تیم دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در ۳۹ امین رویداد ICCAD مقام اول را کسب کرد

کسب مقام‌اول مسابقات ICCAD توسط تیم دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۳۹ امین رویداد ICCAD که از برجسته ترین کنفرانس های طراحی سامانه های دیجیتال در جهان می باشد در کشور آمریکا برگزار می گردد و دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به کسب رتبه اول در شاخه تسریع شبیه سازی مدارات دیجیتال با استفاده از کامپیوترهای سریع شد.

گفتنی است، 186 تیم از 30کشور در این رویداد شرکت داشته‌اند. شرکت کنندگان در شاخه‌های صحت سنجی مدارات دیجیتال، تسریع شبیه سازی مدارات دیجیتال با استفاده از کامپیوترهای سریع و طراحی فیزیکی مدارهای دیجیتال به رقابت می پردازند. تیم های دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان(دانشجو سید مانی ساداتی, دانشجو محمد شهیدزاده به سرپرستی دکتر بهنام قوامی عضو هیات علمی بخش مهندسی کامپیوتر), توکیو و میشیگان رتبه اول را در سه شاخه فوق کسب کرده‌اند.