اعضاء هیات علمی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدی محمدی بررسی موانع کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی :شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/28
سیدمحمد موسوی ندوشن مکان یابی دستگاههای خود پردازبااستفاده ازترکیب تکنیک های تصمیم گیری جندمعیاره در محیط فازی .(مطالعه موردی :بانک قرض الحسنه مهر ایران،شهر کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/17
میلاد عارفی ارزیابی نظام دریافت اعتبار در فضای کسب و کار و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/17
ابراهیم باجزی نیا بررسی عوامل موثر برجذب مشارکت مردمی در امدادحوادث غیر مترقبه با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی :مردم شهر کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/30
مصطفی خدری رابطه هوش هیجانی با عملیات امداد و نجات در جمعیت هلال احمر شهرستان زاهدان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/17
سکینه سلاجقه تاثیر اعتقادات اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک شده در رضایت از گردشگری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
احمد سپهرنیا شناسایی و رتبه بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه معلولان و کارآفرینان غیر معلول ( مطالعه موردی: شهرستان گناوه) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/04/21
محمد سلطانی نژاد بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و مدیریت بحران ( مورد مطالعه سازمان جهاد کشاورزی مرکز استان کرمان ) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/03
فاطمه پورابولی شناسایی و اولویت بندی موانع ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید صنایع کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM) (طالعه موردی: شعب یکی از بانکهای شهرستان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/10
مریم نادری پور بررسی نقش مدیران بحران در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در مدیریت بحران( مطالعه موردی استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
علی عظیمی بررسی رابطه بین مشخصات دموگرافیک کسب وکارهای ایرانی با ساختار وب سایت مربوط به آنها به روش داده کاوی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/10/26
روح اله قهرمانی بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش درواکنش به بحران های سازمانی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منا بی غم بررسی تاثیر قابلیت تولید بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گر گرایش کارآفرینی ،مطالعه موردی:شرکتهای تعاونی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/13
شیما عظیمی زاده شناسایی عوامل مؤثر بر توصیه دهان به دهان الکترونیک مصرف کنندگان در رسانه های اجتماعی در خدمات رستوران داری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/10/05
امید محمدی قناتغستانی تاثیر استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رقابت پذیری در کارخانه لاستیک بارز کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/06
کبری حیدری بررسی تاثیر عوامل مشارکت مردمی برمدیریت بحران سیل ،بررسی موردی سازمان های متولی بحران استان چهارمحال وبختیاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/30
مرجان شعبان نژاد انتخاب تامین کنندگان سبز در زنجیره تامین با استفاده ازروش های تصمیم گیری چند معیاره فازی(مطالعه موردی:اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/03/06
مرضیه نهری درختنجانی ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان شیر شرکت پگاه کرمان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/11
فاطمه محمدابراهیمی بررسی تاثیر جو کارآفرینی سازمانی بر میزان انگیزش کارکنان(مطالعه موردی:کارشناسان دستگاههای اجرایی شهرکرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم سلیمانی شیخ آبادی بررسی مقایسه ای تاثیر موافقتنامه بر قدرت رقابت پذیری صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه:رهنمودی برای ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی اصغر رفیعی زاده بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر میزان رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علیرضا عظیمی راد 000 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیمین حکمتی نیا شناسایی استراتژی های موثر بر توسعه محصول جدید از دیدگاه مدیران در صنایع کوچک ومتوسط شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/28
فاطمه محمدی تهرودی بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی بر میزان توانمندی بالقوه کارآموزان فنی وحرفه ای از دیدگاه کارآموزان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/09
مریم مهدی پور ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس شاخص های استاندارد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
فائزه خوران بررسی تاثیر تیپ (گونه) شخصیتی و سبک رهبری مدیران بر کیفیت عملکرد مدیریت بحران: مطالعه موردی هلال احمر خراسان شمالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/13
محبوبه عسکری باقرآبادی بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/26
سیدفرشاد سپهرتاج عوامل عاطفی و شناختی موثر برخرید مجدد در تجارت الکترونیک: ( مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/04/21
مجتبی امامی بررسی عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای(مطالعه موردی شعبع شرکت باران درکرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/11
نگار دامن کشان بررسی واکنش مردم در مقابل بحران سیل با توجه به رویکرد نظم و امنیت اجتماعی در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
سیمین گلشنی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بحران در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/20
حامد زیدابادی عوامل موثر بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی روابط فرا اجتماعی ،مطالعه موردی: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/25
رضوان عرب نصرت ابادی بررسی رابطه دینداری، اعتماد، نگرش با تصمیم خرید از اینترنت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/29
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ناهید عباسی تاثیر عوامل فرهنگی در مقایسه با ویژگی های شخصیتی بر تمایل به کارآفرینی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
سیدعادل حسینی بررسی عوامل موثر بر قصد حمایت مجدد مشتری (خریداران) از خرده فروشی های آنلاین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/25
محمدنعیم رستمی راوری طراحی الگوی تاثیر شتاب دهنده ها برای راه اندازی کسب و کارهای نوین (مطالعه موردی: استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
فرهاد فتاحی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی بر عملکرد(مطالعه موردی سازمان آموزش فنی وحرفه ای شهرستانهای استان کرمان ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/02
اسلام شهریاری کوتک بررسی تاثیرابعاد مشتری مداری بررضایت مشتریان درنضام آموزش عالی (دانشگاه هرمزگان ) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فریبا سالاری بررسی تطبیقی بلوغ عملکرد زیست محیطی شرکتهای تولید کننده و باز تولید کننده پوشاک و مبلمان در شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/22
ندا رحیمی تاثیر سیستم های پاداش کارکنان بر رفتار های ایمنی ( مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/09/23
اسما محمدابراهیمی اثر هم آفرینی و مهارت بر ارزش ادراک شده و رضایتمندی در مصارف گردشگران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
فایزه نیک نفس دهقانی بررسی تاثیر کنشگری و خودکارآمدی بر رفتارکارآفرینانه باتوجه به نقش میانجی , نگرش ، خلاقیت و قصدکارآفرینی مطالعه موردی : شرکت های کوچک ومتوسط شهرک های صنعتی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/07/30
فرزانه تیکدری نژاد تاثیر صفات سه گانه تیره شخصیت کارکنان بر بحران سلامت شرکت مخابرات شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
شوکت قادری بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی شهرستان شیراز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
ریحانه انتیکی نژاد تأثیر گرایش بازاریابی زیست محیطی با نقش تعدیلگر دین داری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مطالعه موردی:استان تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/16
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهام ابولی پوردهنوی .بررسی اثرات تصمیم گیری خلاق در کنترل بحران سازمانی درفرمانداری شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/02/26
ایوب سلطانی نژاد بررسی نقش مدیریت بحران در پیامدهای اجتماعی زلزله بم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/11
غلامرضا علی میرزایی بازارگرایی و نوآوری محصئل جدید موفق: نقش ترفندهای شایستگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی پورمحمدی بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میزان موفقیت کارآفرینان استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/24
مجید زهره ائی حصار مکان یابی محل مناسب استقراردرپدافندغیرعامل شهری پس ازوقوع زلزله بااستفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:منطقه چهارکرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/15
زهرا رضائی بررسی رابطه بین آمادگی و تاب آوری سازمانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برابر حادثه زلزله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
زهرا رضائی بررسی تاثیر ابعاد کسب و کار خانوادگی بر توسعه کارآفرینی استراتژیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/31
مهری سعید بررسی رابطه اثر بخشی برنامه های وفاداری و هویت یابی مشتری - شرکت مطالعه موردی مشتریان بانک های تجارت استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
سعیده زاهدی بررسی تاثیر آگاهی از ارزش های اسلامی کسب و کار بر موفقیت کارآفرینان برتر استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/02/19
محمدعلی محمدی پوررحمت آبادی بررسی تاثیر بیمه زلزله بر مدیریت بحران در شهر کرمان ( مطالعه موردی : مناطق 1 و 3 ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
سعیده رفیعی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر اثربخشی مدیریت بحران سازمانی در سازمان بیمه تأمین اجتماعی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/15
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیده عباس پوراپورواری بررسی تاثیر طرح بسته بندی (تصویر برند ) بررفتار مصرف کننده در انتخاب محصولات غذایی مطالعه موردی شرکت پگاه کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/10/20
آزاده ایزدی یزدان آبادی بررسی والویت بندی عوامل موثربرپهنه بندی فضایی خطرزلزله شهرستان زرندبااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )وتکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/15
حبیب پوررشیدی کتج بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان های دولتی شهرستان بوشهر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
باهره حکمت میرحسینی تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/08/20
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی تقوی بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب وکار و رضایت مشتری در تعمیر گاه های مجاز ایران خودرو کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شبنم اسدی شکاری بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برابر حادثه زلزله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/30
مه سیما حاجیلویی بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد صادرات شرکت کاله با توجه به نقش میانجی کارافرینی و تعهد به یادگیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
یداله حمیدی نقش بازارگرایی منابع دانشی و داراییهای شهرتی بر عملکرد شرکتها در صنعت IT کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمود صبوری بررسی وضعیت وارائه راهکارهای اجرایی ارتقا اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای در استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/04/20
مهیا عاشورزاده بررسی تاثیر پیوندهای رابطه مند بر وفاداری مشتریان کلیدی بانک ملی در شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/20
سعید خسروی بررسی رابطه بین رویکردکارآفرینانه وچابکی درکسب وکارهای تولیدی (شهرکرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/28
آرزو کیوان فر بررسی تاثیر بحران خشکسالی برابعادوفاداری گردشگران داخلی (مطالعه موردی بررسی تاثیرخشکسالی زاینده رود شهر اصفهان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/06
حمید رامیار شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای خاورمیانه از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/18
سما افشارجهانشاهی بررسی تاثیر آموزشهای کارآفرینی بر ویژگیهای کارآفرینانه از دیدگاه دانش آموختگان دوره های کارآفرینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/28
وحید خسروی بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، توفیق طلبی و چابکی سازمانی در واحدهای صنعتی مستقر در استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
طیبه دمیری مکان یابی اسکان موقت دانشجویان پس از زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ( مطالعه موردی : خوابگاه های دانشجویی مناطق 3 و 4 شهرداری کرمان ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/31
حدیث نبوی بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان در فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/14
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضوان عرب نصرت ابادی بررسی رابطه دینداری، اعتماد، نگرش با تصمیم خرید از اینترنت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/29
کیمیا قاسمی تاثیر سرمایه فکری بر تاب آوری سازمان با توجه به نقش میانجی فشار روانی کارکنان در زمان بحران در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2414326 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی 2414009 3 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک 2414411 3 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2414234 3 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آموزش مهارت های حرفه ای 2414323 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک 2414411 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1