الگو جهت مدلسازی اکتشافی کانسارهای مس پورفیری با استفاده از داده های رادار چند طیفی دکتری استاد راهنما --------
طاهره خوشبخت روشی برای برچسب زنی خودکار تصاویر بااستفاده از روش های ساخت ویژگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
علی حاج قنبری انتخاب ویژگی بدون نظارت با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
ناهید حدادزاده ارائه روشی هوشمند برای مسیریابی و برنامه ریزی حرکت توده ربات با اهداف چندگانه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/11
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا میرحسینی بهبود مسئله شباهت چندگانه با استفاده از الگوریتم وراثتی و کاربرد آن در شباهت اسناد متنی- کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/07
محمد بانشی تخمین و پیش بینی خواص پترو فیزیکی چاه های مخزن با استفاده از داده های چاه نگاری و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عبدالرضا دبیری ارزیابی و مدلسازی اکسیداسیون دما پایین در فرایند احتراق در جا به وسیله هوش مصنوعی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مصطفی فرامرزی تخمین پارامترهای مخازن گاز میعانی با استفاده از چاه ازمایی و شبکه عصبی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/04/17
سبحان شفیعی دشتابی مدل هایی برای قطعه بندی و حذف پس زمینه تصاویر با استفاده از آمیخته های متناهی توزیع های چوله دکتری استاد مشاور 1400/03/05
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش تصویر 9012026 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
شناسایی آماری الگو 4012593 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
شناسایی آماری الگو 4012593 3 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه