اعضاء هیات علمی

مهدی نجاتی

مهدی نجاتی

مهدی نجاتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
بهنام اکبری نابرابری درآمد چگونه بر بهره وری انرژی در ایران تاثیر می گذارد کارشناسی ارشد --------
فائزه امیری بررسی تاثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر نابرابری درآمد و فقر درکشور ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1399/12/13
فائزه امیری بررسی تاثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر نابرابری درآمد و فقر درکشور ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1399/12/13
محمدعلی عرب پورفتح ابادی پیش بینی اثرات توسعه اقتصادی بر انتشار کربن دی اکسید در کشورهای منتخب با استفاده از روش های کاهش ابعاد، خوشه بندی و تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/11/20
حسین غفاری پیوند عملکردهای پایداری و عملکرد مالی: از چشم انداز بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد --------
زهرا قربان زاده بررسی همگرایی اقتصادی ایران و گروه شانگهای و منطقه منا :کاربرد مدل جاذبه کارشناسی ارشد 1400/11/13
حمزه کیان تعیین بهینه پارامترهای اندیکاتور ایچیموکو با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بورس ایران کارشناسی ارشد 1400/11/18
سیدحسین موسوی اثر تغییرات تکنولوژی بر تخصیص مجدد اشتغال برای بخش های تولیدی اقتصاد ایران کارشناسی ارشد --------
سپیده نژادصادقی بررسی تاثیر نفرین منابع بر شاخص¬های رفاه و فقر در ایران و کشورهای عضو اوپک . کارشناسی ارشد --------
فاطمه سلطانی نژاد اثر وجوه بازگشتی بر انتشار CO2 و مصرف انرژی در کشور ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ظفرنیا برنامه ریزی راهبردی اقتصاد گردشگری در استان کرمان در راستای توسعه جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد --------
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد --------
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1400/01/15
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد --------
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد --------
مروارید زنده بودی بررسی تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی و شاخص های رفاه کارشناسی ارشد --------
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری --------
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری --------
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری --------
سحر سنایی بررسی تاب‌آوری انرژی ایران و همسایگان منتخب رهیافت مدل برنامه‌ریزی خطی داده ستانده کارشناسی ارشد --------
علی غیاثی بررسی تأثیر توسعه بانکداری اسلامی و متغیرهای کلان اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد --------
مهتاب مهدوی تأثیرات صادرات نفت بر میزان انتشار CO2 در اقتصاد ایران با استفاده از مدل CGE کارشناسی ارشد 1400/11/09
فتانه نیک نام تاثیر صادرات نفتی و غیر نفتی بر میزان فقر در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان شانگهای کارشناسی ارشد 1400/11/10
مرجان ایرانمنش بررسی رابطه همگرایی اقتصادی و تغییرات ساختاری در ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1401/02/07
نعیمه امانی زارین اثر اقتصاد دانش بر درجة رقابت پذیری ایران و شرکای تجاری ایران کارشناسی ارشد 1393/10/23
مسلم انصاری نسب بررسی تاثیر نرخ بهره بر شکاف میان رشد اقتصادی بالقوه و بالفعل در چارچوب الگوی های رشد درون زا دکتری 1395/10/07
پگاه باوقارزعیمی بررسی اثر رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/11/23
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری 1400/08/09
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری --------
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری --------
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری --------
مهتاب بنایی جزن بررسی اثرات افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه بر اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه کارشناسی ارشد 1394/11/05
مصطفی تقی پور بررسی رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1394/11/06
سیدجلال توحیدی تاثیر توسعه بخش بانکی بر رشد بخش کشاورزی و صنعت کارشناسی ارشد 1397/11/08
راضیه جلال زاده بررسی تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه‌های صنعتی ایران کارشناسی ارشد 1400/03/08
مهدیس السادات جلائی اسفندآبادی بررسی و مقایسه تاثیر واقعی کردن قیمت گاز طبیعی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر تجارت انرژی و انتشار کربن،رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه کارشناسی ارشد 1399/12/04
مریم حسین زاده مکانیسم تجارت رقابتی گاز مبتنی بر مدل¬های بازی تعاونی، مطالعه موردی: بازار گاز ترکیه و اروپا کارشناسی ارشد 1399/12/24
فاطمه السادات حسینی صفا بررسی واکنش متغیر های کلان اقتصادی به شوک‌های سیاست‌های پولی مطالعه موردی: ایران، چین، روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا 1980-2020 کارشناسی ارشد 1400/06/22
سیدعلی حسینی ننیز بررسی تأثیر تجارت بین‌المللی و اجرای FATF بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن مبتنی بر مصرف در کشورهای صادرکننده نفت کارشناسی ارشد 1398/11/15
سمانه خاتمی تحلیل نظریه بازی های تکاملی در سیستم های محاسباتی مبتنی بر عامل. کشورهای نفتی اوپک دکتری 1396/06/26
آزاده دهاز بررسی تاثیر سر ریز تکنولوژی حاصل از واردات بر انتشارات دی اکسید کربن در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/13
زهره دهقانی تحلیل تناقض گیبسون در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1394/04/14
امنه دوستی کلاته رحمن بررسی تاثیر رقابت پذیری بین المللی ایران بر بهره وری انرژی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/22
مریم رفیعی تاثیر حکمرانی خوب بر رفتار نرخ ارز حقیق کارشناسی ارشد 1393/06/17
مهسا سعیدی گراغانی بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر آلودگی زیست‌محیطی کارشناسی ارشد 1394/11/07
افسانه شفیعی بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران و کشورهای گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1397/11/08
فاطمه طالقانی بررسی تأثیر زلزله‌ مالی جهانی بر بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش مسکن: رهیافت مدل‌ تعادل عمومی چند منطقه‌ای پویا دکتری 1398/09/06
بهاره ظهوریان مفتخر خداپرست بررسی نقش صنعت گردشگری در ارتقای شاخص توسعه انسانی کارشناسی ارشد 1393/10/22
محمدحسین عرب پورداهویی بررسی نقش عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در زیربخشهای اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/27
ریحانه عرب پوررق ابادی تحلیل اقتصاد آب ایران: قیمت‌گذاری، تخصیص مجدد، تغییرات ساختاری و همگرایی بین‌المللی دکتری 1400/11/13
مصطفی غلامی بررسی اثر ساختار جمعیتی ایران بر روی رشد اقتصادی و فقر کارشناسی ارشد 1398/06/20
فاطمه غنی زاده تغییرات ساختاری و مشارکت زنان در رشد اقتصادی ایران، رهیافت داده-ستانده کارشناسی ارشد 1398/11/16
راضیه قنبری بررسی رابطه تعاملی بیماری هلندی و شکاف فناوری کارشناسی ارشد 1394/11/05
طاهره کاراموزیان توسعه بانکداری،ساختار اجتماعی_اقتصادی و نابرابری درآمد کارشناسی ارشد 1399/11/29
نوشین کریمی علویجه بررسی تاثیر اثر انتقالی نرخ ارز بر سیاست پولی بهینه در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/17
رضا کمالی برآورد تابع بهره وری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
امیر گوشکی نژاد بررسی عوامل مؤثر بر انتشار CO2 در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/07
محمد میرمحمودی دولت اباد بررسی اثرات شوکهای پولی، ارزی و نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای منتخب صادر کننده نفت کارشناسی ارشد 1395/06/20
سیمین السادات میرهاشمی نائینی بررسی تأثیر دانه بندی در شبکه بانکی بر اجرای سیاست پولی در ایران دکتری 1396/12/02
راضیه نجفی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد با توجه به تعدیل اقتصاد سایه ای در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/30
میثم نخعی بررسی رابطه بین یکپارچگی مالی و ثبات مالی در کشورهای آسه آن کارشناسی ارشد 1397/11/08
ساغر نیک پور بررسی همگرایی مالی در ایران و کشورهای منتخب جهان با تاکید بر بحران‏های جهانی دکتری 1398/12/14
رضا اخباری طراحی الگوی تعادل عمومی پویا با محوریت صنعت برق و کاربرد نور شبانگاهی در تحلیل پیامدهای ملی و منطقه ای توافقنامه پاریس دکتری 1400/11/06
فائزه امیری بررسی تاثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر نابرابری درآمد و فقر درکشور ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1399/12/13
فائزه امیری بررسی تاثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر نابرابری درآمد و فقر درکشور ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1399/12/13
فائزه امیری بررسی تاثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر نابرابری درآمد و فقر درکشور ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه عرب پورداهوئی بررسی تاثیر اثر جایگزینی و اثر مکملی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش نفت وگاز بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/11/27
احد اسدی خانوکی تاثبر تکانه های ناشی از سیاست پولی و مالی بر شاخص نابرابری در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/16
حمیدرضا عسکرزاده طراحی یک سیستم بهینه اقتصادی خورشیدی، بادی و باتری برای تامین برق یک منطقه با روش الگوریتم بهینه سازی ذرات(pso) کارشناسی ارشد 1397/06/27
فاطمه عطائی چترودی بررسی تاثیر تغییرات ساختاری اقتصاد ایران بر رشد زیر بخش های اقتصادی کارشناسی ارشد 1398/11/16
نجمه باباخانیان بررسی تاثیر سرریزهای ریسک بین المللی : نفت،نرخ ارز و طلا، بر سرمایه گذاری در زیربخش های انرژی اقتصاد ایران بررسی تاثیر سرریزهای ریسک بین المللی : نفت،نرخ ارز و طلا، بر سرمایه گذاری در زیربخش های انرژی اقتصاد ایران بررسی تاثیر سرریزهای ریسک بین المللی : نفت،نرخ ارز و طلا، بر سرمایه گذاری در زیربخش کارشناسی ارشد 1399/12/13
عمار بادلی بررسی اثر تغییرات قیمت برق بر رفاه خانوار های شهری در دهک های مختلف در آمدی کارشناسی ارشد 1393/10/28
فرخنده باقری بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای کارشناسی ارشد 1393/06/17
سحر بهادرمایوان شبیه سازی یکپارچگی بازار‌های برق(سیستمهای قدرت) در کشورهای هم مرز ایران کارشناسی ارشد 1394/06/14
سعیده بهمن تاثیر شوک منفی تولید نفت بر متغیرهای کلان بخش‌های اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1393/10/24
ایمان برسم تاثیر اندازه دولت و نهادها بر صادرات ایران و کشورهای OECD کارشناسی ارشد 1395/06/27
اسماء بیت الهی تحلیل تئوریک ارتباط نرخ ذخیره قانونی و نرخ تورم ، رهیافت معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد 1396/06/21
فاطمه دهنوییه تیجنگ ارزیابی کارایی خدمات درمانی استان کرمان در مقایسه با سایر استان های کشور کارشناسی ارشد 1396/12/15
افروز اسفندیاری محاسبه ی اثر بازگشتی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/17
سیمین اسماعیلی سرتختی بررسی تاثیر تغییرات نرخ بهره بر منحنی فیلیبس در ایران کارشناسی ارشد 1396/06/27
ملیکا فروزانفر تعیین مسیر نرخ بهینه مالیات بر واردات با استفاده از رهیافت کنترل بهینه پویا در ایران کارشناسی ارشد 1396/10/06
مریم قنبری ننیز بررسی رابطه تعاملی هوش مالی و استرس مالی باشاخص توسعه انسانی,اشتغال و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1399/11/14
محمد حبیبی فتح ابادی تاثیر سیاست های پولی بر عملکرد بازار سرمایه در اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد 1400/11/19
فهیمه حاجی اسماعیل زاده بررسی اثر کاهش درآمدهای نفتی از بودجه دولت در کشورهای صادرکننده نفت اوپک و غیراوپک کارشناسی ارشد 1395/06/21
مهدیه حاجی علیزاده بررسی اثر سرمایه انسانی و فیزیکی بر رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD کارشناسی ارشد 1397/11/15
شهناز حاجی قاسمی بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1396/08/09
امیرحسین حسینی همت ابادی بررسی ارتباط بین انتشار گاز دی اکسید کربن، مصرف انرژی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای و ایران کارشناسی ارشد 1400/06/16
مریم ایزدی بررسی اندازه دولت بر توزیع درآمد در کشورهای منا، با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی کارشناسی ارشد 1397/11/15
فرشته جبا نژاد تاثیر بهینه‌سازی نرخ تنزیل بر رانت استخراج نفت و گاز و هزینه های آلودگی آب و هوایی در جهان با نگاه ویژه به ایران و کشورهای همسایه کارشناسی ارشد 1397/11/10
مینا جوادی نیا بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت مناطق منتخب بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای کارشناسی ارشد 1393/08/21
مریم کامکارراینی اثر نرخ ارز حقیقی بر اجزای تراز پرداخت ها در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/16
نجمه کاویانی پور بررسی تاثیر اجرای توافق نامه تغییر اقلیمی پاریس بر متغیرهای اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1395/12/14
عباس گزستانی کوهپایه بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی از مسیر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر بهره وری کارشناسی ارشد 1397/11/08
علی کشاورزی تحلیل اثر عکس العمل های مالی دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مواجهه با تکانه بیماری پاندمیک: کاربردی از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1401/04/15
الهه خوش نام تعیین تأثیر مالیات بر کربن بر سرمایه¬گذاری بخش انرژی¬های تجدید¬پذیر، رفاه اقتصادی و محیط زیست ایران و مناطق جهان کارشناسی ارشد 1399/06/31
هادی معاذاللهی بررسی آثار نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر بحران بانکی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
مهتاب منصوری شیخ آباد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه یمبادله بر تولید در ایران با رهیافت مدل های CGE کارشناسی ارشد 1395/06/16
محدثه محمدی قناتغستانی تعیین اندازه بهینه دولت با تاکید بر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد 1395/11/18
علی ناظمی معزابادی بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر قیمت محصولات شرکت های بیمه در ایران کارشناسی ارشد 1400/11/19
معین نوری فرسنگی بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر توزیع درآمد در ایران و ارزیابی دیدگاه توسعه ای شومپیتر و بوم باورک در مورد خلق پول کارشناسی ارشد 1398/06/16
سعید پورجعفری اثر شوک منابع(وفور منابع) بر سرمایه انسانی و فرار مغزها،مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت (opec) کارشناسی ارشد 1400/06/23
نعیمه راوری خاتون اباد بررسی ارتباط گردشگری و شهرنشینی با کیفیت زندگی کارشناسی ارشد 1395/11/17
اسماء ریحانی آزمون و تحلیل رشد رو به عقب در ایران و تاثیر آن بر شاخص های رفاه اقتصادی کارشناسی ارشد 1398/11/15
محمد رضائی زاده بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی استان ها بر تولید ناخالص داخلی ایران کارشناسی ارشد 1400/02/18
ریحانه رضائی بررسی اثر وجوه حاصل از مهاجرت بر توسعه مالی در سطح کلان مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کارشناسی ارشد 1398/06/16
زهرا روشن تنظیم نرخ مؤثر مالیات در استان های ایران با رویکرد فدراتیو در سال های 1394-1386 کارشناسی ارشد 1397/11/14
سمانه سالاری نیا برآوردو پیش بینی مصرف انرژی برق در بخش های کشاورزی و صنعت استان کرمان با استفاده از مدلهای سر زمانی کارشناسی ارشد 1395/12/11
فرشته شفیعی شیب ده بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتشار تجارت‌الکترونیک درایران و شرکای عمده تجاری ایران کارشناسی ارشد 1400/09/27
مریم طاهری شلمانی تعیین ترکیب بهینه ی نیروگاه های تولید برق به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به روش ارزیابی چرخه عمر:مطالعه موردی مصرف انرژی برق استان های تهران و البرز کارشناسی ارشد 1393/11/04
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1400/01/15
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1400/01/15
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1400/01/15
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد --------
فائزه زندی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز برشاخص های رفاه اقتصادی در ایران با رویکرد برنامه ریزی ریاضی کارشناسی ارشد 1398/11/14
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 3 2412237 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 4018705 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/01 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی ریاضی 4018834 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/20 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
اقتصاد سنجی 4018840 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/27 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
اقتصاد خرد 3 2412237 3 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته پنج شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/16 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
اقتصادخرد1 2412146 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/21 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
اقتصادخرد 4018815 4 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/01 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
اقتصادخرد 4018815 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/01 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
موضوعات انتخابی دراقتصاد1کارورزی 2412519 3 07 نامشخص نامشخص 3983
اقتصاد خرد 4018705 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
اقتصاد سنجی پیشرفته 9018931 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/25 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد 2412239 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/23 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد پیشرفته 2 9018910 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد پیشرفته 4018866 4 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
اقتصادسنجی 4018812 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
اقتصادکلان 2412213 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 3 2412237 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
موضوعات انتخابی دراقتصاد1کارورزی 2412519 3 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 4018705 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی کاربردی 9018905 3 01 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 21 - 40 از 49 نتیجه
از 3