اعضاء هیات علمی

فرشید نجار همایون فر

فرشید نجار همایون فر

فرشید نجار همایون فر    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 31322363
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مریم عبدالهی خوانش مقابله ای نمایش نامه پناهگاه اثر تانیکا گوپتا و نمایشنامه رویای پویا اثر تریش کوک از دیدگاه فمنیست پسااستعماری کارشناسی ارشد 1400/11/17
پیمان فرزادی کیان مقاومت فرهنگی و براندازی در نمایشنامه پانتومیم اثر درک ولکات و نمایشنامه لیر اثر ادوارد باند: مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد --------
فاطمه حاجی عابدینی بدرابادی نقش عناصر پیرامتنی در دریافت کتاب های ترجمه شده ی ادبیات داستانی انگلیسی به فارسی از سال1340 تا 1400 کارشناسی ارشد --------
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد 1400/04/05
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد 1400/04/05
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
پوریا صف ارا بازنگری مسائل جنسیتی با توجه به رویکرد ساختارشکنانه در مطالعه تطبیقی کتاب های جای خالی سلوچ اثر دولت آبادی ومعشوق اثر موریسون: خوانش دریدایی کارشناسی ارشد 1400/11/16
سیما شکوهمند بررسی رمان مویزی در آفتاب اثر لورن هنزبری و خانه عروسک اثر تانیکا گوپتا از منظر فمینسم پسااستعمارگرا کارشناسی ارشد --------
سمانه ایران منش بررسی ترجمه اطلاعات ضمنی در ترجمه های هملت بر اساس نظریه مناسبت گات کارشناسی ارشد 1394/04/31
مسعود اماندادی قطب آبادی رمز پردازی و انتقال اطلاعات غیر کلامی در ترجمه زیرنویس:مطالعه موردی زیرنویس فارسی 20 فیلم انگلیسی زبان کارشناسی ارشد 1395/06/21
سمیرا حیدری ترجمه ی اصطلاحات عرفانی بر مبنای نظریه ی هنجارهای توری ،مطالعه موردی ترجمه ی دیوان شمس مولانا کارشناسی ارشد 1395/04/22
سعیده روحانی سولدی ترجمه دوباره: بررسی نظریه برمن در مورد دوگانگی بین بومی سازی و بیگانه سازی و مسئله گذر زمان در ترجمه کارشناسی ارشد 1394/04/31
مهرداد شمسی برخورد با پسامدرن: خوانشی دیگر از "سه گانه ی نیویورک" نوشته ی پل آستر کارشناسی ارشد 1399/06/31
سمیه ضیاء ترجمه عبارات و کلمات بین متنی:مطالعه موردی بر اساس رویکرد نشانه شناسی هتیم و میسن کارشناسی ارشد 1394/06/17
نجمه مهرابیان بررسی نقش تجزیه و تحلیل متنی در ترجمه: مطالعه موردی بر اساس مدل نرد کارشناسی ارشد 1394/10/20
محمدحسین بی غم برگردان گفتارهای کلامی نامعیار در رمان :بررسی ترجمه فارسی الیوتوریست کارشناسی ارشد 1395/06/28
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
حامد فاریابی حافظه یا پیشینهخوانش پسانوگرا از ایکو میکرز اثر ریچارد پاورز و غروبدار اثر سمیه سادات مکیان کارشناسی ارشد 1399/11/05
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد --------
مرتضی کیوانلو بررسی کیفیت ترجمه ی فارسی به انگلیسی متون تبلیغاتی بوسیله ی مترجم گوگل براساس مدل نورد کارشناسی ارشد 1396/12/02
النازالسادات مهدوی ارزیابی کیفیت ترجمه فارسی چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد بر اساس مدل نرد:مطالعه موردی پایان نامه های ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/06/26
محمد رمضانی نیا ترجمه شفاهی در رسانه به عنوان روایت: بررسی سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در سازمان ملل در سال 2017 وترجمه شفاهی صداگذاری شده روی آن به فارسی کارشناسی ارشد 1398/11/16
ندا رضوی زاده بررسی راهکارهای ترجمه اخبار سیاسی از فارسی به انگلیسی در روزنامه تهران تایمز بر اساس مدل لاشر کارشناسی ارشد 1396/12/14
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد 1400/11/02
سارا صادقی ششده خوانش لکانی از رمانهای رودخانه مخفی وسار اثورن هیل اثر کیت گرنویل کارشناسی ارشد 1400/11/16
فرهاد ستارپورچرلو بررسی نقش طنین معنایی در ترجمه انگلیسی به فارسی براساس مدل بیکر کارشناسی ارشد 1396/12/15
شکیبا شریفی نژادنعمت آباد بررسی تطبیقی استعاره¬های مفهومی حوزه ی«خشم» در دو حماسه «هفت خوان رستم» و «بیوولف» کارشناسی ارشد 1397/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شاعران رمانتیک 4050044 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
سیری درتاریخ ادبیات 2 1214465 4 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
زبان خارجه 1214432 3 27 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های فرد سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
خواندن ودرک مفاهیم 2 1214394 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
خواندن ودرک مفاهیم 3 1214396 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
سیری درتاریخ ادبیات 1 1214458 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 15 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 20 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 17 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
خواندن ودرک مفاهیم 2 1214394 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/03 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/06/06 (11:30 - 13:30) 3993
زبان خارجه 1214432 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/06/06 (11:30 - 13:30) 3993
خواندن ودرک مفاهیم 2 1214394 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/06/06 (13:30 - 15:30) 3993
ادبیات رنسانس 4050038 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
خواندن انگلیسی پیشرفته 1214049 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/27 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
سیری درتاریخ ادبیات 2 1214465 4 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
زبان خارجه 1214432 3 05 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
خواندن درک مفاهیم 1 1214385 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
خواندن انگلیسی پایه 1214044 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/04 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2