کرسی ترویجی باموضوع "تداوم ایدئولوژی گرایی ناتو با نظریه برخورد تمدن‌ها"

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع" تداوم ایدئولوژی گرایی ناتو با نظریه برخورد تمدن‌ها " روز دوشنبه 15 دیماه 99، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین عباس حیدری رئیس دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر محمود بابایی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمود بابایی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات گفت: یکی از مباحثی که در دو دهه اخیر در موضوعات روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته، علت بقا یا ادامه حیات ناتو (The North Atlantic Treaty Organization سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) است. برخی از نظریه پردازان معتقدند دلیلی برای ادامه حیات ناتو وجود ندارد و برخی معتقدند ناتو با تغییر کاربری ادامه حیات خواهد داد. چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در حال حاضر ناتو در حال گسترش است و ادامه حیات داده است. 
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات افزود: ناتو بر اساس دکترین امنیت دسته جمعی (Collective security) شکل گرفته است و تلاشی نظامی – امنیتی برای بقای منافع کشور های عضو است و اهداف اصلی ناتو که ذیل ماده 51 منشور ملل متحد شکل گرفته است دفاع جمعی در برابر خطرات، انسجام بلوک غرب، خطر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و آگاهی از تمایلات تاریخی روسیه به توسعه ارضی است و ناتو در حال حاضر 29 عضو دارد و گرجستان عضو ناظر این سازمان محسوب می شود.
وی در زمینه ایدئولوژی گفت: ایدئولوژی عبارت است از مجموعه ای از مفروضه ها و انگاره ها در باره رفتار اجتماعی و نظامهای اجتماعی. کاربرد آن در مطالعات سیاسی به ویژه انقلاب فرانسه بسیار زیاد بوده است.
وی در خصوص جنگ سرد و برخورد تمدن‌ها گفت: حالت مخاصمه شدیدی که بعد از جنگ جهانی بین قدرتهای غربی و بلوک کمونیستی اروپای شرقی پدیدار شد به جنگ سرد مشهور است و هانتینگتون پایان جنگ سرد را پایان درگیریهای ایدئولوژیک نمی داند بلکه آن را سرآغاز «برخورد تمدنها» می انگارد. 
وی تمدنهای زنده جهان را به هفت یا هشت تمدن بزرگ تقسیم می کند: تمدنهای غربی، کنفوسیوسی، ژاپنی، اسلامی، هندوف اسلاو، ارتودوکس، آمریکای لاتین و در حاشیه نیز تمدن آفریقایی. وی معتقد است توان رقابت و درگیری بین سه نظریه غرب، کنفوسیوس و اسلام متمرکز می شود و در این بین به دلایلی اسلام با کنفوسیوسدر کنار هم به مقابله با غرب می پردازند.
وی تصریح کرد:  نوعی برخورد تمدنها را می توان یک جنگ ایدئولوژیک دانست. جنگ ایدئولوژیک در فرهنگ لغت پلینو به این صورت تعریف شده است: «نوعی تعارض و تضاددر میان سیستمهای ارزشی رقیب یا «روشهای زندگی» متغایر که موجب کوششها و اقداماتی برای جلب نظر و تغییر عقیده توده ها می شود. این جنگ شامل استفاده از تبلیغات، برنامه های فرهنگی، برنامهه ای مبادلات آموزشی و علمی و هنری، کمکهای خارجی، و دیگر فعالیتهایی است که هدف از آنها جلب یا حفظ حمایت و وفاداری توده هاست.»
دکتر بابایی در زمینه علم سیاست و مفهوم ایدئولوژی –زمینه‌های شکل گیری ناتو - فروپاشی بلوک شرق و نظریه برخورد تمدنها توضیحاتی ارائه و در زمینه هر کدام به اختصار شرح داد.
وی تصریح کرد: علت محدثه شکل گیری ناتو دعوی ایدئولوژیک بین غرب و شرق و جلوگیری از گسترش و نفوذ شرق بود. در عین حال علت مبقیه این نظریه نیز باز دعوی ایدئولوژیکی است که اینبار طرف مقابل آن نه اندیشه کمونیسم، بلکه ایدئولوژیهای بررسی شده و طراحی شده توسط هانتینگتون است. مسیری که هانتینگتون برای سیاست خارجی ایالات متحده ترسیم کرده است می تواند راهبردی برای آینده سیاست خارجی این کشور باشد و همچنین دستور کاری برای هدایت گسترش ناتو در مناطق فراتر از بلوک غرب سابق و در تقابل با ایدئولوژیهای کنفوسیوس و اسلام باشد.
سپس دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه به عنوان ناقد اول و ناقد دوم دکترعلی ایلخانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " تداوم ایدئولوژی گرایی ناتو با نظریه برخورد تمدن‌ها " را مورد ارزیابی قراردادند.