اعضاء هیات علمی

مجتبی افتخاری

مجتبی افتخاری

مجتبی افتخاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدرضا قاضی زاده کنترل و مسیریابی یک ربات موازی کابلی با استفاده از روش شبکه عصبی فازی کارشناسی ارشد --------
محمدرضا قاضی زاده کنترل و مسیریابی یک ربات موازی کابلی با استفاده از کنترل کننده شبه گشتاور محاسبه شده با یک جبران ساز ساختار متغیر در حضور نامعینی و اغتشاش کارشناسی ارشد 1400/10/25
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری 1401/03/18
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
نیما کهن سال کاهش ارتعاشات ربات دو لینکی با مفاصل انعطاف پذیر با استفاده از تکه های MFC کارشناسی ارشد --------
مانی معصومی مدلسازی غیر خطی و تحلیل ارتعاشی منیپیولیتور انعطاف پذیر دو لینکی با سطح مقطع متغیر همراه با اتصالات منعطف کارشناسی ارشد --------
علی محمدحسنی بهینه سازی چند هدفه سیستم تعلیق مدل نصف و کامل خودرو به همراه صندلی و سرنشین با استفاده از توابع هدف کارشناسی ارشد --------
علی محمدحسنی بهینه سازی چند هدفه سیستم تعلیق (مدل نصف و کامل خودرو) به همراه سرنشین و صندلی با استفاده از توابع هدف کارشناسی ارشد 1400/08/23
علی محمدحسنی بهینه سازی چند هدفه سیستم تعلیق مدل نصف و کامل خودرو به همراه صندلی و سرنشین با استفاده از توابع هدف کارشناسی ارشد --------
امین زاهدی طراحی سینماتیکی و دینامیکی ماشین راه رونده شش پا و بهینه سازی نیرو های نوک پا و گشتاور مفاصل کارشناسی ارشد 1394/10/07
صدیقه عادلیان مدلسازی سینماتیکی و شبیه سازی یک ربات سه درجه آزادی برای تعقیب هوشمند یک هدف متحرک کارشناسی ارشد 1396/12/02
مصطفی قنبری طراحی کنترلرهای مختلف برای روبات استوارت با محرک های دورانی کارشناسی ارشد 1396/12/02
حسن حاج اسماعیلی زاده کنترل فازی ربات استوارت 6 درجه آزادی با محرکهای دورانی کارشناسی ارشد --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری --------
سیدمرتضی خوشرو کنترل به روش یادگیری تقویتی برای سیستم های دینامیکی با نامعینی کارشناسی ارشد 1397/06/17
مسلم محمودی تحلیل ارتعاش پره دوار با هاب انعطاف پذیر و جرم متمرکز کارشناسی ارشد 1396/03/10
سینا اوحدی رفتار دینامیکی پره دوار تحت نیروهای آیرودینامیکی کارشناسی ارشد 1398/03/25
محمدجواد پورمحمدی طراحی کنترلر مود لغزشی ترمینال فازی برای ربات استوارت شش درجه آزادی با محرک های پیستونی کارشناسی ارشد 1399/05/29
رعنا صفی نژاد کنترل غیر خطی بهینه برای ربات موازی دلتا کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی زمانی بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر دوار با سرعت دوران متغیر کارشناسی ارشد 1396/09/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات پیشرفته 4072800 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کنترل اتوماتیک 1418393 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1401/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (18:00 - 19:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
کنترل پیشرفته 4072848 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
کنترل اتوماتیک 1418393 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) 1401/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 14:30) 1401/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
سیستم های دینامیکی 4072843 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
استاتیک 1418284 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
کنترل پیشرفته 4072848 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
کنترل پیشرفته 4072848 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/14 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
استاتیک 1418284 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
سیستم های دینامیکی 4072843 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رباتیک پیشرفته 9072006 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2