اعضاء هیات علمی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
رضوان عرب نصرت ابادی بررسی رابطه دینداری، اعتماد، نگرش با تصمیم خرید از اینترنت کارشناسی ارشد 1399/06/29
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد 1399/11/28
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
جواد فیلی بررسی و سنجش کیفیت خدمات هتل ها کارشناسی ارشد --------
الهام ابولی پوردهنوی .بررسی اثرات تصمیم گیری خلاق در کنترل بحران سازمانی درفرمانداری شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد 1391/02/26
آزاده ایزدی یزدان آبادی بررسی والویت بندی عوامل موثربرپهنه بندی فضایی خطرزلزله شهرستان زرندبااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )وتکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره کارشناسی ارشد 1391/11/15
شبنم اسدی شکاری بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برابر حادثه زلزله کارشناسی ارشد 1393/10/30
سما افشارجهانشاهی بررسی تاثیر آموزشهای کارآفرینی بر ویژگیهای کارآفرینانه از دیدگاه دانش آموختگان دوره های کارآفرینی کارشناسی ارشد 1394/10/28
مجتبی امامی بررسی عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای(مطالعه موردی شعبع شرکت باران درکرمان) کارشناسی ارشد 1396/11/11
ریحانه انتیکی نژاد تأثیر گرایش بازاریابی زیست محیطی با نقش تعدیلگر دین داری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مطالعه موردی:استان تهران کارشناسی ارشد 1398/06/16
ابراهیم باجزی نیا بررسی عوامل موثر برجذب مشارکت مردمی در امدادحوادث غیر مترقبه با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی :مردم شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1393/10/30
فاطمه پورابولی شناسایی و اولویت بندی موانع ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید صنایع کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM) (طالعه موردی: شعب یکی از بانکهای شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/10
حبیب پوررشیدی کتج بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان های دولتی شهرستان بوشهر کارشناسی ارشد --------
علی پورمحمدی بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میزان موفقیت کارآفرینان استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/24
علی تقوی بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب وکار و رضایت مشتری در تعمیر گاه های مجاز ایران خودرو کارشناسی ارشد --------
فرزانه تیکدری نژاد تاثیر صفات سه گانه تیره شخصیت کارکنان بر بحران سلامت شرکت مخابرات شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/17
مه سیما حاجیلویی بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد صادرات شرکت کاله با توجه به نقش میانجی کارافرینی و تعهد به یادگیری کارشناسی ارشد 1397/06/27
کبری حیدری بررسی تاثیر عوامل مشارکت مردمی برمدیریت بحران سیل ،بررسی موردی سازمان های متولی بحران استان چهارمحال وبختیاری کارشناسی ارشد 1392/10/30
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدعادل حسینی بررسی عوامل موثر بر قصد حمایت مجدد مشتری (خریداران) از خرده فروشی های آنلاین کارشناسی ارشد 1398/10/25
باهره حکمت میرحسینی تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان کارشناسی ارشد 1397/08/20
سیمین حکمتی نیا شناسایی استراتژی های موثر بر توسعه محصول جدید از دیدگاه مدیران در صنایع کوچک ومتوسط شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/06/28
یداله حمیدی نقش بازارگرایی منابع دانشی و داراییهای شهرتی بر عملکرد شرکتها در صنعت IT کارشناسی ارشد --------
سعید خسروی بررسی رابطه بین رویکردکارآفرینانه وچابکی درکسب وکارهای تولیدی (شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1391/06/28
وحید خسروی بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، توفیق طلبی و چابکی سازمانی در واحدهای صنعتی مستقر در استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/27
فائزه خوران بررسی تاثیر تیپ (گونه) شخصیتی و سبک رهبری مدیران بر کیفیت عملکرد مدیریت بحران: مطالعه موردی هلال احمر خراسان شمالی کارشناسی ارشد 1395/11/13
نگار دامن کشان بررسی واکنش مردم در مقابل بحران سیل با توجه به رویکرد نظم و امنیت اجتماعی در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد 1394/10/28
طیبه دمیری مکان یابی اسکان موقت دانشجویان پس از زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ( مطالعه موردی : خوابگاه های دانشجویی مناطق 3 و 4 شهرداری کرمان ) کارشناسی ارشد 1395/06/31
حمید رامیار شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای خاورمیانه از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان کارشناسی ارشد 1396/11/18
ندا رحیمی تاثیر سیستم های پاداش کارکنان بر رفتار های ایمنی ( مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه ) کارشناسی ارشد 1395/09/23
محمدنعیم رستمی راوری طراحی الگوی تاثیر شتاب دهنده ها برای راه اندازی کسب و کارهای نوین (مطالعه موردی: استان کرمان) کارشناسی ارشد 1397/11/16
زهرا رضائی بررسی تاثیر ابعاد کسب و کار خانوادگی بر توسعه کارآفرینی استراتژیک کارشناسی ارشد 1393/04/31
زهرا رضائی بررسی رابطه بین آمادگی و تاب آوری سازمانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برابر حادثه زلزله کارشناسی ارشد 1395/06/27
سعیده رفیعی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر اثربخشی مدیریت بحران سازمانی در سازمان بیمه تأمین اجتماعی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/15
علی اصغر رفیعی زاده بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر میزان رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سعیده زاهدی بررسی تاثیر آگاهی از ارزش های اسلامی کسب و کار بر موفقیت کارآفرینان برتر استان کرمان کارشناسی ارشد 1395/02/19
حامد زیدابادی عوامل موثر بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی روابط فرا اجتماعی ،مطالعه موردی: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام. کارشناسی ارشد 1398/10/25
مجید زهره ائی حصار مکان یابی محل مناسب استقراردرپدافندغیرعامل شهری پس ازوقوع زلزله بااستفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:منطقه چهارکرمان) کارشناسی ارشد 1393/06/15
فریبا سالاری بررسی تطبیقی بلوغ عملکرد زیست محیطی شرکتهای تولید کننده و باز تولید کننده پوشاک و مبلمان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/22
سیدفرشاد سپهرتاج عوامل عاطفی و شناختی موثر برخرید مجدد در تجارت الکترونیک: ( مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا ) کارشناسی ارشد 1396/04/21
احمد سپهرنیا شناسایی و رتبه بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه معلولان و کارآفرینان غیر معلول ( مطالعه موردی: شهرستان گناوه) کارشناسی ارشد 1396/04/21
مهری سعید بررسی رابطه اثر بخشی برنامه های وفاداری و هویت یابی مشتری - شرکت مطالعه موردی مشتریان بانک های تجارت استان کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/15
سکینه سلاجقه تاثیر اعتقادات اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک شده در رضایت از گردشگری کارشناسی ارشد 1395/12/15
ایوب سلطانی نژاد بررسی نقش مدیریت بحران در پیامدهای اجتماعی زلزله بم کارشناسی ارشد 1390/11/11
محمد سلطانی نژاد بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و مدیریت بحران ( مورد مطالعه سازمان جهاد کشاورزی مرکز استان کرمان ) کارشناسی ارشد 1396/11/03
مریم سلیمانی شیخ آبادی بررسی مقایسه ای تاثیر موافقتنامه بر قدرت رقابت پذیری صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه:رهنمودی برای ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه شیروانی سعادت آبادی بررسی مدل تعالی سازمانی ( EFQM ) در شرکت گاز استان کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/18
مرجان شعبان نژاد انتخاب تامین کنندگان سبز در زنجیره تامین با استفاده ازروش های تصمیم گیری چند معیاره فازی(مطالعه موردی:اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمان) کارشناسی ارشد 1394/03/06
اسلام شهریاری کوتک بررسی تاثیرابعاد مشتری مداری بررضایت مشتریان درنضام آموزش عالی (دانشگاه هرمزگان ) کارشناسی ارشد --------
محمود صبوری بررسی وضعیت وارائه راهکارهای اجرایی ارتقا اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای در استان کرمان کارشناسی ارشد 1391/04/20
مهیا عاشورزاده بررسی تاثیر پیوندهای رابطه مند بر وفاداری مشتریان کلیدی بانک ملی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1390/11/20
ناهید عباسی تاثیر عوامل فرهنگی در مقایسه با ویژگی های شخصیتی بر تمایل به کارآفرینی کارشناسی ارشد 1397/11/16
حمیده عباس پوراپورواری بررسی تاثیر طرح بسته بندی (تصویر برند ) بررفتار مصرف کننده در انتخاب محصولات غذایی مطالعه موردی شرکت پگاه کرمان کارشناسی ارشد 1390/10/20
محبوبه عسکری باقرآبادی بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان کارشناسی ارشد 1396/06/26
علیرضا عظیمی راد 000 کارشناسی ارشد --------
غلامرضا علی میرزایی بازارگرایی و نوآوری محصئل جدید موفق: نقش ترفندهای شایستگی کارشناسی ارشد --------
فرهاد فتاحی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی بر عملکرد(مطالعه موردی سازمان آموزش فنی وحرفه ای شهرستانهای استان کرمان ) کارشناسی ارشد 1391/10/02
شوکت قادری بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی شهرستان شیراز کارشناسی ارشد 1391/06/29
کیمیا قاسمی تاثیر سرمایه فکری بر تاب آوری سازمان با توجه به نقش میانجی فشار روانی کارکنان در زمان بحران در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
روح اله قهرمانی بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش درواکنش به بحران های سازمانی کارشناسی ارشد --------
آرزو کیوان فر بررسی تاثیر بحران خشکسالی برابعادوفاداری گردشگران داخلی (مطالعه موردی بررسی تاثیرخشکسالی زاینده رود شهر اصفهان) کارشناسی ارشد 1392/06/06
مهدی محمدی بررسی موانع کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی :شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان) کارشناسی ارشد 1392/06/28
اسما محمدابراهیمی اثر هم آفرینی و مهارت بر ارزش ادراک شده و رضایتمندی در مصارف گردشگران کارشناسی ارشد 1398/06/17
فاطمه محمدابراهیمی بررسی تاثیر جو کارآفرینی سازمانی بر میزان انگیزش کارکنان(مطالعه موردی:کارشناسان دستگاههای اجرایی شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1396/12/12
محمدعلی محمدی پوررحمت آبادی بررسی تاثیر بیمه زلزله بر مدیریت بحران در شهر کرمان ( مطالعه موردی : مناطق 1 و 3 ) کارشناسی ارشد 1394/11/07
فاطمه محمدی تهرودی بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی بر میزان توانمندی بالقوه کارآموزان فنی وحرفه ای از دیدگاه کارآموزان کارشناسی ارشد 1393/04/09
امید محمدی قناتغستانی تاثیر استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رقابت پذیری در کارخانه لاستیک بارز کرمان کارشناسی ارشد 1399/11/06
مریم مهدی پور ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس شاخص های استاندارد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد 1394/11/05
سیدمحمد موسوی ندوشن مکان یابی دستگاههای خود پردازبااستفاده ازترکیب تکنیک های تصمیم گیری جندمعیاره در محیط فازی .(مطالعه موردی :بانک قرض الحسنه مهر ایران،شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1393/06/17
مریم نادری پور بررسی نقش مدیران بحران در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در مدیریت بحران( مطالعه موردی استان کرمان) کارشناسی ارشد 1394/10/28
فایزه نیک نفس دهقانی بررسی تاثیر کنشگری و خودکارآمدی بر رفتارکارآفرینانه باتوجه به نقش میانجی , نگرش ، خلاقیت و قصدکارآفرینی مطالعه موردی : شرکت های کوچک ومتوسط شهرک های صنعتی کرمان کارشناسی ارشد 1399/07/30
مرضیه نهری درختنجانی ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان شیر شرکت پگاه کرمان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد 1394/06/11
رضوان عرب نصرت ابادی بررسی رابطه دینداری، اعتماد، نگرش با تصمیم خرید از اینترنت کارشناسی ارشد 1399/06/29
میلاد عارفی ارزیابی نظام دریافت اعتبار در فضای کسب و کار و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود آن کارشناسی ارشد 1394/06/17
علی عظیمی بررسی رابطه بین مشخصات دموگرافیک کسب وکارهای ایرانی با ساختار وب سایت مربوط به آنها به روش داده کاوی کارشناسی ارشد 1390/10/26
شیما عظیمی زاده شناسایی عوامل مؤثر بر توصیه دهان به دهان الکترونیک مصرف کنندگان در رسانه های اجتماعی در خدمات رستوران داری کارشناسی ارشد 1397/10/05
منا بی غم بررسی تاثیر قابلیت تولید بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گر گرایش کارآفرینی ،مطالعه موردی:شرکتهای تعاونی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد 1400/09/14
سیمین گلشنی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بحران در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/20
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
مصطفی خدری رابطه هوش هیجانی با عملیات امداد و نجات در جمعیت هلال احمر شهرستان زاهدان کارشناسی ارشد 1395/06/17
حدیث نبوی بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان در فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد 1396/11/14
مهدی یار سلطانی عوامل موثر بر کاهش خطر بلایای آتش سوزی جنگل و مراتع مبتنی بر اکوسیستم کارشناسی ارشد 1401/03/09
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2414234 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (12:30 - 13:30) 1402/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2414326 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2414326 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی 2414009 3 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک 2414411 3 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2414234 3 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آموزش مهارت های حرفه ای 2414323 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک 2414411 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1