اعضاء هیات علمی

بالنده امین زاده

بالنده امین زاده

بالنده امین زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322242
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدی اسماعیل زاده فتح ابادی زمین شناسی، کانه زایی و ژئوشیمی کانسار سرب-روی خان خاتون، شرق استان کرمان کارشناسی ارشد --------
عبدالمجید جمیلی مراحل مختلف کانه‌زایی در کانسار سرب - روی خانه خاتون، بم، استان کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام نگارش مطالعات میکروسکوپی،ژئوشیمی و سنجش از دور جهت تعیین ژنز کانسار مس پلنگی(تلاشگران)،غرب رفسنجان کارشناسی ارشد --------
محمدحسین صدقی ده زیاری شواهد ژئوشیمیایی و کانی شناسی بر پیدایش و اهمیت زیست محیطی کانسار منگنزکل- بنه، جنوب- غرب استان کرمان کارشناسی ارشد --------
حسن آذرآئین بررسی رخدادفلززایی کمربند مس رسوبی راور،ایران مرکزی دکتری 1395/11/02
زهرا ایران دوست بررسی زمین شناسی،دگرسانی وکانه زایی مس درمنطقه کویر اباد،رفسنجان،استان کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/27
مرضیه علی مولائی ژئوشیمی عناصر خاکی نادر و عناصر اصلی معدن زغال سنگ کوچکعلی جنوبی (طبس) کارشناسی ارشد 1396/12/12
سبحان احمدی مطالعه زمین شناسی، زمین شیمی، کانی شناسی و مدل کانه زایی کانسار سرب- روی کاروانگاه، کمربند راور - کوهبنان - بهاباد (استان کرمان) کارشناسی ارشد 1397/11/13
فرزانه احمدی کبوترخانی زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار سرب روی ده نو قلندر، کوهبنان (استان کرمان) کارشناسی ارشد 1398/11/13
اسما بخشی گودیزی ژئوشیمی عناصر کمیاب و خاکی نادر در کانسار های سرب - روی کاروانگاه وده نو کوهبنان(استان کرمان) کارشناسی ارشد 1398/06/13
مهدی اسماعیل زاده فتح ابادی زمین شناسی، کانه زایی و ژئوشیمی کانسار سرب-روی خان خاتون، شرق استان کرمان کارشناسی ارشد --------
علی مشایخی زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس-روی سرگز، جیرفت ( استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
بدری السادات میرتاج الدینی گوکی مطالعه پتروگرافی ، ژئو شیمی ، اقتصادی باریت های چاروک منطقه رفسنجان کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/06
زهرا مرادی روگوشویی بررسی فلزات قیمتی و ژئوشیمی کانسار مس پورفیری چاه فیروزه کارشناسی ارشد 1400/11/20
روح الله رحیمی صادق الگوهای پراکندگی فسفر، سولفور و کنترل کننده‌های مربوطه در معدن سنگ آهن چادرملو(استان یزد) کارشناسی ارشد 1397/01/15
یاسر رحیم پورمرادی زمین شناسی ،کانی شناسی ، زمین شیمی و ژنز کانسار منگنز گدار سبز در جنوب شرق بافت ، استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/11/29
حسین رضاپناه خور بررسی زمین شناسی ودگرسانی وکانه زایی مس در منطقه چشم هادی ،بردسکن0 (استان خراسان رضوی،شمال شرق ایران) کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدحسین صدقی ده زیاری شواهد ژئوشیمیایی و کانی شناسی بر پیدایش و اهمیت زیست محیطی کانسار منگنزکل- بنه، جنوب- غرب استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/10/28
مرضیه شادفر بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و فرآیند تشکیل معدن سرب و روی طرز، کوهبنان (استان کرمان) کارشناسی ارشد 1396/12/14
معصومه شاهمرادی ساردوئیه بررسی زمین شناسی، کانی سازی، زمین شیمی و نحوه تشکیل کانسنگ آهن عسکرو، شمال راین کارشناسی ارشد 1397/11/13
علی تفتیده بررسی زمین شناسی،دگرسانی،کانی زایی وژئوشیمی منطقه شیرینگ،استان کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/23
فرزانه زینلی کرمانی تحلیل مکانمند کانه زایی مس با الگوی توزیع هندسی انواع دگرسانی ها و انواع گوسان ها در محدوده معدنی چاه فیروزه، کمان ماگمایی کرمان، با استفاده از آنالیز و تلفیق داده های چند طیفی سنجنده های ASTER,OLI,Sentinel 2 کارشناسی ارشد 1397/11/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت صفحه ای و کانه زایی 4038085 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ژئوشیمی سیالات گرمابی 9038015 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
متالوژنی حوضه تتیس 9038014 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
زمین شناسی اقتصادی 1318353 4 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
زمین شناسی اقتصادی 1318353 4 03 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
زمین شناسی اقتصادی 1318353 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
زمین شیمی ذخایر گرمابی 4038073 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ذخایر معدنی ایران 4038088 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
سامانه های ماگمایی و ماگمایی - گرمابی کانه ساز 9038011 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ذخایر آذرین و دگرگونی 4038071 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کانیهاوسنگهای صنعتی 4038853 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زمین ساخت صفحه ای و کانه زایی 4038085 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
زمین شناسی ذخایر معدنی 9038003 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
زمین شناسی اقتصادی 1318353 4 03 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
زمین شناسی اقتصادی 1318353 4 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
زمین شناسی اقتصادی 1318353 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
زمین شیمی ذخایر گرمابی 4038073 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ذخایر معدنی ایران 4038088 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
زمین شناسی ذخایر معدنی 9038003 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
ذخایر آذرین و دگرگونی 4038071 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2