شماره تماس های ضروری دانشگاه شهیدباهنر کرمان

شماره تماس‌های ضروری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

تلفنخانه دانشگاه

03433257141-03433257142-03433257143-03433257144-03433257145-03433257146-03433257147-03433257148-03433257149-03433257150-03433257151-03431322000

1-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تلفاکس: 03433257163و 03431323006

03431323056

03431323034

پست الکترونیکی: educationuk@uk.ac.ir

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- سازمان مرکزی، معاونت آموزشی

 

2-تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تلفن: 03433257440 و 03431323090

پست الکترونیک: takmili@uk.ac.ir

سامانه پیامکی (دریافت و ارسال):10003413204118

آدرس:کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر-ساختمان جی(J)  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

3-اداره کل امور آموزشی دانشگاه

تلفاکس: 03433257155

تلفن: 03431322290

03431322292

03431322293

03431322294

03431322297

03431322312

03431322303

03431322301

03431322306

03431322307

03431322308

03431322309

03431322310

03431322313

03431322296

آدرس:کرمان - بزرگراه امام خمینی- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر- اداره کل آموزش کد پستی:7616914111

 

4-گروه آموزشهای آزاد و مجازی

تلفن:03431322711

03431322712

03431322713

03431322714

03433257354

فاکس: 03433257354

پست الکترونیکیshabane@uk.ac.ir :

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر ، دفتر دوره های نوبت دوم (شبانه) و آموزشهای آزاد صندوق پستی: 133-76169

 

5-حوزه معاونت دانشجویی

تلفاکس:03433257359-03433257340-03433257338

تلفن:

03431322803

 03431323804

03431322805

03431322806

03431322807

03431322814

03431322815

03431322817

03431322818

03431322819

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- حوزه معاونت دانشجویی

 

6-اداره خوابگاه‌ها

03431322827

03431322828

03431322830

03433257618

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر -بلوار صبا- دانشگاه شهید باهنرکرمان(در شرقی دانشگاه)

 

7-اداره تغذیه

تلفن: 03431322817

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر – امور دانشجویی اداره تغذیه

 

8- اداره وام دانشجویی

تلفاکس:03433257339

 

 

9-حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفاکس:03433257341-03433257629

تلفن: 03431322780

03431322779

03431322784

03431322785

03431322786

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

10-حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

تلفاکس:03433257168-03433257079

تلفن:03431323011

03431323012

03431323013

03431323014

03431323072

03431323074

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- سازمان مرکزی، طبقه اول معاونت پژوهشی و فناوری

 

11- دفتر ارتباط با صنعت و کار آفرینی دانشگاه

تلفاکس: 03433257412-03433257271

تلفن:03431323015

03431323044

 

12-حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

تلفاکس:03433257162

03431323020

03431323022

03431323024

03431323025

03431323026

03431323028

03431323029

03431323031

03431323035

03431323036

03431323059

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- سازمان مرکزی، معاونت معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

 

13-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه

وب سایت : https://rtipp.uk.ac.ir/

آدرس الکترونیکی : :rtipp@uk.ac.ir

تماس با پژوهشکده:

دورنگار:  33257399034

شماره ­های تماس :

03433257510

03431322639

03431323307

03431323308

03431323309

03431323328

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی :

حدفاصل ساختمان­های Q  (دانشکده کشاورزی)و TS (دانشکده کامپیوتر)

 

 

معرفی ساختمان ها
پخش شیمی ساختمانG

بخش زیست  ساختمان E

دانشکده فیزیک ساختمان UU

زمین شناسی ساختمان U2

دانشکده اقتصاد ساختمانUE

دانشکده مدیریت و اقتصادUM

دانشکده ریاضی ساختمانM

بخش کامپیوتر ساختمانW

دانشکده دامپزشکی ساختمان V

دانشکده کشاورزی ساختمان Q

بخش مهندسی کامپیوترو مهندسی برق و مهندسی عمران ساختمان S

دانشکده ادبیات ساختمان D1

دانشکده هنر ساختمان صبا

گروه معارف ساختمان IوH

ساختمان Tsبرای دانشجویان فنی واقع در پردیزه افضلی 

محل کلاس تالار دانشجو دانشکده فنی واقع در بلوار جمهوری سالن کلاس‌ها: 401_402_403_404_405_406_407_408_409_411_412_413_414_416_417_418_419_420_421_422_423_424_425_426_427_428