دانشگاه شهید باهنر کرمان در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه ماه July سال ۲۰۲۱ میلادی

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در ویرایش ماه جولای ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس منتشر شد و برترین دانشگاه‌های ایرانی در میان این رتبه‌بندی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مبنای این رتبه‌بندی براساس ۳ شاخص تعداد ارجاع یا لینک‌های برقرارشده از سایر سایت‌ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پراستناد دانشگاه در Google Scholar (شاخص Openness/Transparency) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence/Scholar) با وزن ۴۰ درصد است.

از میان ۳۱ هزار موسسه آموزش عالی و دانشگاهی که در این نظام رتبه‌بندی دسته‌بندی شده‌اند ۷۰۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه‌بندی قرار دارند.

در آخرین نسخه این رتبه‌بندی از میان ۲۰ دانشگاه برتر، تعداد ۷ دانشگاه مربوط به گروه علوم پزشکی، یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۲ مرکز نیز دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم هستند.

 

۲۰ دانشگاه اول کشور در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه ماه July سال ۲۰۲۱ میلادی