پنجمین جلسه مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه و انتخابات مجازی شورای اجرایی مجمع دانشگاه

پنجمین جلسه مجمع انجمن‌های علمی دانشجوی دانشگاه و انتخابات مجازی شورای اجرایی مجمع روز دوشنبه 11 اسفند ماه 99، در تالار وحدت دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، احمد یوسف‌زاده مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه گفت: فعالیت‌های مجازی انجمن‌های علمی قابل تحسین است. پس از برگزاری انتخابات اولیه کلیه انجمن‌های علمی دانشجویی و دریافت فرم مربوط به انتخابات، تعداد 8 نفر از دبیران متقاضی کاندیدا عضو شورای اجرایی انجمن‌های علمی اعلام شد که از این تعداد 7 نفر به عنوان عضو اصلی شورا اجرایی و یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در پایان جلسه انتخابات به صورت مجازی برگزار می‌گردد و در نهایت دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه از بین 7 نفر عضو شورای اجرایی برگزیده می‌شود.

گفتنی است، در این انتخابات 34 نفر شرکت کننده حضور داشتند که سپهر دیوان بیگی(نفر اول) با 30 رای به عنوان دبیر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه انتخاب شد، یگانه غلامحسین زاده با 22 رای(نفر دوم) ویدا نصیب‌پور با 19 رای (نفرسوم) فروغ پورمند با 17 رای( نفر چهارم) مریم تارنگ با 16 رای( نفر پنجم) محمد حسام گوری با 14 رای( نفر ششم) فاطمه سادات مهدوی با 14 رای (نفر هفتم) و رضا کمالی‌پور با 7 رای به عنوان نفر هشتم و علی‌البدل انتخاب شدند.