اعضاء هیات علمی

« بازگشت

محمدرضا ایزدپناه

محمدرضا ایزدپناه

محمدرضا ایزدپناه (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: