گزارش تصویری ویژه برنامه روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به منظور گرامی‌داشت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، پرواز بالگردها و پرش چتربازان و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان، در زمین چمن دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در پردیزه افضلی پور، روز یکشنبه 28 فروردین ماه 1401 برگزار شد.