اعضاء هیات علمی

مهدیه اسدی زیدآبادی

مهدیه اسدی زیدآبادی

مهدیه اسدی زیدآبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322672
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
آزاده آذری بررسی فون کنه های اندامهای هوایی گیاهان در نخلستان های شهرستان بم کارشناسی ارشد 1398/11/16
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
سودابه سالاری تاثیر ارقام حساس و مقاوم گل رز روی پارامتر های جدول زندگی شته گل رز(Aphididae) Macrosiphum rosae و کفشدوزک شکارگر( Coccinellidae) hippodamia variegata کارشناسی ارشد --------
مجتبی احمدی کوهبنانی بررسی بیولوژی آزمایشگاهی کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus:Tetranychidae کارشناسی ارشد 1392/04/22
داریوش باستانی راد برسی فونستیک کنه های بالاخانواده Tetranychoidea در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد 1397/11/16
پدرام پورشبانان نجف آبادی بررسی فونستیک و تاکسونومیک زیر خانواده های (Xyleninae, Hadeninae ( Lep:Noctoidae در استان اصفهان کارشناسی ارشد 1391/07/15
زهرا حاجی علیزاده بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های کنه واروا (Varroa destructor:varroidae) در جنوب ایران کارشناسی ارشد 1394/11/04
حمید خادم صفدرخانی بررسی فونستیک کنه های خانواده Tenuipalpidaeو Tuckerellidae در شهرستان منوجان و حومه کارشناسی ارشد 1394/11/04
حسین خانی پرکی : بررسی اثر مواد افزودنی روی میزان کارایی دو آفتکش ایمیدکلوپراید و اسپیروتترامیت در کنترل پسیل معمولی پسته(Agonoscena Pistaciae) کارشناسی ارشد 1394/11/04
مینا خدایاری جامع بزرگی مطالعه ترکیبات طبیعی روی میزان تخم ریزی و درصد تفریخ تفریخ تخم های کنه دونقطه ای Tetranychus urticae کارشناسی ارشد 1395/11/12
مهدیه دامغانی بررسی اثر عناصر غذایی بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای Teranychus urticae روی لوبیا کارشناسی ارشد 1393/11/07
عطااله رحیمی برسی تنوع جمعیت های زنبور عسل با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره در استان کرمان کارشناسی ارشد 1390/11/11
محبوبه رستمی پور بررسی بیولوژی آزمایشگاهی و دینامیسم جمعیت کنه شرقی مرکبات (Eutetranychus orientates Acari:) روی میزبان زیتون تلخ در منطقه کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/18
مرجان یزدی زاده رحمت آباد تاثیر پنج رقم سویا بر پارامترهای زیستی کنه تارتن ترکستانی کارشناسی ارشد 1392/10/18
اسیه سالاری سبزواران ارزیابی پدیده دورکنندگی عصاره ها واسانس های گیاهی روی شته ها کارشناسی ارشد 1391/10/18
تهمینه سرابندی بررسی اثر میزبان بر پارامترهای زیستی کنه دو لکه ای کارشناسی ارشد 1395/12/05
سیدداوود ضیارضوی بررسی ساختار جمعیتی و تعیین گونه غالب کنه های خاکزی در باغات پسته استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/12
صادق فرزان بررسی تنوع گونه ای کنه های خانواده tenuipalpidae در شهرستان جیرفت و حومه کارشناسی ارشد 1391/06/30
احسان کاظمی برسی فونستیک و تاکسونومیک زیر خانواده های xyleninae و catocalinea در استان سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد 1390/11/17
فاطمه کدخدازاده بررسی اثر گرده گیاهان مختلف و طعمه طبیعی برپارامترهای بیولوژی کنه شکارگر Amblyseius swiriski کارشناسی ارشد 1397/11/13
سیدمصیب مهدوی بررسی کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان بافت و ردیابی همزیست های داخلی در این خانواده کارشناسی ارشد 1391/11/02
پریسا موسی نژاد شناسایی نسبی کنه های خاکزی باغات پسته و تعیین بستر مناسب رشد گونه های غالب کارشناسی ارشد 1395/12/13
مهراد نصیرخانی بررسی و شناخت فونستیک شبه عقربهای استان کرمان کارشناسی ارشد 1390/11/10
سلیمه هاشمی بیدخوانی بررسی اثر گرده گیاهان مختلف و طعمه طبیعی برپارامترهای بیولوژی کنه شکارگر Neuseiulus californicus کارشناسی ارشد 1397/11/13
مینا یوسفعلی زاده کرانی بررسی اثر میزبان بر پارامترهای زیستی کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) کارشناسی ارشد 1397/02/29
مهسا حیدرآبادی پور بررسی عصاره های اتانولی ده گونه گیاهی روی میزان پوره زایی شته مومی کلم Bbrevicorvne brassicae کارشناسی ارشد 1395/11/12
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد --------
فاطمه شفیعی دشتابی بررسی اثر سیستمیک چهار عصاره گیاهی زیتون تلخ،اسفند، همیشه بهار و گلدر در مقایسه با سموم شیمیایی استامیپراید و پریمیکارب روی شته موی کلم کارشناسی ارشد 1393/11/04
غریب طاهری جانبازلو بررسی فونستیک و تاکسونومیک خانواده: Noctuidae در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی استان اصفهان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات افات مهم درختان میوه 2218028 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات کنه شناسی گیاهی 2218031 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1400
کارورزی 1 2216029 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1400
کنه شناسی گیاهی 2218030 1 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی 2218252 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
افات مهم درختان میوه 2218363 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/06 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1400
حشرات گرده افشان 2218041 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/03 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
عملیات افات مهم درختان میوه 2218028 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات افات مهم درختان میوه 2218028 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2218031 1 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2218031 1 02 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1399
کنه شناسی گیاهی 2218030 1 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
افات مهم درختان میوه 2218363 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
کنه شناسی وآزمایشگاه 2218312 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/24 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
کنه شناسی وآزمایشگاه 2218312 2 03 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
کنه شناسی وآزمایشگاه 2218312 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2