تجلیل از رتبه برتر دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان

روز سه شنبه 17 اسفندماه 1400 از دانشجوی برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان در ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی آثار، در سالن کنفرانس استانداری کرمان، تجلیل به‌عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ششمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف ارزیابی دستاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی جامعه هدف با مشارکت دستگاه‌های آموزشی عضو شامل وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار گردید.
گفتنی است: در این مراسم از جایگاه ارزشمند علمی 71 نفر از برگزیدگان طرح شاهد از سراسر کشور شامل دانشجویان، دانش‌آموزان، طلاب شاهد و ایثارگر به‌صورت همزمان در سراسر کشور به شیوه وبینبار تجلیل به‌عمل آمد.
شایان ذکر است، حوریه مرشد بزرگدل دانشجوی ایثارگر رشته کارشناسی بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان رتبه برتر را کسب نمود.  
بنابراین گزارش، براساس بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، گروه هدف از نظر وضعیت ایثارگری شامل؛ «همسر و فرزند شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان» بوده و صرفاً این عزیزان که دارای شرایط اختصاصی آموزشی تحصیلی نیز بوده‌اند، در این جشنواره مورد ارزیابی تحصیلی قرار گرفتند. 
ششمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار در «سه مرحله» که «مرحله اول» دانشگاهی بود و دانشجویان توسط دانشگاه یا دانشکده محل تحصیل خود انتخاب و به دانشگاه منطقه مربوطه معرفی شدند. در«مرحله دوم» در کلان مناطق کشوری ارزیابی لازم صورت گرفت و نفرات برتر و منتخب به اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت معرفی شدند و «مرحله سوم»، کشوری است و تعداد کل ۱۵ نفر دانشجوی برتر شاهد و ایثارگر ازدانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، انتخاب شدند.