به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

دومین جلسه شورای مدیریت استانی دانشگاه‌های استان برگزار شد

دومین جلسه شورای مدیریت استانی به ریاست دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه معین استان و با حضور اعضای کارگروه پایش و تضمین سلامت اخلاق در آموزش و پژوهش استانی دانشگاه‌های استان کرمان روز سه‌شنبه 6 مهرماه 1400 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکترمهدی عباس نژاد دبیر امور اجرایی دانشگاه معین استان کرمان ضمن ارائه گزارش هماهنگی دیدار اعضای کارگروه‌ها و همچنین تشکیل وب سایت کارگروه‌ها نکات زیر را متذکر شد: حتی‌الامکان موسسات آموزش عالی شورای مدیریت، حسب نوع موضوع در تشکیل کارگروه مشارکت داشته باشند، مسئولیت کارگروه‌ها، حسب موضوع به دانشگاه‌های ذیربط عضو شورا واگذار شود، برنامه‌های آماده شده توسط کارگروه‌ها، توسط شورای مدیریت به صورت جدی پیگیری شود، کارگروه‌ها به صورت فعال و جدی فعالیت نمایند و گزارش اقدامات انجام شده را به شورا گزارش نمایند.

سپس جلسه طبق دستور کار به بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی، اقدامات صورت گرفته در خصوص کارگروه‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص کارگروه پاسخگویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان به نیازهای موجود در تدوین ماموریت‌ها مشخص شد ادامه یافت.