اعضاء هیات علمی

سیدامیر جهادی حسینی

سیدامیر جهادی حسینی

سیدامیر جهادی حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322345
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فائزه عزیزالله خانی خبیصی تحقیق در اندیشه های عرفانی صفیعلیشاه با تکیه بر دیوان و کتاب عرفان الحق کارشناسی ارشد 1402/11/17
مژگان بهزادی پور بررسی آموزه های اخلاقی و تعلیمی در دیوان وصال شیرازی کارشناسی ارشد --------
ارزو دامنی زمانی تحلیل جلوه های پایداری دادشاه در اشعار بلوچی کارشناسی ارشد --------
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد 1401/03/24
نرگس دهقانی تحلیل و مقایس? آثار فریدون مشیری و نصرت رحمانی با رویکرد روانشناسی مثبت گرای مارتین سیلیگمن کارشناسی ارشد --------
غزل ارشادی تحلیل روان شناسانه عشق در رمان های بلندی های بادگیر و بامداد خمار کارشناسی ارشد 1402/06/29
ندا اسلامی بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی ولایت کرمان از منظر دواوین اشعار و متون منظوم قرون 6 تا 9 هجری قمری کارشناسی ارشد --------
سیدمصطفی غیاثی طرزی بررسی تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و رحله ابن فضلان از منظر مطالعات فرهنگی. کارشناسی ارشد 1401/11/11
کلثوم حیدری بررسی تطبیقی اندیشه ها و آموزه های عرفانی در ترجمان الاشواق ابن عربی و عشاق نام? عراقی کارشناسی ارشد --------
فوزیه چملی وند تحلیل داستان های عامه هرمزگان مطابق نظریه کهن الگویی یونگ کارشناسی ارشد 1402/05/02
ارمان حسینی تحلیل تطبیقی شخصیت رستم در شاهنامه، تهمتن نامه و رستم نامه نقالان کارشناسی ارشد --------
الهه جعفری ماهانی جلوه های متمایز ادبیات پایداری در آثار شهید آوینی کارشناسی ارشد 1402/04/04
حمیدرضا کیهانی دهنوی بررسی تطبیقی و اسطوره شناسی روایت های داستان آرش کمانگیر برمبنای روش اسطوره سنجی پیربرونل کارشناسی ارشد --------
زهرا محمودابادی تحلیل آموزه های حکمی وعرفانی دیوان وثوق الدوله کارشناسی ارشد 1400/09/06
رویا نجفیان کهن دگردیسی قهرمان های اسطوره ای و حماسی در داستان های بلند عامه (تا قرن نهم) دکتری --------
فاطمه رمضانی سربندی تحلیل ساختاری آثار نوجوان احمد دهقان کارشناسی ارشد --------
سمیه رضایی زاده زنگی ابادی نقد و تحلیل آثار مخالف تصوف دکتری --------
مهدی سالمی مولفه‌های پایداری در وصایای شهدای استان کرمان کارشناسی ارشد --------
ثریا شهابی پوراحمدی جریان شناسی در حماسه¬های تاریخی عصر قاجار (با تکیه بر شهنشاهنامه صبای کاشانی، شهنشاهنامه عنوان نگار و سالار نامه عقیلی کرمانی) دکتری --------
مهدی بمی نژادکمال ابادی نقد و بررسی نگارشی و ویرایشی پایان‌نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 95 کارشناسی ارشد 1399/07/23
حامد توکلی کمکویی باورهای عامیانه در دیوان عثمان مختاری کارشناسی ارشد 1398/11/16
محمدجواد خالقی بررسی تطبیقی مضامین عرفانی در مثنوی‌های منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه عطار و دیوان ابن فارض کارشناسی ارشد 1396/11/01
حسام خالویی تحلیل تطبیقی اندیشه سوسیالیستی در «سال های ابری» علی اشرف درویشیان و سه گانه ماکسیم گورکی کارشناسی ارشد 1398/06/17
حمیدرضا دعاگویی تصحیح تاریخ¬ گیتی¬گشای محمّدصادق نامی اصفهانی با مقدمه، توضیحات و فهارس. دکتری --------
فاطمه دهنوی بررسی و مقایسة پدیده¬ها و ابزارهای خارق العاده در شاهنام? فردوسی و ایلیاد و ادیسة هومر کارشناسی ارشد 1397/06/26
سمیه راجی امیرحسینی جایگاه روح در ادبیات فارسی از آغاز تا پایان سبک خراسانی کارشناسی ارشد --------
فاطمه رجبی بهاءآبادی بررسی و مقایسه محتوایی و ساختاری سندبادنامه و دکامرون کارشناسی ارشد 1397/11/09
فائزه سلیمانی پای طاق جایگاه مطالعات فرهنگی در ادبیات پایداری کارشناسی ارشد 1395/06/24
مهدیه عرب نژادخانوکی آسیب شناسی داستان کوتاه دفاع مقدس براساس آثار منتشر شده از جشنواره ادبی یوسف کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدرضا یعقوبی چترودی باز تاب حماسه و اسطوره در شعر عاشورایی دوره ی قاجار ( با تکیه بر شاهد نامه ی الهامی کرمانشاهی) کارشناسی ارشد 1395/12/14
محسن منظری توکلی گفتمان اعتقادی در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1394/11/03
علی یوسفی اخلاق و آداب دبیری از آغاز تا ابتدای قرن هشتم کارشناسی ارشد 1398/01/24
احمد یوسف زاده تحلیل ساختاری و محتوایی مکاتبات آزادگان دفاع مقدس دکتری 1401/09/07
امیرحسین عاقبتی شیوه‌های تأثیر‌پذیری از قرآن در رمان‌های رضا امیرخانی کارشناسی ارشد 1400/06/24
حکیمه بخشی گودیزی تحلیلی بر نگرش آیینی احمد عزیزی در آثار وی کارشناسی ارشد 1398/06/12
مریم بنی اسدی بررسی رابطه ی تصویر و گفتمان مقاومت در شعر پایداری دهه ی 70 کارشناسی ارشد 1395/12/11
حامد قائدی بردشاهی بررسی استعاره در شعر کودک فارسی ( گروه سنی ب و ج ) با تکیه بر شعر شاعران مشهور کارشناسی ارشد 1396/06/29
زکیه حقیقی بررسی مضامین داستان‌های مینی‌مالیستی دفاع مقدس. کارشناسی ارشد 1395/12/15
علیرضا خداونددوست بررسی شیوههای تأثیر پذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی کارشناسی ارشد 1399/04/10
عبدالرضا محبی نژاد عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در آثار داستانی دفاع مقدس (آثار منتخب درباره سرداران شهید) کارشناسی ارشد 1401/02/25
محبوبه پورسینا نقد و تحلیل مشکلات نگارشی و ویرایشی پایان نامه¬های رشت? زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1396 کارشناسی ارشد 1399/07/23
نسیمه رمضانی سربندی سبک شناسی رمانهای ابراهیم حسن بیگی باتکیه بر ذرمانهای سالهای بنفش -ریشه در اعماق-نشانه های صبح-اشکانه. کارشناسی ارشد 1396/11/30
محبوبه رشیدی مقدم تحلیل محتوای تاریخ ادبیاّت پایداری از آغاز تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1398/06/13
طاهره صفی پور بررسی و تحلیل موضوعی اشعار دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد 1399/06/25
فاطمه شیخ مظفری نقد و تحلیل مشکلات نگارشی و ویرایشی پایان‌نامه‌های رشت?زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان سال 94 کارشناسی ارشد 1398/11/16
معصومه شجاعی باغینی تاریخ نگاری جنگ تحمیلی و بازخوانی عملیات دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1400/11/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و روش های تصحیح متن 4054088 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/06 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
فارسی عمومی 1218426 3 09 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/29 (10:30 - 11:30) ترم دوم 1402
عروض وقافیه 1218026 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 1218053 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
تحقیق در متون نثر 1 9054016 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
فارسی عمومی 1218426 3 23 هفته های زوج شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1402/10/25 (11:30 - 12:30) ترم اول 1402
متون نظم4 قسمت سوم:مثنوی معنوی 1 1218022 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
متون نثر (4) متون ادبی_عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد 1218046 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
مرجع شناسی و روش تحقیق 1218383 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1402/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
تطور متون نثر فارسی 4054701 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مبانی و روش های تصحیح متن 4054088 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
فارسی عمومی 1218426 3 10 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
عروض وقافیه 1218026 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 1218053 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
متون نظم (5) قسمت دوم: اشعار حافظ 1218043 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
مرجع شناسی و روش تحقیق 1218383 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
تطور متون نثر فارسی 4054701 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
مبانی و روش های تصحیح متن 4054088 2 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
عربی 2 قسمت دوم: (قواعد ومتون) 1218011 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 1218053 2 01 هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
شماره تماس: 31322345
پست الکترونیکی: 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9278-7784