اعضاء هیات علمی

اسفندیار اسلامی

اسفندیار اسلامی

اسفندیار اسلامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322482
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
غضنفر جباری -جبرهای آزاد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره قایدی کدگذاری بر مبنای مشبکه های مانده. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/01
مریم امیرماهانی معرفی منطق های ربط کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
امین یوسفی روشی ساختاری برای مجموعه های فازی بازه ای مقدار و کاربردی از آن در لبه یابی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/18
ندا ارجمندکرمانی شبکه های مدولار متعامد و خاصیت بالابرنده دکتری استاد راهنما 1399/06/25
افشین صالحی شاخه ها و ایده آلها در جبرهای ضعیف BCC کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/18
عاطفه روحانی منطق غیر اصل موضوعی، مدلی برای استدلال هوشمند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/07
سجاد شاهی مریدی ساختار توپولوژی فضاهای فیلتری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
مجید دویرانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/12/03
راضیه السادات خسروی جو پیش بینی سری های زمانی با شبکه عصبی نارکس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/04/25
نرگس عزیزیان منطق فازی و منطق وابسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
سیدمهدی موسوی ارائه الگوریتمی جدید برای نگهداری خوشه در شبکه های ویژه سیار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/08
فایزه دانیالی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم افضلی عملگر های مانده در مجموعه های جزئاً مرتب متمم دار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/22
ندا نعمتی معرفی منطق های استلزامی درجه یک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
اعظم زرقانی بررسی سطوح یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن امیری بیدشکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمحمدرضا صحافی ابرقویی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته فروزش A-ایده آل های اول و رادیکال A-ایده آل ها درMV-مدول ها دکتری استاد راهنما 1392/05/27
اردوان نجفی دولت اباد پوچ توانی و حل پذیری BCI وMTL- منطق ها (جبرها) دکتری استاد راهنما 1397/01/29
فرهاد خاکسارحقانی دهکردی استاد راهنما,استاد مشاور
آمنه موذن زاده منطق گزاره ای مشبکه ای مقدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
نرگس حجتی کرمانی - دکتری استاد راهنما --------
مهدیه ترک آبادی جبرهای مثلثی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
پریسا طلوعی معرفی منطق خطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/07
لعیا علی احمدی پور برخی الگوریتم های خوشه بندی داده های فازی مردد دکتری استاد راهنما 1395/04/28
مژگان برهمن - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله حسینی نوه مقایسه منطق های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/25
مجتبی هاوشکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امید یوسفی کیا جبرهای الهام گرفته شده از منطق موجهات دکتری استاد راهنما 1394/02/02
سعیده ظهیری مباحثی در جبرهای مثلثی دکتری استاد راهنما 1394/12/13
محمدرضا امیدی - دکتری استاد راهنما --------
مریم سلامه زاده زواره تشخیص شماره های خودرو با شبکه های عصبی نارکس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/09
فاطمه افسری مجموعه های فازی شهودی در پردازش تصویر و یادگیری متریک فاصله دکتری استاد راهنما 1392/09/20
مهین اسمعیلی ترشابی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ندا ارجمندکرمانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منیژه پورخاتون - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعیده ظهیری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابوالفضل ابراهیم زاده پایان نامه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حمیده کاربخش راوری مشبکه های مانده توزیع پذیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
سیدمجتبی میراکبری - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/15
زهره حسنلی فیلتر های منظم در مشبکه مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/13
زهرا احمدی نژاد معرفی منطق های شرطی و بررسی کره های تشابه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
محمد سالاربارده ایده آل های سرسخت n-لایه در MV-جبرها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/23
وجیهه محمدی = کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نصیبا تبریزیان معرفی منطق های آزاد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/01
فاطمه شیخ بردسیری فیلترهای همنهشتی روی مشبکه های مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/20
هدی باغبانی ایده آلهای نرم استلزامی در حبرهای BCK ایده آلی نرم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/14
صابر بالائی نظریه ماتریس ها روی مشبکه های مانده دکتری استاد راهنما 1397/11/17
فرشاد نهنگی مباحثی در منطق های زمانی دکتری استاد راهنما 1395/11/19
منیره عظیمی همت - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهین اسماعیلی حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی شهودی با استفاده از روش OS در استدلال فازی شهودی دکتری استاد راهنما 1397/11/17
محمد گلشنی قریه علی - دکتری استاد راهنما 1390/12/07
فرناز قناویزی معروف منطق فازی شهودی از دیدگاه جبری دکتری استاد راهنما 1395/01/17
فاطمه زریسفی کرمانی تجزیه و تحلیل احساس برمبنای منطق فازی و الگوریتم¬ های دسته¬ بندی دکتری استاد مشاور 1398/06/10
فاطمه کوهستانی یادداشتی بر ساختارهای علّی فضا-زمان دکتری استاد مشاور --------
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
منطق شهود گرایی 4060205 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
سمینار 4060200 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مبانی ریاضیات 2312202 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
منطق های غیرکلاسیک 4060029 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/05 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 03 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 9060070 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی ریاضیات 2312202 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
منطق شهود گرایی 4060205 4 01 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 03 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی در منطق جبری 9060039 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1