اعضاء هیات علمی

حسین هژبری هوتکی

حسین هژبری هوتکی

حسین هژبری هوتکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322514
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدرضا گلشن ارا طراحی و ارزیابی یک روش تشخیص جزیره‌ای اکتیو برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر کارشناسی ارشد --------
محمدرضا گلشن ارا طراحی و ارزیابی یک روش تشخیص جزیره‌ای اکتیو برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر کارشناسی ارشد --------
محمدرضا گلشن ارا طراحی و ارزیابی یک روش تشخیص جزیره‌ای اکتیو برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر کارشناسی ارشد --------
محسن شهاب الدینی پاریزی جبران نامتعادلی توان تولیدی سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر مبدل‌های چندسطحی پل متوالی با استفاده از جبران ساز سری کارشناسی ارشد 1400/11/19
محسن شهاب الدینی پاریزی جبران نامتعادلی توان تولیدی سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر مبدل‌های چندسطحی پل متوالی با استفاده از جبران ساز سری کارشناسی ارشد --------
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد 1400/11/18
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
زهرا مرتضی پور کوهبنانی طراحی جبران ساز فعال سری و سری_موازی مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ سه ساق در ریز شبکه های DC کارشناسی ارشد --------
زهرا مرتضی پور کوهبنانی طراحی جبران ساز فعال سری و سری_موازی مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ سه ساق در ریز شبکه های DC کارشناسی ارشد 1400/11/06
فاطمه مرتضی پور کوهبنانی طراحی جبران ساز فعال موازی و سری- موازی مبتنی بر فنر الکتریکی DC در ریزشبکه های DC کارشناسی ارشد --------
فاطمه مرتضی پور کوهبنانی طراحی جبران ساز فعال موازی و سری- موازی مبتنی بر فنر الکتریکی DC در ریزشبکه های DC کارشناسی ارشد 1400/11/06
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
محمدجواد آرمند دروپ دینامیکی منابع تولید پراکنده DC برای بهبود پایداری در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد --------
غلامرضا ایزدی خالق آبادی توزیع توان نامتعادل و هارمونیکی در ریزشبکه های کانورتری متصل به شبکه کارشناسی ارشد 1394/11/07
ابوالفضل اسدی فر توزیع هارمونیکی توان در ریزشبکه های AC با هدف کمینه سازی اغتشاش در باس متصل به شبکه کارشناسی ارشد 1399/07/28
عباس اسمعیلی دهج کنترل سطح اتصال کوتاه و بهبود کیفیت توان در ریزشبکه ها با استفاده از محدود کننده های جریان خطا دکتری 1396/09/08
مجید بیگ زاده جبران سازی و بهبود کیفیت توان در حضور کوره های قوس الکتریکی با استفاده از روش های ترکیبی کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمدصادق پورواعظی روکرد کنترل غیرمتمرکز ولتاژ و فرکانس به منظور کاهش تلفات در ریزشبکه کارشناسی ارشد 1398/06/20
علی حسینی پور بهبود پاسخ گذرای ولتاژ و پایداری در ریز شبکه های DC با استفاده از پاسخ اینرسی مجازی مولدهای فتوولتائیک کارشناسی ارشد 1395/10/28
فرجام رحیمی شهواری توزیع توان در ریزشبکه های هیبرید AC/DC در حضور بارهای غیرخطی و نامتعادل کارشناسی ارشد 1397/12/21
فرزانه رضائی استخروئیه هماهنگی بهینه مولدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر و جبران سازهای توان راکتیو در سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمدعلی یزدانی زرندی کنترل ولتاژ لینک DC در ریز شبکه های هیبریدی در حضور بارهای غیرخطی کارشناسی ارشد 1395/10/28
سحر سعید طراحی کنترل ثانویه مشارکتی ولتاژ مبتنی بر تخمین گر برای یک ریز شبکه DC کارشناسی ارشد 1398/06/13
علی سیف الدینی رشک علیا توزیع دینامیکی توان در ریزشبکه های DC کارشناسی ارشد 1396/12/15
سمیه شمس الدینی لری بهره برداری احتمالاتی شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت خودروهای برقی کارشناسی ارشد 1395/12/08
علیرضا عرب پورداهوئی تقسیم دقیق توان راکتیو در ریز شبکه های AC در حالت جزیره ای کارشناسی ارشد 1398/11/13
محمدحسین فرامرزپور پخش بار و تعیین بهینه پارامترهای مشخصه دروپ در ریزشبکه های هیبرید کارشناسی ارشد 1399/06/23
علی محمدی مدلسازی و کنترل مبدل‌های با لینک AC فرکانس بالا برای اتصال ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به شبکه کارشناسی ارشد 1397/11/15
مهدی محمدی پورتازیان پخش بار اصلاح شده و تعیین بهینه پارامترهای مشخصه دروپ منابع تولید پراکنده در ریزشبکه‌های AC جزیره ای کارشناسی ارشد 1396/12/15
ابوالفضل محمودابادی کنترل فیلترهای فعال موازی چند سطحی برای جبران بارهای نامتعادل و غیرخطی کارشناسی ارشد 1397/11/17
نصرت نیک نفس تشخیص جزیره ای شدن و اغتشاشات کیفیت توان در حضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1394/11/06
میلاد اسدی برنامه‌ریزی تدارک اینرسی مجازی با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه کارشناسی ارشد --------
احسان بهادری یکتا بررسی اثر عناصر شبه¬فلز بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای فرومغناطیسی آهن آمورف/نانوبلور مورد استفاده در هسته ترانسفورماتورها تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی دکتری 1397/06/19
صاحب بیژن صفا ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای بهبود کمبود ولتاژ با توجه به حساسیت درایوهای تنظیم کنندهی سرعت درحضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1397/11/17
سحر اصطهباناتی طراحی و ارزیابی روش جدید تشخیص جزیره در ریز شبکه کارشناسی ارشد 1397/11/13
محمدرضا گلشن ارا طراحی و ارزیابی یک روش تشخیص جزیره‌ای اکتیو برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر کارشناسی ارشد --------
محمدرضا گلشن ارا طراحی و ارزیابی یک روش تشخیص جزیره‌ای اکتیو برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر کارشناسی ارشد 1399/11/08
عالیه حسن زاده پاریزی کنترل ثانویه توزیع شده ی ولتاژ و فرکانس یک ریزشبکه یAC مبتنی بر عدم قطعیت ارتباطی کارشناسی ارشد 1397/11/13
فائز روحانی ارائه حل تحلیلی برای اتوفرتاژ مخازن جدار ضخیم استوانه ای و کروی سخت شونده غیر خطی با کمک نتایج تجربی کارشناسی ارشد 1398/06/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
منابع تولید پراکنده و ریز شبکه های قدرت 4012101 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ماشینهای الکتریکی 2 1420532 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
الکترونیک صنعتی 1420360 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ماشینهای الکتریکی 2 1420532 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
الکترونیک صنعتی 1420360 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
الکترونیک قدرت 1 4012070 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
سمینار 4012002 2 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص 3993
منابع تولید پراکنده و ریز شبکه های قدرت 4012101 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
ماشینهای الکتریکی 2 1420532 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
الکترونیک صنعتی 1420360 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ماشینهای الکتریکی 2 1420532 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
الکترونیک صنعتی 1420360 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
منابع تولید پراکنده و ریز شبکه های قدرت 4012101 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
ماشینهای الکتریکی 2 1420532 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
الکترونیک صنعتی 1420360 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
کنترل محرکه های الکتریکی 9012012 3 01 1398/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
منابع تولید پراکنده و ریز شبکه های قدرت 4012101 3 01 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ماشینهای الکتریکی 2 1420532 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
الکترونیک صنعتی 1420360 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
الکترونیک صنعتی 1420360 3 01 | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2