اعضاء هیات علمی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
رضوان عرب نصرت ابادی بررسی رابطه دینداری، اعتماد، نگرش با تصمیم خرید از اینترنت کارشناسی ارشد 1399/06/29
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
موسی غدیری بررسی تاثیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر استراتژی منابع انسانی سازمان(مورد بررسی :کارکنان سیمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثير رويكرد استراتژيك مسئوليت اجتماعي شركتي با نقش تعديل¬كننده نوآوري بر عملكرد مالي شركت؛ مورد مطالعه: شركت¬هاي معدني كرمان کارشناسی ارشد 1399/11/28
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
عبداله حیدری قرایی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
جواد فیلی بررسي و سنجش كيفيت خدمات هتل ها کارشناسی ارشد --------
الهام ابولی پوردهنوی .بررسي اثرات تصميم گيري خلاق در كنترل بحران سازماني درفرمانداري شهرستان سيرجان کارشناسی ارشد 1391/02/26
آزاده ایزدی یزدان آبادی بررسي والويت بندي عوامل موثربرپهنه بندي فضايي خطرزلزله شهرستان زرندبااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS )وتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره کارشناسی ارشد 1391/11/15
شبنم اسدی شکاری بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در برابر حادثه زلزله کارشناسی ارشد 1393/10/30
سما افشارجهانشاهی بررسي تاثير آموزشهاي كارآفريني بر ويژگيهاي كارآفرينانه از ديدگاه دانش آموختگان دوره هاي كارآفريني کارشناسی ارشد 1394/10/28
مجتبی امامی بررسي عوامل موثر بر گرايش افراد به فعاليت در شركت هاي بازاريابي شبكه اي(مطالعه موردي شعبع شركت باران دركرمان) کارشناسی ارشد 1396/11/11
ریحانه انتیکی نژاد تأثير گرايش بازاريابي زيست محيطي با نقش تعديلگر دين داري بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط مطالعه موردي:استان تهران کارشناسی ارشد 1398/06/16
ابراهیم باجزی نیا بررسي عوامل موثر برجذب مشاركت مردمي در امدادحوادث غير مترقبه با تاكيد بر زلزله (مطالعه موردي :مردم شهر كرمان) کارشناسی ارشد 1393/10/30
فاطمه پورابولی شناسايي و اولويت بندي موانع ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد صنايع كوچك و متوسط با استفاده از تكنيك تصميم گيري چندمعياره(MCDM) (طالعه موردي: شعب يكي از بانكهاي شهرستان كرمان کارشناسی ارشد 1397/11/10
حبیب پوررشیدی کتج بررسي نقش ارتباطات سازماني در مديريت بحران سازمان هاي دولتي شهرستان بوشهر کارشناسی ارشد --------
علی پورمحمدی بررسي تاثير امنيت اجتماعي بر ميزان موفقيت كارآفرينان استان كرمان کارشناسی ارشد 1392/10/24
علی تقوی بررسي و سنجش رابطه اخلاق كسب وكار و رضايت مشتري در تعمير گاه هاي مجاز ايران خودرو کارشناسی ارشد --------
فرزانه تیکدری نژاد تاثير صفات سه گانه تيره شخصيت كاركنان بر بحران سلامت شركت مخابرات شهر كرمان کارشناسی ارشد 1398/06/17
مه سیما حاجیلویی بررسي تاثير بازار گرايي بر عملكرد صادرات شركت كاله با توجه به نقش ميانجي كارافريني و تعهد به يادگيري کارشناسی ارشد 1397/06/27
کبری حیدری بررسي تاثير عوامل مشاركت مردمي برمديريت بحران سيل ،بررسي موردي سازمان هاي متولي بحران استان چهارمحال وبختياري کارشناسی ارشد 1392/10/30
عبداله حیدری قرایی بررسي تاثير مديريت دانش بر كارآفريني استراتژيك با نقش ميانجي نوآوري سازماني در كاركنان آموزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان کارشناسی ارشد --------
سیدعادل حسینی بررسي عوامل موثر بر قصد حمايت مجدد مشتري (خريداران) از خرده فروشي هاي آنلاين کارشناسی ارشد 1398/10/25
باهره حکمت میرحسینی تاثير فرهنگ پيشگيري بر كاهش خسارات ناشي از سوانح طبيعي از ديدگاه كاركنان جمعيت هلال احمر كرمان کارشناسی ارشد 1397/08/20
سیمین حکمتی نیا شناسايي استراتژي هاي موثر بر توسعه محصول جديد از ديدگاه مديران در صنايع كوچك ومتوسط شهر كرمان کارشناسی ارشد 1392/06/28
یداله حمیدی نقش بازارگرايي منابع دانشي و داراييهاي شهرتي بر عملكرد شركتها در صنعت IT کارشناسی ارشد --------
سعید خسروی بررسي رابطه بين رويكردكارآفرينانه وچابكي دركسب وكارهاي توليدي (شهركرمان) کارشناسی ارشد 1391/06/28
وحید خسروی بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك، توفيق طلبي و چابكي سازماني در واحدهاي صنعتي مستقر در استان كرمان کارشناسی ارشد 1397/06/27
فائزه خوران بررسي تاثير تيپ (گونه) شخصيتي و سبك رهبري مديران بر كيفيت عملكرد مديريت بحران: مطالعه موردي هلال احمر خراسان شمالي کارشناسی ارشد 1395/11/13
نگار دامن کشان بررسي واكنش مردم در مقابل بحران سيل با توجه به رويكرد نظم و امنيت اجتماعي در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد 1394/10/28
طیبه دمیری مكان يابي اسكان موقت دانشجويان پس از زلزله با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تكنيك تصميم گيري چند معياره (MCDM) ( مطالعه موردي : خوابگاه هاي دانشجويي مناطق 3 و 4 شهرداري كرمان ) کارشناسی ارشد 1395/06/31
حمید رامیار شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي قدرت و اقتدار نظامي جمهوري اسلامي ايران در مديريت بحرانهاي خاورميانه از ديدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان كرمان کارشناسی ارشد 1396/11/18
ندا رحیمی تاثير سيستم هاي پاداش كاركنان بر رفتار هاي ايمني ( مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه ) کارشناسی ارشد 1395/09/23
محمدنعیم رستمی راوری طراحي الگوي تاثير شتاب دهنده ها براي راه اندازي كسب و كارهاي نوين (مطالعه موردي: استان كرمان) کارشناسی ارشد 1397/11/16
زهرا رضائی بررسي تاثير ابعاد كسب و كار خانوادگي بر توسعه كارآفريني استراتژيك کارشناسی ارشد 1393/04/31
زهرا رضائی بررسي رابطه بين آمادگي و تاب آوري سازماني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در برابر حادثه زلزله کارشناسی ارشد 1395/06/27
سعیده رفیعی بررسي تأثير هوش هيجاني بر اثربخشي مديريت بحران سازماني در سازمان بيمه تأمين اجتماعي شهر كرمان کارشناسی ارشد 1397/11/15
علی اصغر رفیعی زاده بررسي تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر ميزان رقابت پذيري صنايع كوچك و متوسط استان كرمان کارشناسی ارشد --------
سعیده زاهدی بررسي تاثير آگاهي از ارزش هاي اسلامي كسب و كار بر موفقيت كارآفرينان برتر استان كرمان کارشناسی ارشد 1395/02/19
حامد زیدابادی عوامل موثر بر قصد خريد و تبليغات دهان به دهان با نقش ميانجي روابط فرا اجتماعي ،مطالعه موردي: كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام. کارشناسی ارشد 1398/10/25
مجید زهره ائی حصار مكان يابي محل مناسب استقراردرپدافندغيرعامل شهري پس ازوقوع زلزله بااستفاده سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي:منطقه چهاركرمان) کارشناسی ارشد 1393/06/15
فریبا سالاری بررسي تطبيقي بلوغ عملكرد زيست محيطي شركتهاي توليد كننده و باز توليد كننده پوشاك و مبلمان در شهر كرمان کارشناسی ارشد 1394/06/22
سیدفرشاد سپهرتاج عوامل عاطفي و شناختي موثر برخريد مجدد در تجارت الكترونيك: ( مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا ) کارشناسی ارشد 1396/04/21
احمد سپهرنیا شناسايي و رتبه بندي موانع اشتغال معلولان حركتي در بخش خصوصي از ديدگاه معلولان و كارآفرينان غير معلول ( مطالعه موردي: شهرستان گناوه) کارشناسی ارشد 1396/04/21
مهری سعید بررسي رابطه اثر بخشي برنامه هاي وفاداري و هويت يابي مشتري - شركت مطالعه موردي مشتريان بانك هاي تجارت استان كرمان کارشناسی ارشد 1395/12/15
سکینه سلاجقه تاثير اعتقادات اسلامي در رابطه بين ارزش ادراك شده در رضايت از گردشگري کارشناسی ارشد 1395/12/15
ایوب سلطانی نژاد بررسي نقش مديريت بحران در پيامدهاي اجتماعي زلزله بم کارشناسی ارشد 1390/11/11
محمد سلطانی نژاد بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك مديران و مديريت بحران ( مورد مطالعه سازمان جهاد كشاورزي مركز استان كرمان ) کارشناسی ارشد 1396/11/03
مریم سلیمانی شیخ آبادی بررسي مقايسه اي تاثير موافقتنامه بر قدرت رقابت پذيري صنعت بيمه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه:رهنمودي براي ايران کارشناسی ارشد --------
فاطمه شیروانی سعادت آبادی بررسي مدل تعالي سازماني ( EFQM ) در شركت گاز استان كرمان کارشناسی ارشد 1394/06/18
مرجان شعبان نژاد انتخاب تامين كنندگان سبز در زنجيره تامين با استفاده ازروش هاي تصميم گيري چند معياره فازي(مطالعه موردي:اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان كرمان) کارشناسی ارشد 1394/03/06
اسلام شهریاری کوتک بررسي تاثيرابعاد مشتري مداري بررضايت مشتريان درنضام آموزش عالي (دانشگاه هرمزگان ) کارشناسی ارشد --------
محمود صبوری بررسي وضعيت وارائه راهكارهاي اجرايي ارتقا اثربخشي آموزش هاي فني وحرفه اي در استان كرمان کارشناسی ارشد 1391/04/20
مهیا عاشورزاده بررسي تاثير پيوندهاي رابطه مند بر وفاداري مشتريان كليدي بانك ملي در شهر كرمان کارشناسی ارشد 1390/11/20
ناهید عباسی تاثير عوامل فرهنگي در مقايسه با ويژگي هاي شخصيتي بر تمايل به كارآفريني کارشناسی ارشد 1397/11/16
حمیده عباس پوراپورواری بررسي تاثير طرح بسته بندي (تصوير برند ) بررفتار مصرف كننده در انتخاب محصولات غذايي مطالعه موردي شركت پگاه كرمان کارشناسی ارشد 1390/10/20
محبوبه عسکری باقرآبادی بررسي تأثير عوامل اثرگذار سازماني بر عملكرد كاركنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري كرمان کارشناسی ارشد 1396/06/26
علیرضا عظیمی راد 000 کارشناسی ارشد --------
غلامرضا علی میرزایی بازارگرايي و نوآوري محصئل جديد موفق: نقش ترفندهاي شايستگي کارشناسی ارشد --------
فرهاد فتاحی بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي منابع انساني بر عملكرد(مطالعه موردي سازمان آموزش فني وحرفه اي شهرستانهاي استان كرمان ) کارشناسی ارشد 1391/10/02
شوکت قادری بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك كارآفرينانه بر عملكرد شركت هاي صنايع غذايي شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1391/06/29
کیمیا قاسمی تاثير سرمايه فكري بر تاب آوري سازمان با توجه به نقش ميانجي فشار رواني كاركنان در زمان بحران در شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
روح اله قهرمانی بررسي عوامل موثر بر انتقال دانش درواكنش به بحران هاي سازماني کارشناسی ارشد --------
آرزو کیوان فر بررسي تاثير بحران خشكسالي برابعادوفاداري گردشگران داخلي (مطالعه موردي بررسي تاثيرخشكسالي زاينده رود شهر اصفهان) کارشناسی ارشد 1392/06/06
مهدی محمدی بررسي موانع كارآفريني سازماني (مطالعه موردي :شعب بانك مهر اقتصاد در استان لرستان) کارشناسی ارشد 1392/06/28
اسما محمدابراهیمی اثر هم آفريني و مهارت بر ارزش ادراك شده و رضايتمندي در مصارف گردشگران کارشناسی ارشد 1398/06/17
فاطمه محمدابراهیمی بررسي تاثير جو كارآفريني سازماني بر ميزان انگيزش كاركنان(مطالعه موردي:كارشناسان دستگاههاي اجرايي شهركرمان) کارشناسی ارشد 1396/12/12
محمدعلی محمدی پوررحمت آبادی بررسي تاثير بيمه زلزله بر مديريت بحران در شهر كرمان ( مطالعه موردي : مناطق 1 و 3 ) کارشناسی ارشد 1394/11/07
فاطمه محمدی تهرودی بررسي تاثيرآموزش كارآفريني بر ميزان توانمندي بالقوه كارآموزان فني وحرفه اي از ديدگاه كارآموزان کارشناسی ارشد 1393/04/09
امید محمدی قناتغستانی تاثير استراتژيك مسئوليت اجتماعي شركتي بر رقابت پذيري در كارخانه لاستيك بارز كرمان کارشناسی ارشد 1399/11/06
مریم مهدی پور ارزيابي و رتبه بندي شركت هاي بيمه بر اساس شاخص هاي استاندارد با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1394/11/05
سیدمحمد موسوی ندوشن مكان يابي دستگاههاي خود پردازبااستفاده ازتركيب تكنيك هاي تصميم گيري جندمعياره در محيط فازي .(مطالعه موردي :بانك قرض الحسنه مهر ايران،شهر كرمان) کارشناسی ارشد 1393/06/17
مریم نادری پور بررسي نقش مديران بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله در مديريت بحران( مطالعه موردي استان كرمان) کارشناسی ارشد 1394/10/28
فایزه نیک نفس دهقانی بررسي تاثير كنشگري و خودكارآمدي بر رفتاركارآفرينانه باتوجه به نقش ميانجي , نگرش ، خلاقيت و قصدكارآفريني مطالعه موردي : شركت هاي كوچك ومتوسط شهرك هاي صنعتي كرمان کارشناسی ارشد 1399/07/30
مرضیه نهری درختنجانی ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان شير شركت پگاه كرمان با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1394/06/11
رضوان عرب نصرت ابادی بررسي رابطه دينداري، اعتماد، نگرش با تصميم خريد از اينترنت کارشناسی ارشد 1399/06/29
میلاد عارفی ارزيابي نظام دريافت اعتبار در فضاي كسب و كار و ارائه پيشنهاداتي به منظور بهبود آن کارشناسی ارشد 1394/06/17
علی عظیمی بررسي رابطه بين مشخصات دموگرافيك كسب وكارهاي ايراني با ساختار وب سايت مربوط به آنها به روش داده كاوي کارشناسی ارشد 1390/10/26
شیما عظیمی زاده شناسايي عوامل مؤثر بر توصيه دهان به دهان الكترونيك مصرف كنندگان در رسانه هاي اجتماعي در خدمات رستوران داري کارشناسی ارشد 1397/10/05
منا بی غم بررسي تاثير قابليت توليد بر عملكرد سازماني با توجه به نقش ميانجي گر گرايش كارآفريني ،مطالعه موردي:شركتهاي تعاوني شهر كرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
موسی غدیری بررسي تاثير استقرار نظام ارزيابي عملكرد كاركنان بر استراتژي منابع انساني سازمان(مورد بررسي :كاركنان سيمان هرمزگان) کارشناسی ارشد --------
سیمین گلشنی بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر بحران در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهر كرمان کارشناسی ارشد 1398/06/20
جلال جهان کهن تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل¬کننده نوآوری بر عملکرد مالی شرکت؛ مورد مطالعه: شرکت¬های معدنی کرمان کارشناسی ارشد --------
مصطفی خدری رابطه هوش هيجاني با عمليات امداد و نجات در جمعيت هلال احمر شهرستان زاهدان کارشناسی ارشد 1395/06/17
حدیث نبوی بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد ناگهاني مصرف كنندگان در فروشگاه زنجيره اي اتكا در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد 1396/11/14
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي 2414326 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي 2414326 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 2414009 3 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مديريت استراتژيك 2414411 3 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 2414234 3 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آموزش مهارت هاي حرفه اي 2414323 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مديريت استراتژيك 2414411 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1