روزشمار ویژه برنامه‌های گرامیداشت ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ در دانشگاه شهید باهنر کرمان