در راستای بررسی مشکلات سامانه آموزش عالی؛

کارگاه سامانه آموزش عالی (Hes) آغاز به کار کرد

کارگاه سامانه آموزش عالی (Hes) روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 98، با حضور دکتر رحیم صفری؛ معاون مرکز نظارت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنرکرمان، دکتر همایون بابایی دبیر هیأت استانی نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گفت: سامانه آموزش عالی (Hes) از سامانه‌های مهم وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که Database محکم را برای وزارتخانه فراهم می‌کند و با توجه به این موضوع مسئولیت ما نسبت به سامانه Database این است که اطلاعات را به طور سالم به وزارتخانه ارسال کنیم.

وی افزود: هدف اصلی از این کارگاه این است که یک هماهنگی بین سه حوزه ایجاد شود تا هم آموزش ببینیم و هم چگونه اطلاعاتمان را در قالب چارچوب قانونی وارد کنیم.

وی بررسی مشکلات سامانه آموزش عالی، نحوه کاربری سامانه در گروه‌ها و بخش‌های مختلف و چشم انداز سامانه آموزش عالی در مناسبات اداری وزارت عتف را از محورهای این کارگاه عنوان کرد.

همچنین کارگاه سامانه آموزش عالی(Hes) با محورهای بررسی مشکلات سامانه آموزش عالی، نحوۀ کاربری سامانه در گروه‌ها و بخش‌های مختلف و چشم انداز سامانه آموزش عالی در مناسبات اداری وزارت عتف با حضور کاربران مراکز آموزش عالی دانشگاه‌های استان کرمان و به همت دفتر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.