کسب رتبه نخست دانشگاه شهید باهنر کرمان در هشتمین کنفرانس منطقه‌ای سیردCIRED

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد به عنوان یکی از مهمترین رویداد علمی صنعت توزیع برق کشور، دوشنبه ۴ اسفند ماه به صورت آنلاین در محل مرکزپایش صنعت برق ایران در شرکت توانیر برگزار و دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به کسب عنوان نخست در بخش دانشگاه ها شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اعضای دائم کنفرانس سیرد را اکثر کشور‌های اروپایی تشکیل می‌دهند و تنها سه کشور آمریکا، چین و ایران عضو دائم غیر اروپایی این کنفرانس هستند و ایران هم در کنار کشور‌هایی مانند انگلستان، اتریش، فرانسه و استونی جزو اعضای دائمی است. بنای کنفرانس سیرد از سال ۱۹۶۷ گذاشته شد و ساختار آن توسط بلژیک و انگلستان بر مبنای افزایش مهارت بخش توزیع و توسعه کسب و کار در این بخش نهاده شد. کنفرانس سیرد هم دارای کارگاه‌های آموزشی است که در ماه‌های زوج هر سال میلادی و هم کنفرانس که در ماه‌های فرد میلادی برگزار می‌شود.
این کنفرانس از سال ۹۱ تاکنون برگزار شده که در دوره جاری آن، ۶۷۵ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارائه شد که از این میان ۲۴۳ مقاله ارائه ‌شد.
گفتنی است، در این رویداد که با مشارکت فعال صنعت و دانشگاه برگزار شد، دانشگاه شهید باهنر کرمان در هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد موفق به کسب عنوان نخست در بخش دانشگاه ها با پذیرش 9 مقاله توسط کمیته ملی سیرد ایران شده است .

بر این اساس لوح تقدیری از سوی کمیته ملی سیرد ایران با امضای محمد متولی زاده رئیس شورای راهبردی سیرد ایران، غلامعلی رخشانی‌مهر عضو هیئت رئیسه سیرد ایران و علی سعیدی دبیر کمیته ملی سیرد ایران به دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، تحویل شد.