اعضاء هیات علمی

احسان بی جامی

احسان بی جامی

احسان بی جامی (مدعو)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستمهای کنترل دیجیتال 1420457 3 01 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 نتیجه