کسب مقام سوم دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در مسابقات شطرنج

دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در پنجمین المپیاد دانشجویان کشور در رشته شطرنج، مقام سوم را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پنجمین المپیاد دانشجویان دانشگا‌ه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شطرنج با حضور 54 تیم از سراسر کشور به مدت چهار روز برگزار شد.

این دوره از مسابقات  از تاریخ 2 شهریور تا 5 شهریور ماه 1401 در دانشگاه شهرکرد در دو ماده سریع و برق آسا برگزار و در پایان تیم دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان متشکل از کسری حمزه جواران، همایون عباسلو، امید عبدالهی، محمد حسین سیف الدینی و با مربیگری دکتر محمد علی رضوانی در ماده برق آسا مقام سوم را کسب نمود.