اعضاء هیات علمی

نجمه حسینی سروری

نجمه حسینی سروری

نجمه حسینی سروری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322340
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
هانیه احمدی سیمای زن در رمان های گلی ترقی کارشناسی ارشد --------
مریم انفاوی مقایسه تطبیقی و تحلیلی سه متن با مضمون پدر و پسرکشی در ادبیات ایران و جهان. کارشناسی ارشد --------
محمدجواد بهرام نژاد بررسی فیلم های اقتباسی داریوش مهرجویی و مقایسه آن با اصل منابع ادبی کارشناسی ارشد 1401/04/18
ریحانه بلوچ تحلیل باب انشا در سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی دکتری --------
مهسا بازمانده بدویی تحلیل شخصیت در مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب کارشناسی ارشد --------
ریحانه فاریابی قنات سامان مقایسه آداب و اخلاق اجتماعی- سیاسی در "مرزبان نامه" و "بوستان سعدی" کارشناسی ارشد --------
اسلام قادری پور تصحیح، مقدّمه و تعلیقات مجمع¬الانشای حیدر ابن ابوالقاسم ایواوغلی دکتری --------
مینا قاسمی ابراهیم ابادی تحلیل کیفیت کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان های منظوم غنایی فارسی (از قرن 5 تا پایان قرن 8 هجری) دکتری --------
نجمه همتی پور تحلیل زیبایی شناسی داستان اسکندر در اسکندرنامه نظامی و آیینه اسکندری امیرخسرو دهلوی و خردنامه اسکندری جامی کارشناسی ارشد --------
ارمان حسینی تحلیل تطبیقی شخصیت رستم در شاهنامه، تهمتن نامه و رستم نامه نقالان کارشناسی ارشد --------
ارام هوشمندقرقانی تحلیل و مقایس? دو داستان«کوراوغلو» و «قاچاق نبی» بر اساس الگوی کنشگری شخصیت¬ها کارشناسی ارشد --------
فاطمه جلال ابادی مقایسه و تحلیل بازتاب مهاجرت و تبعات آن در دو رمان بادبادک¬باز و تماماً مخصوص کارشناسی ارشد --------
سارا جوکار تحلیل چهار متن ادبی در باز آفرینی سینمایی کارشناسی ارشد 1401/11/11
حمیدرضا کیهانی دهنوی بررسی تطبیقی و اسطوره شناسی روایت های داستان آرش کمانگیر برمبنای روش اسطوره سنجی پیربرونل کارشناسی ارشد --------
حسام خالویی جریان¬شناسی رمان فارسی از دور? مشروطه تا انقلاب اسلامی (1357-1285) دکتری --------
محمود خضری تحلیل سیر مضامین دینی و تصویر سازی با این مضامین در قصاید مدحی (از آغاز تا پایان قرن هشتم) دکتری --------
ریحانه موسایی تحلیل نقش و جایگاه زنان در رمان های ابوتراب خسروی کارشناسی ارشد --------
فائزه پردلی فتح اباد بررسی تطبیقی مفهوم عشق در اندیشة مولوی و آثار داستانی الیف شافاک بر اساس فراگرد ارتباطی ویلبر شرام کارشناسی ارشد 1401/06/22
فاطمه رمضانی سربندی تحلیل ساختاری آثار نوجوان احمد دهقان کارشناسی ارشد --------
فاطمه السادات روح الامینی مطالعه تطبیقی عناصر غنایی در اشعار نظامی گنجوی و خواجوی کرمانی. کارشناسی ارشد 1401/03/08
زهرا سالاری بردسیری نقد و تحلیل ساختاری خاطره نوشته¬های رزمندگان دفاع مقدس به قلم مریم شیدا کارشناسی ارشد --------
نسیبه صالحی سربیژن مقایسه تطبیقی آموزه های اخلاقی در شعر متنبی و عطار نیشابوری (با تکیه بر منطق الطیر، الهی نامه و مصیبت نامه کارشناسی ارشد 1402/11/10
فاطمه ریگی طبقه بندی و تحلیل مضامین و درون مایه های تکرار شونده در داراب نامه ی بیغمی کارشناسی ارشد 1401/06/23
محدثه محمدی راینی تحلیل جامعه‌شناختی آثار پلیسی امیر عشیری کارشناسی ارشد --------
فاطمه مومنی تحلیل نقش و جایگاه زنان در رمان بر جاده های آبی سرخ کارشناسی ارشد 1401/06/21
پریسا آزاد بررسی مولفه های ناتورالیسم در نمایشنامه ها و فیلمنامه های غلامحسین ساعدی کارشناسی ارشد 1392/06/25
طیبه افشون فرهنگ لغات و اصطلاحات خانقاه کارشناسی ارشد 1397/11/07
مجتبی بیگ مرادی جبالبارزی نشانه های تجدد در ادبیات داستانی دوره پهلوی اول کارشناسی ارشد 1400/06/08
محمد جلیل بهرامپور تحلیل و طبقه بندی درون مایه های شعر رضوی کارشناسی ارشد 1395/11/25
رضیه حقیقی بررسی محتوایی داستان‌های مصوّر پایداری از ده? 60 تا کنون (گروه سنی ج و د). کارشناسی ارشد 1396/11/25
زکیه حقیقی بررسی مضامین داستان‌های مینی‌مالیستی دفاع مقدس. کارشناسی ارشد 1395/12/15
خدیجه رحیمی صادق بررسی شیوه روایتگری داراب نامه بیغمی کارشناسی ارشد 1392/10/07
فاطمه یزدی روح الامینی بررسی داستان های بلند کودک و نوجوان دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1392/06/25
معصومه سربازی زاده بازتاب نقش جنگ بر زندگی زنان در داستان های بلقیس سلیمانی کارشناسی ارشد 1399/11/08
زهرا شفیعی بررسی شیوه های روایت ناتورالیستی و مقایسه آنها در آثار صادق چوبک و عبدالرحمن منیف کارشناسی ارشد 1395/12/14
محسن شفیعی بافتی بررسی جلوه های تشرف قهرمان در مهم ترین منظومه های عاشقانه ادبیات فارسی دکتری 1402/06/20
اکرم شهریارپناه بررسی کتابهای خاطره ی ارائه شده در کنگره ی بزرکداشت سرداران و هشت هزار شهید استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد 1394/08/30
مهدیه عرب نژادخانوکی آسیب شناسی داستان کوتاه دفاع مقدس براساس آثار منتشر شده از جشنواره ادبی یوسف کارشناسی ارشد 1395/12/14
سودابه علی توکلی بررسی تطبیقی مؤلفه های رئالیسم درآثار نجیب محفوظ(آغاز و انجام و خانه ی بدنام) و زویا پیرزاد(چراغ ها را من خاموش می کنم و مثل همه ی عصرها) کارشناسی ارشد 1395/12/15
فاطمه فارسی پور روایت شناسی بختیار نامه با تکیه بر الگوی کنشی گریماس کارشناسی ارشد 1396/06/29
رضیه میرزائی سبک شناسی آثار داستانی رضا امیرخانی با رویکرد زبان شناسی نقشگرای نظام مند کارشناسی ارشد 1396/06/29
شهلا مظهری تحلیل چهار رمان عباس معروفی بر اساس آموزه های نقد فمینیستی (سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سه پسر داشت،تماماً مخصوص) کارشناسی ارشد 1399/11/08
زهره نظری زاده کرمانی بررسی عناصر فرهنگ عامه درسه سفرنامه ی ( سیاحتنامه ابراهیم بیگ ، مسالک المحسنین و سفینه طالبی ) کارشناسی ارشد 1393/11/06
سعیده نورالهی صوغانی بررسی مؤلفه های رئالیسم سوسیالیستی در نخستین آثاراحمد محمود، مادر ازماکسیم گورکی و چگونه فولاد آبدیده شد از نیکلای آستروفسکی کارشناسی ارشد 1396/11/30
آرزو افضلی گروه بررسی و تحلیل درون مایه های معرفتی غزل محمود توحیدی ( ارفع کرمانی) کارشناسی ارشد 1399/12/26
محمدامین علیزاده بازتاب زندگی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر ناصری (مطالع? موردی: سفرنام?‌ فریزر معروف به سفر زمستانی، سفرنام? پولاک و سفری به دربار سلطان صاحبقران) کارشناسی ارشد 1397/11/16
حدیثه امیردوست تحلیل و مقایسه ی سه منظوم? عاشقان? «ویس و رامین» ، «خسرو و شیرین» و «مودّت¬نامه»، براساس الگوی کنشگری شخصیت ها. کارشناسی ارشد 1399/07/14
مریم انفاوی مقایسه تطبیقی و تحلیلی سه متن با مضمون پدر و پسرکشی در ادبیات ایران و جهان. کارشناسی ارشد 1400/11/19
هادی اسدی مشیزی فرهنگ لعات و اصطلاحات هفت پیکر و مخزن الاسرار نظامی گنجه ای کارشناسی ارشد 1400/06/09
فاطمه عطایی زاده شناسایی موجودات خیالی در عجایب نامه های فارسی کارشناسی ارشد 1397/11/08
جهانگیر بادوند بررسی آداب و آیین عیّاری در داراب¬نامه بیغمی کارشناسی ارشد 1396/12/12
ریحانه بلوچ آیین سخنوری در متون نثر ادب تعلیمی کارشناسی ارشد 1398/06/20
نفیسه بنی اسدی بررسی روایت شناسی رمان های سوگ مغان و پریباد محمدعلی علومی کارشناسی ارشد 1392/09/23
زهره بنی اسدی پیوند حماسه و عرفان در وصیت نامه های شهدای مفقود الجسد استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/13
محبوبه برزمند تحلیل گزاره های بلاغی در شعر فروغ فرخزاد کارشناسی ارشد 1399/11/30
فاطمه دهنوی بررسی و مقایسة پدیده¬ها و ابزارهای خارق العاده در شاهنام? فردوسی و ایلیاد و ادیسة هومر کارشناسی ارشد 1397/06/26
کیاناز اسلامی بازتاب فرهنگ عامه تهران در داستان های جعفر شهری کارشناسی ارشد 1398/11/16
فاطمه اعظم پور مقایسه تطبیقی رمان های سه گانه کنستانتین سیمونوف و مجموعه رمان های جاده جنگ از منصور انوری کارشناسی ارشد 1399/11/28
اسرین فتاحی تحلیل عناصر فرهنگ عامه در کتاب ابومسلم¬نامه کارشناسی ارشد 1398/04/22
مینا قاسمی ابراهیم آبادی کانون تصویرپردازی مولانا در غزلیات شمس با بررسی ترجمه‌های انگلیسی آن کارشناسی ارشد 1397/11/06
مهلاالسادات حسینی صابر تحلیل تأثیر و نقش آثار داستانی گروه الف و ب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جامعه¬پذیری کودک (از 1357 تا پایان ده? 90) دکتری --------
محمد جعفری کانون‌سازی در شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد 1398/04/16
فاطمه جوادی پورمرادی تحلیل الگوی کنش شخصیت ها درداستان های حسین کرد وامیرارسلان کارشناسی ارشد 1399/11/06
عاطفه خواجه راوری تحلیل روانشناسی سبک های دلبستگی در داستان های بلقیس سلیمانی کارشناسی ارشد 1399/10/03
آرزو خراسانی زاده تیکدری بررسی تطبیقی فرهنگ مردم در سفرنامه های جیمز موریه و میرزاصالح شیرازی کارشناسی ارشد 1397/11/17
فاطمه محمدی سلیمانی ادبیات نمایشی در شعر سیاسی عصر مشروطه با تاکید بر نمایشنامه سه تابلو میرزاده عشقی کارشناسی ارشد 1392/06/24
حسین مولایی نقد اسطوره ای سمک عیّار کارشناسی ارشد 1398/08/28
حلیمه نقدی نسب تحلیل نقش شخصیت¬های زن در آثار داستانی حسین سناپور کارشناسی ارشد 1396/11/28
گلنار نعیمی عزیزآباد نقش و ویژگی های شخصیتی زن در ابومسلم نامه کارشناسی ارشد 1397/11/08
مطهره نیک بین راوری بازتاب فرهنگ عامّه در اسکندرنامه، روض?العقول و سندبادنام? ظهیری سمرقندی کارشناسی ارشد 1398/11/15
نجیمه نوروزی چگینی جایگاه مناصب و مناسبات ادبی در دربار پادشاهان( از ابتدا تا آغاز عصر صفویّه) دکتری --------
لیلا پرواز مقایسه ی تطبیقی-تحلیلی دو رمان بلندیهای بادگیر امیلی برونته و بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی کارشناسی ارشد --------
نوال رخنیه تحلیل گفتمان انتقادی ده رمان نوجوان در حوزه ی دفاع مقدس (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف ) کارشناسی ارشد 1395/12/15
روزا رودینی بررسی شیوه های داستان پردازی نظامی در منظومه خسرو و شیرین کارشناسی ارشد 1397/06/27
نازنین رستمی زاده شاعرانگی در مکتب وقوع(با تأکید بر اشعار وحشی بافقی،هلالی جغتایی، بابافغانی شیرازی، محتشم کاشانی و لسانی شیرازی) کارشناسی ارشد 1399/06/24
زهرا صادقی گلخطمی تصحیح، مقدّمه و تعلیقات نسخه چاپ سنگی «حسن و عشق» کارشناسی ارشد 1399/12/10
تهمینه سالاری بررسی و تحلیل عناصر روایت در رمان مدار صفر درجه کارشناسی ارشد 1392/11/10
سمانه شهریاری سرحدی تحلیل تطبیقی مکتب سوررئالیسم درآثار داستانی صادق هدایت و هنری¬میلر کارشناسی ارشد --------
ثریا ستوده بحرینی تحلیل انتقادی گفتمان شعر اعتراض دهه پنجاه کارشناسی ارشد 1395/12/11
فاطمه السادات تهامی پورزرندی تطبیق ‌بازتاب زندگی زنان در داستان های هرتا مولر و راضیه تجار کارشناسی ارشد 1398/11/15
فاطمه زارعی جلال ابادی بررسی و شناسایی انواع رئالیسم در ادبیات داستانی دهه 50 کارشناسی ارشد 1399/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فارسی عمومی 1218426 3 05 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/29 (10:30 - 11:30) ترم دوم 1402
نظریه ها ونقد ادبی 4054703 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/27 (11:00 - 12:30) ترم دوم 1402
متون نظم2قسمت اول شاهنامه 1 1218005 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/11 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
سبک شناسی (1) نظم 1218048 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
روش های نقد و تحلیل متن 9054005 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1402/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
بررسی تطبیقی انواع ادبی 4054600 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
متون نظم تعلیمی 1218042 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
فارسی عمومی 1218426 3 19 هفته های فرد یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/25 (11:30 - 12:30) ترم اول 1402
کارگاه داستان نویسی 1218038 1 01 هفته های فرد چهارشنبه (12:00 - 13:30) 1402/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
تاریخ ادبیات فارسی 4 : از دوره صفویه تا مشروطه 1218037 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1402/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
فارسی عمومی 1218426 3 02 هفته های فرد شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
نظریه ها ونقد ادبی 4054703 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
متون نثر2 متون ادبی-داستانی با تاکید برکلیله ودمنه 1218012 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1402/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
سبک شناسی (1) نظم 1218048 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1402/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
فارسی عمومی 1218426 3 06 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/18 (10:30 - 11:30) ترم اول 1401
کارگاه داستان نویسی 1218038 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظریه ها ونقد ادبی 4054703 2 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
متون نظم 2 قسمت دوم شاهنامه 2 1218008 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تاریخ ادبیات فارسی 4 : از دوره صفویه تا مشروطه 1218037 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
ادبیات داستانی 1218058 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3