اعضاء هیات علمی

ارشام برومند سعید

ارشام برومند سعید

ارشام برومند سعید    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322490
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهتا بدرود بررسی -MVجبرتوابع پیوسته روی یک فضای توپولوژیک دکتری 1401/11/12
سارا کیانپور توزیع پذیری درمشبکه های کج کارشناسی ارشد 1396/06/26
فرشاد اویسی گراف های فازی دامبی فیثاغورثی کارشناسی ارشد --------
میلاد ریاحی الگوریتم فرار ساردین: یک الگوریتم فراابتکاری جدید مبتنی بر مجموعه های فازی بهبود یافته دوتایی درجه کیو دکتری --------
پریسا طاهری شبه EQ -جبرها کارشناسی ارشد --------
محسن نورانی جبرهای هیتینگ ضعیف خود توزیع پذیر دکتری --------
بتول ابراهیمی سیریزی جبرهای دمورگان مودال کلاسیک کارشناسی ارشد 1395/01/14
زهرا احمدی مصردشتی - کارشناسی ارشد 1390/11/19
ندا ارجمندکرمانی مشبکه های مدولار متعامد و خاصیت بالابرنده دکتری 1399/06/25
ندا ارجمندکرمانی - کارشناسی ارشد --------
هما اصفهانی زاده بها آباد توابع آستانه القاء شده توسط یک مشبکه و توابع بولی کارشناسی ارشد 1395/11/24
مرتضی افشار جهانشاهی دنباله های فیبوناچی بر روی MV- جبرها دکتری 1397/06/27
فاطمه افضلی مشبکه های نرم کارشناسی ارشد 1391/09/29
فرزانه امیری زاده عملگرهای زمانی در منطق فازی کارشناسی ارشد 1395/06/24
منیژه پورخاتون - کارشناسی ارشد --------
فهیمه تیموری جمع های بر مبنای مشبکه کارشناسی ارشد 1393/06/15
میثم ثمره قاسم شعبجره ارائه یک مدل ترکیبی هوشمند به منظور پیش بینی سریهای زمانی بی نظم کارشناسی ارشد 1394/06/18
محمد حجتی ساختار هم‌نهشتی مشبکه‌های نیم‌مدولار مسطح: لم چرخش در حالت کلی کارشناسی ارشد 1397/06/24
نصرت حسن زاده سبلویی - کارشناسی ارشد --------
فاطمه خدادادپورمشیزی جبرهای پایه کارشناسی ارشد 1395/11/20
سودابه خیرخواه برج قلعه هم نهشتی بر روی جهت واره کارشناسی ارشد 1393/06/16
عفت خزائیان خواص توپولوژیکی فیلترهای اول درmtl -جبرها کارشناسی ارشد 1392/10/25
نعیمه خنجری بعضی ویزگیهای مشبکه ای جبرهای هیلبرت کارشناسی ارشد 1391/11/19
زهرا خواجویی راوری ارتباط بین شمول در رابطه ها و نامساویها در هم رابطه ها کارشناسی ارشد 1398/06/17
سمیه رحیمی معزآباد BCK- جبرهای حالت و BCK - جبرهای ریختار حالت کارشناسی ارشد 1395/06/03
مریم رسولی شبه BCK-جبرهای موضعی با شبه حاصلضرب کارشناسی ارشد 1391/09/15
زینب زرین شبه زیرواریته و فیلترهای n-تایی از مشبکه های مانده. دکتری 1397/02/26
فهیمه زینلی کرمانی خواص ابرایده آل ها در نیم ابر گروه های سه تایی کارشناسی ارشد 1394/06/02
فاطمه سیدی مرغکی رابطه بین حالت بوشباخ تعمیم یافته وL - فیلترهادر مشبکه مانده کارشناسی ارشد 1395/12/11
فاطمه سیستانی بدوئی مشبکه بستار همریختی های یک جبر هیلبرت کارشناسی ارشد 1397/11/09
علی سلیمانی نسب نظریه فیلترها در جبرهای هیلبرت دکتری 1394/06/01
مهسا صادقی کوثرخیزی عملگرهای حالت روی ساختارهای فازی کارشناسی ارشد 1393/09/23
افشین صالحی شاخه ها و ایده آلها در جبرهای ضعیف BCC کارشناسی ارشد 1391/06/18
مژده صانعی بررسی روابط دوتایی از دیدگاه جبری کارشناسی ارشد 1394/11/05
سیدمحمدرضا صحافی ابرقویی - کارشناسی ارشد --------
سعیده ظهیری - کارشناسی ارشد --------
فاطمه عزت آبادی پور هم یکنوایی تعمیم یافته و اصول جدیدی از انتگرال های سوگنو روی مشبکه های توزیع پذیر کران دار کارشناسی ارشد 1397/06/26
اسلام فارسیمدان مباحثی در MV-جبرهای شبه متناهی دکتری 1399/06/25
زهره فدایی راینی BCK- تکواره کارشناسی ارشد 1393/06/19
فرشته فروزش A-ایده آل های اول و رادیکال A-ایده آل ها درMV-مدول ها دکتری 1392/05/27
مجتبی قاسمی - دکتری --------
جلیل قدرتی مباحثی درpre logic کارشناسی ارشد 1391/04/25
نوشین کرمی راد مشتقات و مجموعه های نقطه ثابت در مشبکه های مانده کارشناسی ارشد 1395/12/11
رقیه کوه نورد مشبکه های کج مانده دکتری 1397/06/06
زهره لاری توپولوژی های چند مجموعه ای القا شده توسط روابط چند مجموعه ای کارشناسی ارشد 1394/06/02
ندا محتشم نیا - کارشناسی ارشد --------
حمدالله محمدی سلیمانی حلقه های متعامد کارشناسی ارشد 1392/05/28
سعید مختاری پور منطق های جبرپذیر مرتب کارشناسی ارشد 1395/06/31
علی میری نگاشت های شبه ارزش دهی روی BCK/BCI جبرها کارشناسی ارشد 1396/06/29
علی مرادپور چند نوع از گروهواره های القا شده توسط توابع دومتغییره کارشناسی ارشد 1397/06/24
صادق مشایخی برخی خواص از GH-حلقه ها کارشناسی ارشد 1391/09/19
علی معتمدی زاده مباحثی درشبه جبرهای برابری دکتری --------
معصومه مقبلی مهنی مشبکه های ضعیف کارشناسی ارشد 1393/06/16
سمیرا مقدس زاده زرندی ویژگی هایی از جهت واره ها کارشناسی ارشد 1395/06/28
لیلا ممتحن جبرهای اختصاص داده شده به روابط سه تایی کارشناسی ارشد 1393/07/15
حبیبه مهدی پور - کارشناسی ارشد --------
اردوان نجفی دولت اباد پوچ توانی و حل پذیری BCI وMTL- منطق ها (جبرها) دکتری 1397/01/29
فرشاد نهنگی مباحثی در منطق های زمانی دکتری 1395/11/19
نرجس هادی نژاد - کارشناسی ارشد --------
امید یوسفی کیا جبرهای الهام گرفته شده از منطق موجهات دکتری 1394/02/02
مریم افضلی عملگر های مانده در مجموعه های جزئاً مرتب متمم دار کارشناسی ارشد 1399/06/22
منصوره عظیمی نژاد اندازه ها و حالت های داخلی روی شبه جبرهای برابری کارشناسی ارشد 1396/11/01
صابر بالائی نظریه ماتریس ها روی مشبکه های مانده دکتری 1397/11/17
فرناز قناویزی معروف منطق فازی شهودی از دیدگاه جبری دکتری 1395/01/17
زهره قایدی کدگذاری بر مبنای مشبکه های مانده. کارشناسی ارشد 1396/11/01
سمیرا حاجی علیزاده جبرهای نیم نلسون. کارشناسی ارشد 1397/04/24
زهره حسن لی فیلتر های منظم در مشبکه مانده کارشناسی ارشد 1398/09/13
نرجس هاشم زاده کدها روی ابر حلقه ها کارشناسی ارشد 1396/06/26
معصومه هدایتی توپولوژی تخت روی زیرفضاهای طیف یک حلقه جابجایی دکتری 1397/12/26
سعیده لطیفی چترودی برخی زیر واریته‌های جبرهای نیم‌هیتینگ کارشناسی ارشد 1398/11/16
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
شکوفه منصوری کیان شبه BCK جبرهای خیلی درست کارشناسی ارشد 1398/11/16
عادل مهرپویا تابع آنتروپی روی ابر MV- جبرها دکتری 1394/08/13
زکیه میناوی جبرهای شبه برابری حالت کارشناسی ارشد 1397/06/24
بهنام محمدحسنی زاده بهبود الگوریتم نهنگ برای مسئله انتخاب ویژگی با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد 1397/06/26
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/10/25
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد 1400/06/03
مژگان صالحی نسب یک مدل ترکیبی برای تشخیص بیماری کووید-19 براساس روش های محاسبات نرم کارشناسی ارشد 1400/11/06
مرضیه شهابی نژاد ایده ال های شبه BCH - جبرها کارشناسی ارشد 1397/06/26
مریم توکلی گراف های مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئامرتب دکتری 1395/03/10
سعیده ظهیری مباحثی در جبرهای مثلثی دکتری 1394/12/13
زهره زینلی نژاد مسیریابی در شبکه‌های سیار موردی با استفاده از داده‌های فازی شهودی بازه‌ای- مقدار کارشناسی ارشد 1399/03/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه بازی ها 9064002 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
ساختارهای جبری مرتب 4060208 4 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
محاسبات نرم پیشرفته 9064014 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سمینار 4060200 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مباحثی درmvجبرها 9060504 4 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ریاضی تقویتی 2312653 3 05 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
ریاضی تقویتی 2312653 3 10 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
سمینار 4060200 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
مباحثی در ساختارهای جبری 9060040 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 1 2312100 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 07 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 06 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 11 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مبانی ریاضیات 2312202 4 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریاضیات عمومی 2312120 3 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2