اعضاء هیات علمی

سیدحمیدرضا علوی

سیدحمیدرضا علوی

سیدحمیدرضا علوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322428
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه احمدی پدیدار شناسی تجارب زیسته ی مادران موفق در تربیت دینی فرزندان خود و پیامد های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد 1402/06/21
مژده علیزاده آسیب شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش آموزی دانشجویان و تحلیل آن بر اساس فلسفه تربیتی اسلام دکتری --------
مژده علیزاده آسیب شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش آموزی دانشجویان و تحلیل آن بر اساس فلسفه تربیتی اسلام دکتری 1401/02/28
فاطمه اتشی کرکی مقتضیات قاعده امر به معروف و نهی از منکر و ملاحظات تربیتی آن کارشناسی ارشد 1403/03/26
حمید بلوچی مرج پدیدار شناسی انس با هنر و زیبایی در تجربه زیسته هنرمندان و پیامدهای تربیتی آن در تربیت هنری دکتری --------
فاضله دولت تبیین فلسفی زمینه ها و چگونگی پرورش تفکر و خلاقیت دانش آموزان در الگوی تدریس بدیعه پردازی و روایت تأثیر اجرای آن بر یادگیری خلاق نشانه ها در دانش آموزان پایه اول دبستان کارشناسی ارشد --------
روح اله ابراهیمی قره قیونلو بررسی تجربه زیسته والدین تحصیلکرده از شیوه های فرزند پروری فرزندان نوجوان و جوان و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد --------
زهره گلستانی حتکنی بایسته های توصیف خدا به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی آن در کتب دوره دبستان کارشناسی ارشد 1402/11/14
عفت گلستانی حتکنی آسیب شناسی ابعاد تربیت در دانشگاه شهیدباهنر کرمان بر اساس تجربه زیسته دانشجویان رشته فلسفه تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد --------
زهرا منگالی مبانی فلسفی-دینی سیره شهید قاسم سلیمانی و دلالت های تربیتی آن دکتری --------
حمزه محمدابادی تبیین الگوی مشاوره فلسفی مبتنی بر دیدگاه علی صفایی حائری و کاربرد آن در تعلیم و تربیت دکتری --------
رضوان محمدی بازرگانی بررسی پدیدار شناختی داغدیدگی و عوامل معرفتی موثر در تسکین آن و پیامد های تربیتی مرتبط کارشناسی ارشد 1401/11/08
سمیه محمدصادقی پور بررسی ماهیت تجربه¬های نزدیک به مرگ، در برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی و آثار تربیتی آن دکتری 1402/12/16
نجمه نژادمحمودابادی معنای زندگی در تجربه زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر وآموزه های تربیتی مرتبط با آن کارشناسی ارشد --------
فاطمه پورشفیعی بررسی پدیدار شناسانه علل وآثارتقوای حضور در تجربه زیسته نوجوانان و جوانان دختر موفق شهر کرمان و پیامدهای تربیتی آن کارشناسی ارشد 1402/04/10
سیدمهدی روستا تبیین رویکرد علامه طباطبائی به خردمندی (با تاکید بر تفسیر المیزان) و کاربست آن در «خرددرمانی» و «تربیت عقلانی» دکتری --------
زینب رستمی نسب دولت اباد الگوهای تربیت یافتگی مالک اشتر و قاسم سلیمانی با توجه به ماهیت زمامدار تربیت یافته در دیدگاه امام علی (ع) و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت دکتری 1403/03/06
فاطمه رستمی پورعلی ابادی بررسی پدیدارشناسانه تجارب زیسته معلمان دوره ی ابتدایی از شیوه آموزش در مدارس مختلط و پیامد های آن در تعلیم و تربیت . کارشناسی ارشد --------
فاطمه صالحی پور مبانی، اصول و روشهای پرورش کرامت نفس از منظر قرآن کریم و آموزه های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی سلمانی میمونه بررسی آسیب شناسانه تربیت کودکان و نوجوانان در تجربه زیسته والدین و معلمان کارشناسی ارشد --------
هاجر سلیمانی هونی آسیب شناسی تربیت دینی و اجتماعی کودکان با نیاز های ویژه ذهنی مدارس استثنایی شهر های جیرفت و عنبرآباد در تجربه زیسته والدین و معلمین آنان و آموزه های تربیتی آن. کارشناسی ارشد 1403/01/29
مریم ابراهیمی زرندی فلسفه تربیتی قرآن کریم کارشناسی ارشد --------
مریم احمدی راینی بررسی میزان تاثیر درس اخلاق اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان دانشگاههای استان کرمان کارشناسی ارشد --------
شمیم آذین فر بررسی رابطه مهارتهای مدیران و اثر بخشی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی 2 شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایرانمنش تربیت در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد --------
حیدر اسماعیل پور بررسی هستی شناسی نیچه و نقد پیامدهای تربیتی آن براساس دیدگاه علامه طباطبائی دکتری 1394/11/07
فاطمه اصغریان شیخی بررسی و مقایسه میزان دیانت و عوامل روانی کارشناسی ارشد --------
صدیقه افشاری پور طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر فرهنگ ایران اسلامی کارشناسی ارشد 1398/10/29
شهریار افشارجهانشاهی فلسفه تربیتی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد --------
صدیقه افکوسی پاقلعه تربیت در کارشناسی ارشد 1390/11/09
شهین امیری کچمی آموزه های اخلاقی اعتقادی کارشناسی ارشد 1390/10/25
محدثه برهانی نژاد بررسی فلسفی تفاوت‌های زن و مرد و نقشِ آن در تعلیم و تربیت فرزند با تأکید بر دیدگاه اسلام دکتری 1398/06/17
اسما بهره مند رابطه بین آموزش تفکر با مهارت های زندگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1392/10/24
سبحان بردی پرتوی بررسی دانش نگرش و میزان بکار گیری روشهای نوین تدریس معلمین شهرستانهای شرق استان گلستان کارشناسی ارشد --------
فاطمه پورشیخعلی رابطف رفتار دینی والدین کارشناسی ارشد --------
مرضیه پورغریب شاهی فلسفه تربیتی حضرت فاطمه (س) کارشناسی ارشد --------
نزهت ترابی لنگری عوامل فردی و آموزشی مرتبط با نگرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به درس زبان کارشناسی ارشد --------
مریم توفیقی محمدی تاثیر تیمهای شخصیتی مدیران آموزشی کارشناسی ارشد --------
مهلا ثمره بررسی نظام تربیتی صدر المتالهین شیرازی کارشناسی ارشد 1394/01/15
سعیده جاوید بررسی ارتباط پایبندی دینی با مهارتهای فرا شناخت و ذهنیت فلسفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای شهر کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد 1391/06/27
زهره جعفرخانی تحلیل محتوای کارشناسی ارشد --------
رمضان جهانداری مبانی هستی شناسی از دیدمولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی دکتری 1397/11/17
مهناز حاج غلامرضایی روش شناسی آموزش کارشناسی ارشد 1390/11/09
صالحه حجتی بررسی فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه امام رضاع (ع) کارشناسی ارشد --------
مریم حسینخانی مطالعه تطبیقی تاثیر هوش معنوی بر انگیزه پیشرفت در یادگیری در بین دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 91-90 کارشناسی ارشد 1391/06/26
فریبا حسن زاده میرکوهی نظام تربیت عرفانی برمبنای قران کریم دکتری --------
مهدیه حسنی سعدی الگوی ارتباطی قرآن مجیدو دلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد 1393/06/17
طیبه حسنی کبوترخانی رابطه خود شکوفائی با انواع صبر و رضایت از زندگی در دانش آموزان مدارس کارشناسی ارشد --------
افسانه حسینی نسب تربیت عاطفی در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد --------
بتول خدادادی لری فلسفه تربیتی امام حسین (ع) کارشناسی ارشد 1391/10/17
مرضیه خسروی مشیزی آموزه های تربیتی در اشعار کارشناسی ارشد 1390/11/10
مهسا خطیبی بردسیری فلسفه آموزش فنی و حرفه ای ازمنظر قرآن و روایات ائمه(علیه السلام ) و تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی بر اساس آن کارشناسی ارشد 1394/10/30
آزاده خواجویی میرزاده بررسی رابطه با التزام عملی اعتقادات اسلامی با بهداشت روانی کارشناسی ارشد --------
ابوسعید داورپناه بررسی تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد --------
پرهام درگاهی بازخوانی بایسته های خردگرایی در آموزش پزشکی دکتری 1401/06/22
علی دهقان زاده بغدادآباد نقد و بررسی پیامدهای تربیتی هستی شناسی برتراندراسل بر اساس دیدگاه محمدتقی جعفری دکتری 1394/11/07
صدیقه ریاحی مدوار بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی اسلام کارشناسی ارشد --------
زهرا ریگ ابادی رابطه میزان برخورداری از انواع صبر با روابط عاطفی موجود کارشناسی ارشد --------
علی رضا رمضان زاده مبانی هستی شناختی تربیت عاطفی از منظر قرآن کریم کارشناسی ارشد 1394/06/21
زهرا رنجبرشورآبادی تاثیر دیانت بر شادی دانش آموزان مدارس دخترانه کارشناسی ارشد --------
ازیتا روح الامینی حسینی عوامل آموزشی موثر در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر در درس شیمی عمومی کارشناسی ارشد --------
بتول روحانی بررسی فلسفه تربیتی اخلاقی کارشناسی ارشد --------
سهیلا سالاری فلسفه تربیتی روسول اکرم (ص) کارشناسی ارشد --------
مریم سپهری کلوخی بررسی میزان رعایت و ضوابط موازین اجرای روش تدریس کارشناسی ارشد --------
فاطمه سرچشمه پور الگوهای تربیتی امام علی کارشناسی ارشد --------
طاهره سیفی فلسفه تربیتی امام جعفر صادق باتاکید بر هستی و استلزامات تربیتی کارشناسی ارشد --------
نجمه سلطانی نژاد مطالعه تطبیقی ابعاد ذهنیت فلسفی و عوامل فردی موثر با آن درمدیران کارشناسی ارشد --------
بتول شاکری بررسی تطبیقی روش های تدریس و ارزشیابی دانشگاهها و حوزه های علمیه شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا شبستری نژادراوری ارزش شناسی در کارشناسی ارشد 1390/11/15
مهلا شجاعی سرگذشت پژوهی و فلسفه¬ی تربیتی عطا احمدی و پیامدهای آن در تربیت معلم کارشناسی ارشد 1397/06/27
مریم شیخ الاسلامی بررسی میزان انطباق کارکردهای مدیران کارشناسی ارشد --------
شهلا شریفی قنات غستانی مبانی هستی شناسی عزت نفس متربیان از منظر قرآن کریم کارشناسی ارشد 1394/04/03
زینب شهریاری تربیت هنری از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد 1392/06/23
ازاده صالحی کرمانی تبیین فلسفی شفقت ورزی و کاوش معنایی آن در مربیان کودکان اوتیسم دکتری --------
ازاده صالحی کرمانی بررسی و تبین کارشناسی ارشد 1390/11/08
الهام صامت تاثیر آموزش قرائت قرآن کریم بر توانائی خواندن متن و قرائت قرآن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/23
حسن طحان بررسی رابطه اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفتتحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
سهیله عاصمی بررسی میزان تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز پایه دوم کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه عرب نژادخانوکی روش شناسی ایجاد تغییردر نگرش و رفتارمتربیان با توجه به در متون اسلامی و متون ادبیات پایداری دکتری 1397/06/22
فاطمه عزت آبادی پور رابطه کار آفرینی با جو سازمانی کارشناسی ارشد --------
سکینه عسکری باقرابادی فلسفه تربیتی انتظار کارشناسی ارشد --------
الناز عسکر ترک بخش کرمانی اصول و روشهای تحریض متربیان از منظر نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1393/06/17
پری سا عسکری زاده ماهانی تربیت در نهج الفصاحه کارشناسی ارشد 1391/04/19
اعظم علیزاده شناسایی و طبقه بندی اموزه ها و مفاهیم اخلاقی کتابهای پایه ی اول مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد --------
مژده علیزاده الگوی آموزشی قرآن کریم کارشناسی ارشد 1393/11/01
زینب یغمور آموزه های تربیتی کارشناسی ارشد 1390/11/09
حمیده فرح بخش بررسی وجوه اشتراک تربیت در قرآن و انجیل کارشناسی ارشد 1391/11/18
بتول فولادی ماهانی بررسی روشها و فنون تدریس استفاده شده توسط اساتید بخش های معارف اسلامی دانشگاههای کرمان کارشناسی ارشد --------
علی قاسمی پوراناری شناخت شناسی در المیزان واستلزامات تربیتی آن کارشناسی ارشد 1390/12/25
حمیده قطبی نژاد تربیت عاطفی در صحیفه علویه کارشناسی ارشد 1394/06/21
سیدمحمد قلمکاریان سبک زندگی از نظر مولانا وتبیین آن بر اساس قرآن کریم دکتری 1397/06/22
فاطمه قنادزاده کرمانی بررسی فلسفه تعلیم و تربیت مرتضی مطهری کارشناسی ارشد --------
بهمن کریم زاده رویکرد تربیتی ضمنی به ماهیت نوشتار با تاکید بر آراء ژاک دریدا دکتری 1398/06/17
فاطمه کرمی شاهرخی با عنوان فلسفه تربیت امام علی (ع) کارشناسی ارشد --------
مسعود گنج بخش رابطه بین سبک رهبری و ذهنیت فلسفی معلمان دینی با گرایش به معنویت دانش آموزان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/18
معصومه لاهوتی عوامل مرتبط با رعایت حجاب کارشناسی ارشد --------
سمیه محسنی ده یعقوبی شناسایی و طبقه بندی آموزه های و مفاهیم اخلاقی کتابهای کارشناسی ارشد --------
ناهید محمودابادی مطالعه تطبیقی کارکردهای مدیریتی ( برنامه ریزی ، ارتباطات ، تصمیم گیری و رهبری ) حوزه های علمیه و دانشگاه شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
سیمین مرادی بازیابی مولفه های عاطفی تاثیر گذار بر تربیت عقلانی با توجه به مبانی هستی شناختی قرآن کریم کارشناسی ارشد 1394/06/31
نفیسه مستقیمی ارزیابی میزان غنی سازی شغلی در مدارس و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی مدیران کارشناسی ارشد --------
نرگس معیری رابطه بین سبک های تصمیم گیری کارشناسی ارشد 1390/11/08
طاهره معین بررسی رابطه سازمانی مدیریت زمان مدیران با مهارتهای مدیریتی کارشناسی ارشد --------
فرشته معین الدینی بررسی تربیت از دیدگاه پیامبر اکرم (ص)در نهج الفصاحه (مبانی ، اصول ، روش ها ، اهداف ) کارشناسی ارشد 1392/04/12
مریم مغفوری فرسنگی فلسف تربیتی محمد تقی مصباح یزدی کارشناسی ارشد --------
جمیله مهدوی نیا مقایسه عادتهای مطالعه و روابط عاطفی خانواده دانشجویان پزشکی با با دانشجویان پیراپزشکی ورودی سال 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارشناسی ارشد 1391/06/28
فاطمه نادی نژادشفیع آبادی بررسی تطبیقی هستی شناسی وپیامدهای تربیتی آن از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و آگوستین کارشناسی ارشد 1392/11/05
مهدی نجفیان ارتباط سنجی هوش اخلاقی کارشناسی ارشد --------
منصوره نعمت اله زاده ماهانی شباهتهای هستی شناسی از دیدگاه قرآن انجیل و پیامدهای آن برای تربیت شهروند جهانی کارشناسی ارشد 1393/06/17
صدیقه نکویی بررسی تطبیقی نیازهای معلمین آموزشگاههای سیرجان مطابق با تئوریهای محتوایی انگیزش کارشناسی ارشد --------
فاطمه نمازیان سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با کارآفرینی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مهدیه نوری رحمت ابادی عوامل خانوادگی مرتبط با دیانت دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد --------
فریبا هاشمی نسب ویزگی های انسان تربیت یافته از دیدگاه قرآن کریم کارشناسی ارشد 1391/11/17
زینب ورعی ویزگیهای انسان تربیت یافته از دیدگاه امام علی (ع) کارشناسی ارشد 1391/11/18
منیره وزیری تحلیل مفهوم نور در قرآن کریم و پیامدهای آن در تربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
مهدیه یوسفی پور مبانی اهداف تربیت با نظر به انسان کامل از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری کارشناسی ارشد 1392/10/24
پروین یوسف زاده مبانی فلسفی هوش معنوی و پرورش آن از منظر مولانا دکتری 1399/12/11
پروین یوسف زاده رابطه ذهنیت فلسفی با توکل و امنیت روانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 9091 کارشناسی ارشد 1391/11/17
فاطمه ابوالهادی فلسفه تربیتی حج کارشناسی ارشد --------
فاطمه اسفندیارپور آموزه های اخلاقی در وصیت نامه های سرداران شهید استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/26
منصوره کافی زاده بررسی رابطه تدریس فعال با ایجاد علاقه و انگیزه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
منیره کریمی مبانی انسان شناسی تربیت عقلانی و عاطفی و نسبت شناسی آنها با تاکید بر قران کریم و رهنمودهای پیامبر اکرم(ص) دکتری 1397/06/22
مهلا کیانی فر تدوین محتوای تصویری برنامه فلسفه برای کودکان کارشناسی ارشد 1401/07/24
فاطمه سلجوقی نژاد رویکرد تربیتی به فلسفه سفر از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد 1396/12/12
اعظم شیرین کارراوری پیامدهای تربیتی دیدگاه دریدا برای مساله شکاف های گویا وبررسی آن پیامدها در داستان های برگزیده ادبیات کودک کارشناسی ارشد 1401/06/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق حرفه ای در آموزش 1212100 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1402
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1212061 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تربیت در نهج البلاغه، متون اسلامی 4048069 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
مبانی فلسفی نطریه های یادگیری و تدریس 9048003 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تربیت از دیدگاه قرآن و سنت 9048012 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
تربیت دینی کودک و نوجوان 4048073 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1402/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
تعلیم و تربیت اسلامی 4048065 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
فلسفه تربیتی اسلام 9048010 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روشهای تدریس پیشرفته 4048007 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/26 (10:30 - 11:30) ترم اول 1402
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1212061 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تربیت در نهج البلاغه، متون اسلامی 4048069 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی فلسفی نطریه های یادگیری و تدریس 9048003 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تربیت از دیدگاه قرآن و سنت 9048012 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تربیت دینی کودک و نوجوان 4048073 2 02 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تعلیم و تربیت اسلامی 4048065 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
فلسفه تربیتی اسلام 9048010 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روشهای تدریس پیشرفته 4048007 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1212061 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1212061 2 02 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تربیت در نهج البلاغه، متون اسلامی 4048069 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2