جلسه مدیریت پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا دانشگاه شهید باهنر کرمان

جلسه مدیریت پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا با حضور اعضا هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان روز یکشنبه 4اسفندماه 98 در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پیرو تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه در جلسه مدیریت پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا، به منظور ایجاد آرامش روحی و آسایش خیال دانشجویان و خانواده‌های ایشان و مشورت با مسئولان ذیربط، کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان از تاریخ امروز یکشنبه 4 اسفندماه 98 (از ساعت 11امروز) تا پایان هفته جاری تعطیل است.

همچنین تمامی مراسم و همایش‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه تا اطلاع ثانوی لغو گردید.

بدیهی است سایر فعالیت‌های دانشگاه به قوت خود باقی است و حضور همکاران عضو هیأت علمی و کارمندان الزامیست.