اعضاء هیات علمی

حمید میروزیری

حمید میروزیری

حمید میروزیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31323254
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
موسی اماندادی قطب ابادی بهبود عملکرد شبکه های حسگربیسیم به کمک الگوریتم های هوش جمعی کارشناسی ارشد --------
فائزه اموزگار تشخیص بیماری کووید 19 با استفاده از روش های یادگیری عمیق کانولوشن و شبکه عصبی کارشناسی ارشد --------
فائزه اموزگار تشخیص بیماری کووید 19 با استفاده از روش های یادگیری عمیق کانولوشن و شبکه عصبی کارشناسی ارشد --------
فائزه اموزگار تشخیص بیماری کووید 19 با استفاده از روش های یادگیری عمیق کانولوشن و شبکه عصبی کارشناسی ارشد --------
حسین نیک خواه شخیص بدافزار اندروید با استفاده از تکنیکهای انتخاب ویژگی و یادگیری گروهی کارشناسی ارشد --------
مجتبی سهرابی بهبود امنیت در شبکه های بلاکچین با الگوریتم های هوش جمعی کارشناسی ارشد --------
سیدجواد حسینی نسب پایان نامه کارشناسی ارشد --------
میلاد ابوالحسنی سیاهکلی پیشنهاد یک الگوریتم هوش ازدحامی برای مسائل بهینه سازی کارشناسی ارشد 1398/11/14
علی آریائی نژاد طراحی و تحلیل الگوریتمهای مسیر یابی هوشمند در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد 1393/06/18
سیدحسین اسدی بهبود کارایی الگوریتمهای ردیابی اشیاء متحرک به کمک روشهای اکتشافی و فرااکتشافی کارشناسی ارشد 1393/11/07
محمدصادق افتخاری کنزرکی طراحی و پیاده سازی یک شبکه عصبی تکانه ای با زمان بندی دقیق تکانه های متعدد با توانایی دسته بندی کارشناسی ارشد 1398/06/20
مرضیه بواسحق ارائه روشهایی برای هماهنگی اجزاء الگوریتمی در الگوریتمهای ممتیک کارشناسی ارشد 1393/10/24
زهرا پاریزی نژاد بهبود ادغام اطلاعات در اینترنت اشیا به کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمدعثمان جامی الاحمدی بهبود خوشه بندی ترکیبی بر مبنای مجموعه سخت برای داده های قیاسی کارشناسی ارشد 1395/12/23
عسگر جنگاه شیخ لار ارائه یک الگوریتم نوین بهینه سازی ابتکاری مبتنی بر هوش جمعی کارشناسی ارشد 1398/04/24
رحیم حسینی بهبود الگوریتم‌های خوشه‌بندی متن‌کوتاه با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال کارشناسی ارشد 1398/03/08
عباس خیرمند پاریزی تشخیص دستگاه موسیقی در آواز به وسیله پیش پردازش صدا و شبکه های عصبی کارشناسی ارشد 1398/06/20
بابک رخ بهبود الگوریتمهای استخراج قوانین انجمنی بر پایه الگوریتمهای تکاملی کارشناسی ارشد 1393/11/07
عطیه زراعتکاربرفوییه بهبود رتبه بندی وب سایت ها با کمک الگوریتمهای داده کاوی و استخراج قوانین کارشناسی ارشد 1395/06/31
ذ بیح اله صابری مبارکه طراحی و تحلیل سیستمهای رابط مغز-رایانه مبتنی بر روشهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/11/08
فاطمه عارفیان بهبود روشهای طبقه بندی نیمه نظارتی با استفاده از نظریه مجموعه های فازی و ناهموار کارشناسی ارشد 1392/11/09
محمدرضا عظیمی صدرآبادی تحلیل و طراحی رمزنگارهای بلاکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد 1391/11/19
پوریا کیخا بهبود یادگیری تقویتی با بهره برداری از اطلاعات ساختاری کارشناسی ارشد 1397/06/25
سارا محمدی بهبود الگوریتم های تشخیص نفوذ همراه با انتخاب ویژگی های مناسب کارشناسی ارشد 1395/12/03
حامد نیک بخت بهبود الگوریتم های خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و یادگیری جمعی کارشناسی ارشد 1394/06/18
مرضیه عسکری جواران طراحی و تحلیل سیستم های رابط مغزو رایانه مبتنی بر الگوریتم بادبانک کارشناسی ارشد --------
احسان اسلامی انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتمهای ممتیک و یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد 1393/10/24
سجاد غلامی بهبود روشهای یادگیری جمعی با استفاده از نظریه مجموعه های فازی و ناهموار کارشناسی ارشد 1392/11/09
فرزانه حاجی زاده بهبود روش استخراج ویژگی آر ام وی دی آر در پردازش گفتار کارشناسی ارشد 1397/08/15
ساناز خواجویی بهبود الگوریتمهای ممتیک برای مسائل چند مدی کارشناسی ارشد 1393/11/07
محبوبه مهدی زاده بهبود الگوریتمهای طبقه بندی مجموعه داده های نامتوازن با استفاده از روشهای فازی و الگوریتمهای تکاملی کارشناسی ارشد 1392/10/04
محمدعلی مختارابادی بهبود انتخاب ویژگی برای داده های ابعاد بالا به کمک الگوریتم های هوش جمعی کارشناسی ارشد 1400/12/15
پوریا نوید طراحی یک مدل هوشمند برای توازن بار RPL در شبکه های اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد --------
سودابه پارسا توسعه و بهبود روش های متن کاوی در کاربردهای فارسی(مطالعات موردی اشعار مولانا) کارشناسی ارشد 1393/06/19
معصومه سبک دست بهبود روش های پنهان نگاری در تصویر مبتنی بر تفاوت مقدار پیکسل ها کارشناسی ارشد 1392/06/23
سمیه سام زائی بهبود انتخاب ویژگیها در سرطان خون با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 01 | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
پردازش سیگنالهای رقمی 4076017 3 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1401/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ازمدارهای الکتریکی 1424241 1 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1401
اقتصاد مهندسی 1424026 3 01 | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی رایانش امن 1424041 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1401/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
زبان تخصصی 1424240 2 01 | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1401/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ازمدارهای الکتریکی 1424241 1 02 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1400
ازمدارهای الکتریکی 1424241 1 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1400
ازمدارهای الکتریکی 1424241 1 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1400
اقتصاد مهندسی 1424026 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مبانی رایانش امن 1424041 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سمینار 4076005 2 06 هرهفته جمعه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1400
زبان تخصصی 1424240 2 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) 1401/04/12 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
پردازش سیگنالهای رقمی 4076017 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ازمدارهای الکتریکی 1424241 1 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص ترم اول 1400
ازمدارهای الکتریکی 1424241 1 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص ترم اول 1400
اقتصاد مهندسی 1424026 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی رایانش امن 1424041 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1400/11/03 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
سمینار 4076005 2 06 هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3