اعضاء هیات علمی

محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

محمدعلی ابراهیمی فرسنگی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 32112764
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ملیکا افشاری ارزیابی شاخص قابلیت انفجار به روش زمین امار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1396/06/29
احسان آفتابی بررسی خطای نمونه گیری روش آنالیز تصویری در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1398/12/19
سعید احمدی فشانی کاهش هزینه های حفاری و انفجار با استفاده از روش Power Deck در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1395/09/22
فاطمه اسدالهی تعیین قابلیت انفجار به روش زمین آمار در معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1393/10/08
زید عاشوری پیش‌بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار با استفاده از آنالیز ابعادی کارشناسی ارشد --------
محمدجواد عسکری بدوئی کاهش هزینه های حفاری و انفجار در چال های آبدار در معدن سنگ آهن گهر زمین با استفاده از روش پاور دک کارشناسی ارشد 1396/12/14
میلاد باقریان رفسنجانی پور طراحی شبکه تهویه معدن زغال سنگ پروده طبس به روش دستی و مقایسه آن با نتایج نرم افزار VENTSIM کارشناسی ارشد 1397/11/10
سیدعلی اکبر بهجتی انتخاب مناسبترین مدل پیش بینی کننده خردایش سنگ و تعیین بهترین توزیع آماری برای توصیف اندازه قطعات سنگ حاصل از انفجار کارشناسی ارشد 1395/12/09
محمدجواد فارسی کوهبنانی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو کارشناسی ارشد --------
محمدجواد فارسی کوهبنانی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو کارشناسی ارشد --------
محمدجواد فارسی کوهبنانی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو کارشناسی ارشد --------
بهروز فتح آبادی پیش بینی میزان نشست در تونل حفر شده با حفاری مکانیزه به روش منطق فازی - مطالعه موردی : خط هفت متروی تهران کارشناسی ارشد 1391/11/02
محمد گودرزیان ارزیابی ریسک پرتاب سنگ حاصل از انفجار معادن روباز به روش شبکه های بیزین کارشناسی ارشد 1399/06/30
حامد هادیزاده هاجری طرح بهینه اختلاط بتن سگمنت با بهینه سازی مدول نرمی ماسه. مطالعه موردی تونل انتقال آب کرمان کارشناسی ارشد 1396/10/25
محسن حوائج استنتاج مدل ریاضی نشست ناشی از حفر تونل مترو توسط ای پی بی کارشناسی ارشد --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1400/06/24
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
سیدمصطفی حسینی روح الامینی انتخاب مدل پیش‌بینی خردایش مناسب در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1393/10/08
کیوان جباری بررسی پتانسیل مچاله شوندگی و احتمال پدیده ی گیر افتادن TBM سپری در تونل خروجی انتقال آب کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/15
محمدرضا جهانشاهی ارزیابی ریسک ناشی از عقب زدگی حاصل از انفجار با استفاده از آنالیز بیزین کارشناسی ارشد 1399/06/30
سمانه میرحبیبی تحلیل انتخاب روش معدنکاری (استخراج) در معدن زیرزمینی مس میدوک کارشناسی ارشد --------
امین محتشمی ارائه نرم افزار طراحی الگوی انفجار در تونل کارشناسی ارشد 1395/12/15
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1400/06/24
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
مهرداد مرادی قوژدی بررسی تاثیر گسل ها برروی انتشار موج در معدن گل گهر با استفاده از روش های عددی (3DEC) کارشناسی ارشد 1395/10/27
معصومه سلاجقه طراحی الگوی حفاری و انفجار در معادن روباز کارشناسی ارشد 1395/12/15
وحید صدقی انتخاب روش استخراج، آماده سازی و برنامه ریزی تولید در معدن زغال سنگ پروده طبس کارشناسی ارشد 1397/11/10
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
علیرضا شیرزاده ---- کارشناسی ارشد --------
حسین اراسته مدل¬سازی عددی منطقه تخریب کارگاه جبهه کار طولانی جهت تعیین توزیع تنش در معدن زغال¬سنگ طبس دکتری 1400/12/15
محمدحسین ارباب سیر پیشبینی عملکرد ماشین حفار تمام مقطع TBM در سنگ بر اساس ریسک های ژیوتکنیکی با استفاده از روش های RES، منطق فازی و شبکه های بیزی دکتری 1399/04/24
محمد افشاریان انفجار کنترل شده در سنگهای ساختمانی سخت-معدن شاهکوه نهبندان کارشناسی ارشد --------
نیما بخشنده لبه یابی پویا برای سنگ های حاصل از انفجار با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مهناز جهانیارمقدم === کارشناسی ارشد --------
علی جواهری نیستانکی -- کارشناسی ارشد --------
فرهاد حیدری کلبی بکی اندرکنش بین سنگ و TBM برای پیش بینی پتانسیل لهیدگی با استفاده از روش های عددی کارشناسی ارشد --------
حجت اله دربانی -- کارشناسی ارشد --------
مهدی رومیانی بررسی اثر لرزه های انفجار بر سازه های نزدیک معدن/ مطالعه موردی: معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد --------
جواد سالاری --- کارشناسی ارشد --------
محسن سلیمان دهکردی --- کارشناسی ارشد --------
هادی شیوا ---- کارشناسی ارشد --------
محمود شورچه اندازه گیری تنش با استفاده از روش کم مغزه گیری کارشناسی ارشد --------
هادی یعقوبی ارزیابی توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از استخراج ویژگی های دیداری تصویر دیجیتال دکتری 1397/08/26
فرهاد قربانی محمدی ارزیابی و مقایسه روشهای هوشمند جهت پیش بینی خردایش حاصل از انفجار کارشناسی ارشد 1395/11/25
محمدمهدی محمدی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو، با استفاده از روش پاوردک کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی محمدی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو، با استفاده از روش پاوردک کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی محمدی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو، با استفاده از روش پاوردک کارشناسی ارشد --------
حجت اله معصومی فشانی بررسی تاثیر تزریق دوغاب بر پایداری زمین در تونل حفر شده توسط تی بی ام سپردار- متروی شیراز کارشناسی ارشد --------
حامد اسمعیلی سرتختی انتخاب روش استخراج با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با نگرشی خاص به معدن زغال سنگ همکار کارشناسی ارشد 1395/08/16
ابوالفضل انوری قلعه بالا تعیین نرخ نفوذ دستگاه چالزنی دورانی با استفاده از منطق فازی، مطالعه موردی:معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1394/10/21
فریبا یاوری ---- کارشناسی ارشد --------
پوریا پروینی پیش بینی میزان عقب زدگی با استفاده از فازی-RES کارشناسی ارشد 1394/10/21
اسحق پورزمانی تعیین نرخ تردد بهینه کامیون در مسیرهای مختلف معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات و الگوریتم فاخته کارشناسی ارشد 1391/11/03
ایمان جعفری فر ارزیابی و بهینه سازی سیالات حفاری پایه آبی برای چاه های با قطر کم در یکی از میادین نفت مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/17
مصطفی جهانی پیش بینی خردایش حاصل از انفجار به کمک مدل های تجربی و ارایه مدلی مناسب برای معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1392/08/11
محمود حسنی ---- کارشناسی ارشد --------
فاطمه خزائی کشکک ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی حفاری مکانیزه با استفاده ماتریس ریسک فازی - مطالعه موردی تونل انتقال آب بلند زاگرس کارشناسی ارشد 1391/10/04
وحید دهقان فیض آبادی پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از روش SVM کارشناسی ارشد 1391/11/02
یحیی رجبی کلته بهینه سازی تخصیص گاز به گروهی از میادین نفتی جهت فرازآوری با گاز کارشناسی ارشد --------
محمد حسین ساحلی ارزیابی ریسک های ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) در سنگ با استفاده از روش سیستم های مهندسی سنگ فازی کارشناسی ارشد 1395/03/05
قاسم شکوئی تحلیل پایداری دینامیکی دیواره شمالی معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1391/11/08
علی اکبر صاحبی سماغچه تاثیر زون گسله در پایداری تونل دنبال لایه- کارگاه جبهه کار طولانی پس رو - معدن زغال سنگ طبس کارشناسی ارشد --------
امیر ظریف --- کارشناسی ارشد --------
سمیرا عسکری راینی پیش بینی خردایش ناشی از انفجار با استفاده از روش ... کارشناسی ارشد 1392/06/27
محسن یعقوبی --- کارشناسی ارشد --------
هادی یعقوبی ---- کارشناسی ارشد --------
هادی فتاحی استفاده از رایانش نرم و روش قابلیت اعتماد در تحلیل ناحیه آسیب دیده ناشی از انفجار در فضا های زیرزمینی دکتری 1392/06/09
فرهاد فرامرزی ---- کارشناسی ارشد --------
اسلام قجقی پیش بینی اثرات جنبی ناشی از انفجار با استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
حسین قلعه نوی تاثیر تغییر ترکیب سیال نسبت به عمق بر عملکرد احتراق زیر زمینی و تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در یکی ازمخازن نفتی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/29
سیدابوالفضل کهنه بهینه سازی اضافه حفاری در انفجارهای معدن شماره 2 گل گهر کارشناسی ارشد 1394/06/29
میعاد لشنی زند بررسی تاثیر پرایمربرنتایج حاصل ازانفجاردرالگوها ی انفجاردرمعدن شماره یک سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1395/02/29
حسین مجیدی فر بررسی عوامل تولید بولدر در معدن شماره 2 سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1394/06/29
وحید مجردی امکان سنجی پیش بینی لاگها با استفاده از روشهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1391/04/20
حمید محمدی ارائه مدل های رفتاری زون های متاثر از حفاری فضاهای زیرزمینی دکتری 1394/03/19
سعید محمدیان جهان اباد پیش بینی لرزه های ناشی از انفجار با استفاده از روش ... کارشناسی ارشد --------
محمدرضا مرادی ---- کارشناسی ارشد --------
محمدرضا مقبلی دامنه مدلسازی ذخیره معدن مس کرور (منطقه جیرفت) با استفاده از اطلاعات زمین شناسی ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کارشناسی ارشد 1392/11/05
اکبر مومنی طراحی بهینه چاه های افقی و جهت دار با استفاده از الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد 1391/03/31
حمیدرضا نجیب جلالی ---- کارشناسی ارشد --------
حسین نجفی تخمین زون خسارت ناشی از انفجار در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1394/09/22
مهدی اسدی خانوکی تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ با استفاده از روش های آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد --------
جواد عسگری انتخاب روش استخراج زیرزمینی معدن سنگ‌آهن گل‌گهر با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی کارشناسی ارشد 1395/06/27
علی بحری نجفی تحلیل ریسک و پیش بینی ترقیق در کارگاه های جبهه کار طولانی کارشناسی ارشد 1392/06/23
مسلم دریجانی کاربرد رگرسیون- PSO در پیش‌بینی لرزه ناشی از انفجار کارشناسی ارشد 1392/08/11
ابوصالح دهقانی ---- کارشناسی ارشد --------
محمدرضا دهقان نیری بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن – کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر. بخش اول: مدل‌سازی و پیش‌بینی خردایش ناشی از انفجار کارشناسی ارشد 1393/11/04
محسن اقتصادی ---- کارشناسی ارشد --------
روح الله فرهادی افشار انتخاب نوع باز کننده بهینه و جایابی آن بر اساس میزان نشست معدنکاری (مطالعه موردی: معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان) کارشناسی ارشد 1395/10/13
محمدباقر فولادی طراحی زیرزمینی معدن مس میدوک کارشناسی ارشد --------
امین حکمی بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن – کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر.بخش دوم: پیشنهاد و اجرای الگوی انفجار مناسب و بررسی عملکرد آسیاها کارشناسی ارشد 1393/11/04
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
سیدعباس حسینی زاده تعیین عیار های حد بهینه یک کانسار دو فلزی با استفاده از روش های شهودی الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات کارشناسی ارشد --------
روح اله کیانی فر بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار تونل طرح توسعه معدن مس چهار گنبد کارشناسی ارشد 1398/06/20
حمید کیانی پیش بینی پرتاب سنگ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات مطالعه موردی: معدن شماره ی (1) سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1392/08/12
رضا مختاری ---- کارشناسی ارشد --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا سالاری کیسکانی کاربرد روش ایردک در انفجارهای تولیدی معدن4 گل گهر کارشناسی ارشد --------
علی شفیع آبادی میرزایی رنجبر پیش بینی خردایش ناشی از انفجار با استفاده از روش سیستم های مهندسی سنگ فازی در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1394/06/29
حامد شمس الدینی پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار با استفاده از روشهای رگرسیون – PSO و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/06/27
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری --------
حسین طیبی سودکلائی مدلسازی فرآیند انفجار با استفاده از نرم افزارAnsys-autodyn (مطالعه موردی معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان) کارشناسی ارشد 1392/08/12
محمدصادق یزدی مقایسه پیش بینی نشست ناشی از حفر تونل با استفاده از مدل رگرسیون در مقایسه با مدل SVM کارشناسی ارشد 1392/08/18
مجتبی زارع ارزیابی ریسک خردایش حاصل از انفجار در معادن روباز به روش شبکه های بیزین کارشناسی ارشد 1397/11/10
بهنام ذوالفقارزاده تعیین فشار سینه کار در حفاری مکانیزه با TBM استفاده از روش عددی مطالعه موردی: خط 2 مترو مشهد کارشناسی ارشد 1392/09/24
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 4070587 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
سمینار عملی 4070605 1 12 هرهفته جمعه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1400
حفاری مکانیزه زیرزمینی 4070614 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
مهندسی انفجار 1416074 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
سمینار عملی 4070605 1 08 هرهفته جمعه (09:00 - 10:00) 1400/10/20 (07:00 - 08:00) ترم اول 1400
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 4070587 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
حفاری مکانیزه زیرزمینی 4070614 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
سمینار عملی 4070605 1 08 هرهفته جمعه (09:00 - 10:00) 1399/10/14 (07:00 - 08:00) ترم اول 1399
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 4070587 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
حفاری مکانیزه زیرزمینی 4070614 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/20 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 4070632 3 02 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی معادن 1416080 2 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی معادن 1416052 3 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار عملی 4070605 1 03 1398/10/17 (07:00 - 08:00) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1