سنجش کیفیت غذای دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان+عکس

با هدف نظارت بر نحوه توزیع و کیفیت غذای دانشجویی سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان در سلف سرویس برادران حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ظهر روز دوشنبه 23 خردادماه 1401 دکتر حسین اکبری‌فرد و هیأت همراه با حضور در سلف و سرویس دانشجویی پسران، ضمن صرف ناهار با دانشجویان، در جریان نحوۀ توزیع غذا قرار گرفتند. 
در این بازبینی، کیفیت غذا مورد سنجش قرار گرفت و دکتر اکبری فرد بر اهمیت سلامت دانشجویان تاکید کرد.