هفدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

سومین کنگره بین‌­المللی و هفدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با شعار "کشاورزی دانش­بنیان، هوشمند و قراردادی"، از تاریخ 16 لغایت 18 شهریورماه سال 1400 توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و داشنگاه شهید باهنر کرمان در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حضور مهمانان داخلی و خارجی با محورهای زیر برگزار خواهد شد. تلاش بر آن است که این همایش با رعایت پروتکل­‌های بهداشتی، به صورت مجازی و یا نیمه حضوری برگزار گردد که طبیعتا تابع شرایط وقت، به ویژه وضعیت مهار بیماری کوید-19، شامل محورهای زیر خواهد بود.:

·        ژنتیک و به نژادی گیاهی

·        فیزیولوژی گیاهان زراعی

·         اکولوژی گیاهان زراعی

·        زیست فناوری گیاهی

·        به زراعی در زراعت آبی و دیم

·        تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاهی

·        تنش های زیستی و غیر زیستی در گیاهان زراعی و مدیریت تنش ها

·        بهره وری و مدیریت منابع تولید در زراعت و برنامه ریزی الگوی کشت

·        نظام های زراعی زیست بوم سازگار و تولیدات ارگانیک

·        تولید گیاهان  زراعی در سیستم های هوشمند

·        به نژادی و به زراعی گیاهان دارویی

·        فناوری تولید بذر

·        مدیریت علف های هرز

همچنین وب سایت کنگره به نشانی http://agrobreedcongress.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات، در دسترس است.