جلسه هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان روز یکشنبه 21 دیماه 99، با حضور رئیس دانشگاه و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اتاق رئیس دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ابتدا جلسه هیأت رئیسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط دکتر اسلامی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آغاز و در ادامه دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه، گزارش مبسوطی از اتفاقات فرهنگی و جلسات برگزار شده ارائه کرد.

سپس دکتر همایون بابایی دبیر هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برای بحث و بررسی پیرامون نامه رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هیأت رئیسه حضور یافت و پس از تبادل نظر با اعضاء مقرر شد پیشنهادات مطروحه به دفتر نظارت و ارزیابی تهران منعکس گردد.