رتبه دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدیدترین رتبه‌بندی یورپ (URAP)

دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدیدترین اعلام نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی (یورَپ) ۲۰۱۹ با کسب ۲۰۹ امتیاز رتبه ۱۲۶۹ در جهان و رتبه ۲۵ در میان دانشگاه‌های کشور را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در رتبه‌بندی یورپ (URAP) 2019 که عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس کیفیت و کمیت مقالات و همچنین استنادات و همکاری‌‌های بین‌المللی آنها منعکس می‌کند، دانشگاه شهید باهنرکرمان در بین 2500 دانشگاه بین‌المللی شرکت داده ‌شده در این رتبه‌بندی موفق به کسب رتبه 1269 شده‌است و در بین 45 دانشگاه از دانشگاه‌های ایران که موفق به شرکت در این رتبه‌بندی گردیده‌اند، دانشگاه شهید باهنرکرمان رتبه 25 را به‌دست آورده‌است.      

در بین 61 زمینه موضوعی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در زمینه اطلاعات و علوم کامپیوتر از بین 750 دانشگاه بین‌المللی بررسی شده، دانشگاه شهید باهنر کرمان حائز رتبه 721، و در میان دانشگاه‌های ایران از بین 11 دانشگاه در همین زمینه موفق به کسب رتبه 11 گردیده‌است.

در ضمن در زمینه مهندسی از بین 1000 دانشگاه بین‌المللی بررسی شده دانشگاه شهید باهنر کرمان حائز رتبه 742، و در دانشگاه‌های ایران در همین زمینه از بین 27 دانشگاه موفق به کسب رتبه 20 شده‌است.