دیدار رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، در زمینه تاسیس پژوهشکده توسعه دریا محور با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه روز دوشنبه 7 مهرماه 99 در دیدار با دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از فرایند تاسیس و شروع فعالیت پژوهشکده توسعه دریا محور ارائه و بر ضرورت ایجاد شبکه همکاری دانشگاه‌های جنوب و جنوب شرق کشور به ویژه در خصوص توسعه دریا محور تاکید کرد.

در پایان دیدار، مقرر شد این پژوهشکده تمامی ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی موجود کشور در حوزه توسعه ساحلی نگین مکران و خلیج فارس را مورد استفاده قراردهد و حضور این پژوهشکده و متخصصین دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه‌های حوزه جنوب شرق کشور در کمیته‌ها و کار گروه‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تاکید قرار گرفت و همچنین بر اجرای پروژه‌های ملی مرتبط با توسعه مبتنی بر دریا توسط پژوهشکده ابراز امیدواری شد.