عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان قلم زرین را به دانشگاه آورد

مجموعه شعر پرواز در پیله سروده دکتر حامد حسین خانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزیده هجدهمین دوره جایزه قلم زرین شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مراسم اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین عصر 14 تیرماه 99، همزمان با روز قلم در انجمن قلم ایران، به دلیل احتمال شیوع بیماری کرونا به صورت محدود برگزار شد. 

این دوره جایزه به بررسی آثار منتشر شده در پنج بخش شعر و داستان کودک و نوجوان، شعر و داستان بزرگسال و نقد و پژوهش در سال 98 پرداخت و در نهایت اسامی برگزیدگان را به این شرح معرفی کرد:

بخش شعر کودک دو اثر «باران در خودم می‌بارد» سروده حسین تولایی از انتشارات علمی فرهنگی و «هزار و شصت و پانصد» سروده طیبه شامانی از انتشارات به نشر به صورت مشترک به عنوان برگزیده معرفی شدند.

در بخش شعر بزرگسال دو اثر «پرواز در پیله» اثر  حامد حسین خانی از انتشارات شانی و «فقط او بخواند» سروده هادی محمدحسنی از انتشارات سوره مهر و به صورت مشترک برگزیده این جشنواره شدند.

در بخش داستان کودک و نوجوان از اثر «تاریخ با طعم زغال اخته»، اثر یوسف قوجق از انتشارات سوره مهر تجلیل شد.

در بخش داستان بزرگسال نیز کتاب «آتون نامه» اثر محمداسماعیل حاجی‌علیان از  انتشارات سوره مهر تجلیل شد.

در بخش پژوهش و نقد ادبی کتاب «حماسه مسیب‌نامه» به تصحیح و مقدمه و تعلیقات اثر میلاد جعفرپور از سوی انتشارات بنیاد افشار و سخن به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.