سفر سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان به شهرستان راور پنجشنبه ٢٢اردیبهشت ماه ١٤٠١

بازدید از کارخانه بریکت سازی(فولاد)/دیدار با خانواده شهید کمالی/برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان/کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز آموزش عالی راور/بازدید از مرکز آموزش عالی فرش راور دانشگاه