خبر ها و رویدادها

شماره تماس های ضروری دانشگاه شهیدباهنر کرمان

شماره تماس‌های ضروری دانشگاه شهید باهنر کرمان تلفنخانه دانشگاه ...

اطلاعیه اداره تغذیه دانشگاه

با توجه به تعطیلی کلاس های آموزشی جهت پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا، به منظور ایجاد...


خبرنامه


تازه‌های نشر


دستاوردها