یازدهمین مرحله توزیع بسته حمایتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

به منظور کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ٨٤ بسته حمایتی توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، روز سه شنبه 11 خرداد ماه 1400 توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، محمد عرب پور مدیر امور دانشجویی دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: یازدهمین مرحله از کمک‌های مومنانه و رزمایش همدلی استادان، کارمندان دانشگاه و خیرین دانشگاه به اقشار آسیب دیده در جریان کرونا، دانشگاه یک بسته معیشتی به تعداد 84 نفر از نیروهایی که در دانشگاه فعالیت می‌کردند و بر اثر کرونا از کار بیکار شدند شامل (گوشت، مرغ، سویا و ماکارونی) تهیه و توزیع شد.