اعضاء هیات علمی

شمس الدین نجمی

شمس الدین نجمی

شمس الدین نجمی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد --------
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد 1400/03/19
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد 1400/03/19
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد 1400/03/19
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد --------
بهنوش ثمره قلعه محمود بررسی امور نظامی و نظامی گری خاور نزدیک در قرن هفتم پیش از میلاد(با تاکید بر بابل، ایلام و آشور) کارشناسی ارشد --------
احمد شکوهیان یزدی کوه بنانی شهر و شهرنشینی یزد در دور? صفویه کارشناسی ارشد 1401/04/04
احمد شکوهیان یزدی کوه بنانی شهر و شهرنشینی یزد در دور? صفویه کارشناسی ارشد --------
احمد شکوهیان یزدی کوه بنانی شهر و شهرنشینی یزد در دور? صفویه کارشناسی ارشد --------
مینا اشرف زاده افشار آموزش و نهادهای آموزشی در عصر قاجار بر اساس سفرنامه‌های فرنگی کارشناسی ارشد 1398/11/13
فریبا افتخارجهرمی یادمان های تاریخی و سنگ نگاره های ساسانی در استان فارس کارشناسی ارشد 1394/11/05
مریم حدادجهرمی جایگاه زنان در ایران باستان و مقایسه آن با جایگاه زنان در روم و یونان باستان کارشناسی ارشد 1391/06/28
عاطفه درویشان زندگی و آثار ناظم الاطباء کارشناسی ارشد --------
پروین دستوری کرمان در سفرنامه های عهد قاجار (اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) کارشناسی ارشد 1395/03/01
مسعود رضایی شکار در دوره هخامنشی کارشناسی ارشد 1391/04/18
زهرا رئیسی جیرفتی بررسی خاستگاه تاریخی و مناسبات قوم کفچ (قفص) با ملوک همجوار طی قرون اول تا پنجم هجری کارشناسی ارشد --------
جلیل زارعی موسویه بررسی عملکرد انجمن معارف (1318- 1315 ه.ق) کارشناسی ارشد 1397/11/07
سیدمحمدعلی یزدانی بررسی گور نگاره های اسپیتا کارشناسی ارشد 1391/11/18
یاسر شمس الدینی لری داده شناسی وضعیت آثار و بناهای تاریخی دوره قاجار در سفرنامه های اروپاییان (از آغاز دوره قاجار تا پایان عهد ناصری) کارشناسی ارشد 1395/12/15
ازاده عبداللهی بررسی تحلیلی تاریخ نگاری و تاریخ نگری حافظ ابرو کارشناسی ارشد --------
سعیده یعقوبی راد بررسی اوضاع سیاسی و فرهنگی ایالت کرمان در عصر شاه عباس اول صفوی ( 996-1038 ه ق ) کارشناسی ارشد 1394/11/05
زهرا محمدی تاریخ زرتشتیان کرمان از قرن دهم تا پانزدهم هجری کارشناسی ارشد 1394/11/05
الهام محمدی بادیزی بررسی اوضاع تجاری حکومت سلجوقیان کرمان ( 583-433 ه.ق ) کارشناسی ارشد 1394/11/06
فاطمه منتصری بررسی اسطوره ای ، تاریخی و زبانی کتیبه های فارسی میانه بازمانده از دوران پادشاهی ساسانیان کارشناسی ارشد --------
سیدمجتبی یوسفی بررسی روابط خارجی ملوک هرمز از قرن ششم تا شکست آنها در برابر پرتغال در قرن دهم هجری قمری کارشناسی ارشد 1396/06/26
ناصر افضلی بررسی وضعیت اقتصادی خراسان در دورة صفویان. کارشناسی ارشد 1397/03/19
اتنا علی یزدی شفیع ابادی فرهنگ نامه بناهای تاریخی روستاهای شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد 1401/11/11
جمیله امین زاده گوهری تصحیح انتقادی بخش اول کتاب جهانگشای خاقان ( دوره حکومت شاه اسماعیل صفوی) کارشناسی ارشد 1396/06/25
بی بی باباعلی آیین کشورداری در عهد اردشیر بابکان،با بهره گیری از منابع پهلوی ، منابع فارسی مرتبط با تاریخ ساسانی ، منابع فارسی که اندرزهای پهلوی را ترجمه و نقل کرده یا اقتباس کرده اند. کارشناسی ارشد 1396/12/07
علی بازرگان هرندی تصحیح نسخه خطی سفرنامه تبریز تا کرمان از مؤلفی گمنام کارشناسی ارشد 1396/06/26
علی قربانی نژاد جمعیت‌شناسی، فعالیت‌های اقتصادی- فرهنگی و مناسبات اجتماعی و سیاسی کلیمیان ایران از آغاز دورة قاجار تا پایان عهد ناصری کارشناسی ارشد 1398/04/04
فاطمه هژبرپورراوری بررسی رویکرد روشنفکران عهد قاجار به نظام آموزشی ایران (نمونة موردی: آخوندزاده، میرزا ملکم‌خان، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف تبریزی) کارشناسی ارشد 1399/04/01
فاطمه حسین ابادی بررسی دیدگاه روشنفکران عصر قاجار درباره‌ی کودکان (مطالعه موردی: میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا آقاخان کرمانی) کارشناسی ارشد --------
محمد کریمی تاریخ ادبیات و فرهنگ لارستان کارشناسی ارشد 1393/07/12
طیبه خواجه نگرش انسان اساطیری به عملکرد و عقوبت خویش و ماهیت دنیای اُخروی( در تمدنهای باستانی ایران، میانرودان و یونان) کارشناسی ارشد 1398/08/20
عماد خدایاری بررسی اندیشه¬ها و زندگی سیاسی کریم سنجابی کارشناسی ارشد 1399/07/30
اشکان مختاری شهر باستانی استخر در گذرگاه تاریخ کارشناسی ارشد --------
میترا نیک پور تصحیح انتقادی بخش دوم کتاب جهانگشای خاقان ( دوره حکومت شاه اسماعیل صفوی) کارشناسی ارشد 1396/06/25
مینا پورامیری بررس عملکرد سازمان زنان استان کرمان ( 1345-1357) با تکیه بر اسناد کارشناسی ارشد 1398/04/05
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد --------
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد --------
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد --------
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد --------
مریم صمصام بررسی تاریخی و اسطوره ای کتبیه ای بیستون داریوش کارشناسی ارشد --------
زینت ستوده دین بودایی در ایران و تأثیر ایرانیان در گسترش این آیین در عصر باستان کارشناسی ارشد 1399/11/15
احمد شکوهیان یزدی کوه بنانی شهر و شهرنشینی یزد در دور? صفویه کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران در دوران باستان 1232021 2 01 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام 4088023 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تاریخ فرهنگ وتمدن ایران 1232224 2 02 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
آشنایی با ادیان بزرگ در کتب آنها 1012134 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
تاریخ هنر ایران 4088028 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
بررسی ومطالعه انتقادی ادیان ایران باستان 4088021 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
قوم شناسی ومردم شناسی تاریخی ایران 1232266 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1402/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
جغرافیای تاریخی وسرزمین های اسلام 1232269 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تاریخ ایران براساس روایات ملی 4088017 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تاریخ محلی 1232263 2 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تاریخ خلیج فارس وسرزمین های مجاور 1232260 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
جهانگردی و گردشگری 4088032 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
نقدوبررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه (با تکیه به مناسبات خارجی) 4088013 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
قوم شناسی ومردم شناسی تاریخی ایران 1232266 2 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
جغرافیای تاریخی وسرزمین های اسلام 1232269 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویه 1232261 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/06 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
تاریخ محلی 1232263 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
جهانگردی و گردشگری 4088032 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
قوم شناسی ومردم شناسی تاریخی ایران 1232266 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/26 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
تاریخ ایران براساس روایات ملی 4088017 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2