عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان به عنوان سخنران برتر کنفرانس ژئوفیزیک شناخته شد

دکتر آزاده حجت، عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، در کنفرانس "ژئوفیزیک نزدیک سطح زمین" به عنوان سخنران برتر این کنفرانس شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از حوزه معاونت پژوهشی، دکتر حجت مقاله‌ای را با عنوان " روش رادار نفوذی به زمین به عنوان یک ابزار کارا برای بررسی خصوصیات سنگ‌های کربنانه در مراحل مختلف تولید"  ارائه کرد.

این کنفرانس از طرف انجمن اروپایی دانشمندان علوم زمین و مهندسین برگزار گردید.