اعضاء هیات علمی

حسین مقصودی

حسین مقصودی

حسین مقصودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد --------
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد --------
ام البنین سلیمانی باب گلوئیه تخمین حجم لهیدگی میوه سیب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد --------
ام البنین سلیمانی باب گلوئیه تخمین حجم لهیدگی میوه سیب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد --------
ولی اله اسدی سنجش عملکرد محصول پسته در برداشت دستی کارشناسی ارشد 1396/12/09
فاطمه بختیاری بررسی تاثیر عوامل عملکردی سامانه سترون¬سازی پیوسته بر ماندگاری مغز پسته خشک کارشناسی ارشد 1397/11/10
محسن پورقاسمی رنجبر بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه بازیافت حرارتی هوا به هوا کارشناسی ارشد 1394/10/29
فرشته السادات حسینی بررسی تاثیر تابش فرابنفش بر ویژگی های کیفی پسته تازه در طی نگهداری کارشناسی ارشد 1396/12/09
محمدرضا رحیمی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت سیر کارشناسی ارشد 1394/10/30
فرشته رشیدی محمدآبادی طراحی، ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای تغذیه ریزدانه ها ( مطالعه موردی خاکشیر) کارشناسی ارشد 1395/06/21
مرتضی زارع همت آبادی توسعه مجموعه دمنده چندگانه و بررسی شرایط نازل ها در سمپاشی از نزدیک تاج درخت پسته کارشناسی ارشد --------
زبیر صادقی اندازه گیری جریان جرمی غده های سیر کارشناسی ارشد 1395/12/02
رضا کریم زاده ضد عفونی دانه های انار با اشعه ماوراء بنفش کارشناسی ارشد 1396/06/29
معظمه محسنی ماهانی طراحی، ساخت و ارزیابی یک سمپاش کنترل از راه دور برای محلول پاشی از تاج درخت کارشناسی ارشد 1394/10/29
سمیه میرزاخانی ساخت وارزیابی دستگاه جداکننده برگ حنا کارشناسی ارشد 1397/11/11
بهرام نامداری قرغانی بررسی بسامدهای طبیعی میوه پرتقال با استفاده از آنالیز مودال اجزای محدود کارشناسی ارشد 1396/11/17
میلاد هدایت طراحی ، ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه بازیافت حرارت کارشناسی ارشد 1393/11/06
معصومه احمدیوسفی ساخت دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای سیلاژی بر اساس فاکتورهای موثر بر کیفیت کارشناسی ارشد --------
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد --------
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد --------
مصطفی دانشور طراحی ساخت و ارزیابی ماشین مناسب کاشت خاکشیر کارشناسی ارشد 1399/10/02
سحر رهنما پایش و تعیین سطح زیر کشت خرما با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور کارشناسی ارشد 1396/12/12
مجتبی سلطانی نژاد تحلیل فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سامانه های آبگرمکن خورشیدی مرسوم و فتوولتائیک گرمایی برای گرمایش ساختمان کارشناسی ارشد --------
محمدامین زمانی ده یعقوبی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت پیاز با محورهای زائده دار کارشناسی ارشد 1395/12/02
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2222020 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
استاتیک 2222008 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دینامیک 2222020 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1400/10/28 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
استاتیک 2222008 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/10/28 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
ترمودینامیک1 2222011 3 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1400/11/02 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
دینامیک 2222020 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1400/04/07 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
استاتیک 2222008 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1400/03/29 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
ترمودینامیک1 2222011 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1400/04/01 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت مزرعه و مکانیزاسیون 2222036 3 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:45) ترم اول 1399
مدیریت مزرعه و مکانیزاسیون 2222036 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:45) ترم اول 1399
دینامیک 2222020 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
استاتیک 2222008 3 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/22 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک1 2222011 3 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
استاتیک 2222008 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
ترمودینامیک1 2222011 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مدیریت مزرعه و مکانیزاسیون 2222036 3 02 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت مزرعه و مکانیزاسیون 2222036 3 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
دینامیک 2222020 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
استاتیک 2222008 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک1 2222011 3 02 | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 20 نتیجه
از 1