اعضاء هیات علمی

مجتبی افتخاری

مجتبی افتخاری

مجتبی افتخاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
رعنا صفی نژاد کنترل غیر خطی بهینه برای ربات موازی دلتا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/31
امین زاهدی طراحی سینماتیکی و دینامیکی ماشین راه رونده شش پا و بهینه سازی نیرو های نوک پا و گشتاور مفاصل کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/07
علی محمدحسنی بهینه سازی چند هدفه سیستم تعلیق مدل نصف و کامل خودرو به همراه صندلی و سرنشین با استفاده از توابع هدف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
علی زمانی بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر دوار با سرعت دوران متغیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/09/22
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو کنترل به روش یادگیری تقویتی برای سیستم های دینامیکی با نامعینی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/17
سینا اوحدی رفتار دینامیکی پره دوار تحت نیروهای آیرودینامیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/03/25
صدیقه عادلیان مدلسازی سینماتیکی و شبیه سازی یک ربات سه درجه آزادی برای تعقیب هوشمند یک هدف متحرک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/02
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
مسلم محمودی تحلیل ارتعاش پره دوار با هاب انعطاف پذیر و جرم متمرکز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/03/10
محمدجواد پورمحمدی طراحی کنترلر مود لغزشی ترمینال فازی برای ربات استوارت شش درجه آزادی با محرک های پیستونی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/05/29
مصطفی قنبری طراحی کنترلرهای مختلف برای روبات استوارت با محرک های دورانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/02
حسن حاج اسماعیلی زاده کنترل فازی ربات استوارت 6 درجه آزادی با محرکهای دورانی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمرتضی خوشرو ارتعاشات غیرخطی عرضی رشته حفاری تحت سیال با سرعت نوسانی و نیروی فشاری روی مته دکتری استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل پیشرفته 4072848 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
کنترل پیشرفته 4072848 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/14 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
استاتیک 1418284 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
سیستم های دینامیکی 4072843 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی 1418228 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رباتیک پیشرفته 9072006 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
رباتیک پیشرفته 4072830 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کنترل اتوماتیک 1418393 3 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار2 4072866 1 01 نامشخص ترم اول 1398
استاتیک 1418284 3 02 | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1