دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی 

 نام و نام خانوادگی : مریم احتشام زاده

 رتبه علمی : 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترای متالورژی

 مدت تصدی : از 17 اسفند 1400 تا کنون

 تلفن : 034-33257162

 پست الکترونیکی : Jazb@uk.ac.ir

 


 

 نام و نام خانوادگی : سید محمدرضا اسلامی

 رتبه علمی : 

 آخرین مدرک تحصیلی :  

 مدت تصدی :  

 تلفن :  

 پست الکترونیکی :