گزارش تصویری از شروع سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه شهید باهنر کرمان در زمان شیوع کرونا ویروس
Loading the player...