اعضاء هیات علمی

علی بقایی

علی بقایی

علی بقایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حامد جمالی " استخراج انتخابی یون های فلزات آهن و کروم با استفاده ازآلیکوات336 کارشناسی ارشد 1394/03/25
طاهره خانی میمندی بررسی امکان تولید سولفات آمونیوم از محصول واحد تولید اسیدسولفوریک مجتمع مس سرچشمه و مطالعه مسائل زیست محیطی و خطرات مربوط به آن کارشناسی ارشد 1394/11/05
شیما شریفی پیش بینی افت فشار در شوینده های ونتوری با استفاده از مدل موازنه جمعیت کارشناسی ارشد --------
علیرضا فلسفی شبیه سازی پیامد و ارزیابی ریسک انتشارگاز از مخزن ذخیره میعانات گازی نامنطبق در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی کارشناسی ارشد 1394/09/14
حسین کایدانی ژیش بینی نفوذ پذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی در یکی از مخازن ترکدار نفتی ایران کارشناسی ارشد --------
وحید محمدحسنی مطالعه آزمایشگاهی استخراج مس دریک ستون ضربانی سینی دار کارشناسی ارشد 1394/11/03
ملیحه مهرابیان بررسی امکان تولید سرامیک ساختمانی با استفاده از باطله های تغلیظ مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1391/11/17
فرزانه اسدی پور ارزیابی تاثیرات زیست محیطی (EIA)مجتمع کک سازی فولاد زرند ایرانیان با تاکید بر شبیه سازی پخش آلاینده های گازی خروجی از دودکش کارشناسی ارشد 1394/10/26
زهرا بصیری ارائه مدل تجمیعی تحلیل لایه های حفاظتی و تحلیل ریشه ای علل در ارزیابی ریسک یک واحد فرآیندی کارشناسی ارشد 1398/03/01
فاطمه غافلی امامی زیست پالایی لجن نفتی مخازن بندر پتروشیمی ماهشهر در شرایط نیمه صنعتی کارشناسی ارشد 1395/12/11
مریم خان میرزایی استخراج اسانس گیاه دارویی گزنه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی کارشناسی ارشد 1392/11/08
اعظم خسروی طراحی و شبیه سازی شیرهای ایمنی فشار برای سناریو رهایش گاز از مسیر مایع( Gas Blowby ) در جدا کننده های واحدهای فرآیندی کارشناسی ارشد 1397/11/03
مریم میرزائی ابراهیم آبادی مطالعه هیدرودینامیک ستون های پرشده ضربانی و بررسی استخراج مس در این ستون ها دکتری 1395/10/20
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی در صنایع شیمیایی 4068030 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
ایمنی درصنایع شیمیایی 1414121 2 01 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/16 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
ایمنی درصنایع شیمیایی 1414121 2 01 | دو هفته اول هرماه پنج شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ایمنی در صنایع شیمیایی 4068030 3 01 | دو هفته اول هرماه پنج شنبه (09:00 - 10:00) | دو هفته اول هرماه پنج شنبه (10:00 - 11:00) | دو هفته اول هرماه پنج شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه