اعضاء هیات علمی

ارشام برومند سعید

ارشام برومند سعید

ارشام برومند سعید    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322490
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سودابه خیرخواه برج قلعه هم نهشتی بر روی جهت واره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/16
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
میثم ثمره قاسم شعبجره ارائه یک مدل ترکیبی هوشمند به منظور پیش بینی سریهای زمانی بی نظم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/18
سعید مختاری پور منطق های جبرپذیر مرتب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/31
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهره قایدی کدگذاری بر مبنای مشبکه های مانده. کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/01
ندا ارجمندکرمانی شبکه های مدولار متعامد و خاصیت بالابرنده دکتری استاد مشاور 1399/06/25
افشین صالحی شاخه ها و ایده آلها در جبرهای ضعیف BCC کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/18
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/10
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/10
جلیل قدرتی مباحثی درpre logic کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/04/25
سعیده لطیفی چترودی برخی زیر واریته‌های جبرهای نیم‌هیتینگ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/16
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/10
نرجس هاشم زاده کدها روی ابر حلقه ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/26
علی میری نگاشت های شبه ارزش دهی روی BCK/BCI جبرها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
سمیرا حاجی علیزاده جبرهای نیم نلسون. کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/04/24
علی مرادپور چند نوع از گروهواره های القا شده توسط توابع دومتغییره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/24
فاطمه سیستانی بدوئی مشبکه بستار همریختی های یک جبر هیلبرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/09
فهیمه زینلی کرمانی خواص ابرایده آل ها در نیم ابر گروه های سه تایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/02
فاطمه خدادادپورمشیزی جبرهای پایه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/20
حبیبه مهدی پور - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نصرت حسن زاده سبلویی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه افضلی مشبکه های نرم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/29
نعیمه خنجری بعضی ویزگیهای مشبکه ای جبرهای هیلبرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/19
مژگان صالحی نسب یک مدل ترکیبی برای تشخیص بیماری کووید-19 براساس روش های محاسبات نرم کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهره زینلی نژاد مسیریابی در شبکه‌های سیار موردی با استفاده از داده‌های فازی شهودی بازه‌ای- مقدار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/03/19
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مریم افضلی عملگر های مانده در مجموعه های جزئاً مرتب متمم دار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/22
معصومه هدایتی توپولوژی تخت روی زیرفضاهای طیف یک حلقه جابجایی دکتری استاد مشاور 1397/12/26
بتول ابراهیمی سیریزی جبرهای دمورگان مودال کلاسیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/01/14
شکوفه منصورماهانی شبه BCK جبرهای خیلی درست کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/16
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/10
مهسا صادقی کوثرخیزی عملگرهای حالت روی ساختارهای فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/09/23
عفت خزائیان خواص توپولوژیکی فیلترهای اول درmtl -جبرها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/25
زهرا احمدی مصردشتی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/19
نرجس هادی نژاد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام محمدحسنی زاده بهبود الگوریتم نهنگ برای مسئله انتخاب ویژگی با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/26
اسلام فارسیمدان مباحثی در MV-جبرهای شبه متناهی دکتری استاد راهنما 1399/06/25
علی معتمدی زاده مباحثی درشبه جبرهای برابری دکتری استاد مشاور --------
مجتبی قاسمی - دکتری استاد راهنما --------
سیدمحمدرضا صحافی ابرقویی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فرشته فروزش A-ایده آل های اول و رادیکال A-ایده آل ها درMV-مدول ها دکتری استاد مشاور 1392/05/27
اردوان نجفی دولت اباد پوچ توانی و حل پذیری BCI وMTL- منطق ها (جبرها) دکتری استاد مشاور 1397/01/29
صادق مشایخی برخی خواص از GH-حلقه ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/19
مرضیه شهابی نژاد ایده ال های شبه BCH - جبرها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/26
زهره لاری توپولوژی های چند مجموعه ای القا شده توسط روابط چند مجموعه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/02
سمیرا مقدس زاده زرندی ویژگی هایی از جهت واره ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/28
فاطمه سیدی مرغکی رابطه بین حالت بوشباخ تعمیم یافته وL - فیلترهادر مشبکه مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
لیلا ممتحن جبرهای اختصاص داده شده به روابط سه تایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/07/15
امید یوسفی کیا جبرهای الهام گرفته شده از منطق موجهات دکتری استاد مشاور 1394/02/02
سعیده ظهیری مباحثی در جبرهای مثلثی دکتری استاد مشاور 1394/12/13
معصومه مقبلی مهنی مشبکه های ضعیف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/16
مرتضی افشار جهانشاهی دنباله های فیبوناچی بر روی MV- جبرها دکتری استاد راهنما 1397/06/27
فرزانه امیری زاده عملگرهای زمانی در منطق فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/24
نوشین کرمی راد مشتقات و مجموعه های نقطه ثابت در مشبکه های مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
حمدالله محمدی سلیمانی حلقه های متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/05/28
زهره فدایی راینی BCK- تکواره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
ندا ارجمندکرمانی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
منیژه پورخاتون - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سعیده ظهیری - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهره حسنلی فیلتر های منظم در مشبکه مانده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/09/13
صابر بالائی نظریه ماتریس ها روی مشبکه های مانده دکتری استاد مشاور 1397/11/17
فرشاد نهنگی مباحثی در منطق های زمانی دکتری استاد مشاور 1395/11/19
فرناز قناویزی معروف منطق فازی شهودی از دیدگاه جبری دکتری استاد مشاور 1395/01/17
زهرا خواجویی راوری ارتباط بین شمول در رابطه ها و نامساویها در هم رابطه ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
رقیه کوه نورد مشبکه های کج مانده دکتری استاد راهنما 1397/06/06
ندا محتشم نیا - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
هما اصفهانی زاده بها آباد توابع آستانه القاء شده توسط یک مشبکه و توابع بولی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/24
زینب زرین شبه زیرواریته و فیلترهای n-تایی از مشبکه های مانده. دکتری استاد مشاور 1397/02/26
مریم رسولی شبه BCK-جبرهای موضعی با شبه حاصلضرب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/15
منصوره عظیمی نژاد اندازه ها و حالت های داخلی روی شبه جبرهای برابری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/01
محمد حجتی ساختار هم‌نهشتی مشبکه‌های نیم‌مدولار مسطح: لم چرخش در حالت کلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/24
سمیه رحیمی معزآباد BCK- جبرهای حالت و BCK - جبرهای ریختار حالت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/03
زکیه میناوی جبرهای شبه برابری حالت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/24
فاطمه عزت آبادی پور هم یکنوایی تعمیم یافته و اصول جدیدی از انتگرال های سوگنو روی مشبکه های توزیع پذیر کران دار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
مژده صانعی بررسی روابط دوتایی از دیدگاه جبری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
فهیمه تیموری جمع های بر مبنای مشبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/15
مریم توکلی گراف های مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئامرتب دکتری استاد مشاور 1395/03/10
علی سلیمانی نسب نظریه فیلترها در جبرهای هیلبرت دکتری استاد راهنما 1394/06/01
عادل مهرپویا - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2312100 3 07 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 06 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 11 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مبانی ریاضیات 2312202 4 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریاضیات عمومی 2312120 3 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 04 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی درشبه _BLجبرها 9060511 4 01 | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1